ΝΤΠ: Ε΄ όχι και μας παρακολουθούν!

Αν πιστεύετε ότι ζείτε σε έναν “όμορφο κόσμο ηθικό αγγελικά πλασμένο” έχετε σοβαρό πρόβλημα…

Ε, όχι και μας παρακολουθούν! [τελικά περισσότερο δεν γίνεται]

Ε, όχι και μας παρακολουθούν [επίλογος]

Ε, όχι και μας παρακολουθούν (τελευταίο)

Ε, όχι και μας παρακολουθούν (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)

Ε, όχι και μας παρακολουθούν!!! (συνέχεια)

Έ, όχι και μας παρακολουθούν!!!