Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια όταν οι γελοιογράφοι αποτυπώνουν την πραγματικότητα από την φαιδρή της άποψη.
ATT00002 ATT00003 ATT00004 ATT00006 ATT00007 ATT00008 ATT00011 ATT00013 ATT00014 ATT00015 ATT00016