ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ: Η πραγματική παγκοσμιοποίηση

Τι είναι άραγε η παγκοσμιοποίηση; Ποία είναι η ερμηνεία της λέξης; Πως χρησιμοποιείται [όχι χρησιμοποιείτε] διεθνώς;
Σίγουρα όχι έτσι όπως την περιγράφουν τα παρακάτω κείμενα.

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [η διπλή μας φύση]

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [εμείς και οι άλλοι]

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [όλοι είμαστε ίδιοι]

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [διαφέρουμε;]

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [εγώ είμαι πιο…]

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [απληστία]

Η πραγματική παγκοσμιοποίηση [συμπέρασμα]