Το Πύρινο Ρόδο – β μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

Ο διαλογισμός είναι η εσωτερική πειθαρχία των Γνωστικών. Ο διαλογισμός ελέγχεται σε τρία στάδια: Συγκέντρωση, διαλογισμός και Σαμαδί.

Συγκέντρωση, σημαίνει να προσδιορίζει κανείς τον νου σ’ ένα μόνο πράγμα. Διαλογισμός, ση­μαίνει στοχασμός πάνω στο ουσιώδες περιεχόμενο του ιδίου πράγματος. Σαμαδί, είναι η έκσταση ή μυστικιστική χαρά.

Ένας δάσκαλος του Σαμαδί διαπερνά όλα τα επίπεδα της συνείδησης και με το μάτι του Ντάγμα διερευνά όλα τα μυστικά της σοφίας της φωτιάς. Είναι επείγον οι Γνωστικοί σπουδαστές μας να μαθαίνουν να λειτουργούν χωρίς κανενός εί­δους υλικά οχήματα, ώστε να αντιλαμβάνονται με το μάτι του Ντάγμα όλα τα θαύματα του Σύμπαντος. Έτσι είναι πως οι σπουδαστές μας θα γίνουν Δάσκαλοι του Σαμαδί.

Ξαπλωμένος ο σπουδαστής στο κρεβάτι του, με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στήθος, θα διαλο­γιστεί σε βάθος στο φυσικό του σώμα, λέγοντας στον εαυτό του: Δεν είμαι το φυσικό σώμα.

Κατόπιν ο σπουδαστής θα διαλογιστεί βαθιά στο αιθερικό του σώμα λέγοντας στον εαυτό του: Δεν είμαι το αιθερικό σώμα.

Στην συνέχεια βυθίζεται σε βαθύ εσωτερικό διαλογισμό, θα στοχαστεί ο σπουδαστής στο αστρικό του σώμα και θα πει: Δεν είμαι το αστρικό σώμα.

Τώρα ο σπουδαστής θα διαλογιστεί στο διανοητικό του σώμα και θα πει στον εαυτό του: Δεν είμαι ούτε αυτό το διανοητικό, με το οποίο σκέφτομαι.

Μετά ο σπουδαστής θα στοχαστεί στην δύνα­μη της θέλησης του και θα πει στον εαυτό του: Δεν είμαι ούτε το σώμα της θέλησης.

Τώρα ο σπουδαστής θα διαλογιστεί στην συνείδηση του και θα πει στον εαυτό του: Δεν είμαι ούτε η συνείδηση.

Και τέλος τώρα, βυθίζεται σε βαθύ διαλο­γισμό και θα αναφωνήσει με την καρδιά του: Εγώ είμαι ο Εσώτερος! Εγώ είμαι ο Εσώτερος! Εγώ είμαι ο Εσώτερος!

Τότε ο σπουδαστής έξω απ’ όλα του τα οχή­ματα θα γίνει ένα με όλη την μεγαλειότητα του Άπει­ρου. Τότε θα δει ότι δεν χρειάζεται πια να σκέφτεται διότι η σοφία του Εσώτερου είναι ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ.

Τώρα ο σπουδαστής θα συνειδητοποιήσει, ότι η δράση του Εσώτερου είναι: ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ. Τώρα ο σπουδαστής θα καταλάβει, ότι η φύση του Εσώτερου είναι η απόλυτη ευτυχία, η από­λυτη ζωή και η απόλυτη παντογνωσία. Σ’ αυτές τις υπέρτατες στιγμές ευτυχίας, το παρελθόν και το μέλλον αδελφώνονται μέσα σ’ ένα αιώνιο τώρα, και οι μεγάλες κοσμικές μέρες και οι μεγάλες κοσμικές νύχτες, διαδέχονται η μια την άλλη μέσα σε μια αιώνια στιγμή…

Σ’ αυτήν την πλήρη ευτυχία, οι σπουδαστές μας μπορούν να μελετήσουν όλη την σοφία της φωτιάς μέσα στις καυτές φλόγες του Σύμπαντος. Έτσι είναι πως οι σπουδαστές μας μαθαί­νουν να λειτουργούν χωρίς κανενός είδους υλικά οχήματα, για να μελετήσουν τα μυστικά της στοιχειώ­δους μαγείας της φύσης. Είναι αναγκαίο ο Εσώτερος να μαθαίνει να ξεντύνεται για να λειτουργεί χωρίς οχήματα, στο μεγάλο ALAYA του κόσμου.

Συγκέντρωση, Διαλογισμός και Σαμαδί είναι οι τρεις υποχρεωτικοί δρόμοι της Μύησης. Πρώτα εστιάζεται η προσοχή στο σώμα πάνω στο οποίο θέλουμε να εξασκήσουμε, μετά διαλογι­ζόμαστε στην εσωτερική μας σύνταξη και γεμίζουμε μακαριότητα, λέμε: Εγώ δεν είμαι αυτό το σώμα.

Η Συγκέντρωση, ο Διαλογισμός και το Σαμαδί, απαιτείται να εξασκείται πάνω σε κάθε σώμα. Η Συγκέντρωση, ο Διαλογισμός και το Σαμαδί, στην ανατολή τα τρία μαζί ονομάζονται ένα SAMYASI, πάνω στο κάθε ένα από τα οχήματα μας. Για να μπορέσουμε να απογυμνώσουμε κάθε ένα από τα κατώτερα οχήματα μας, πρέπει να εξασκήσουμε ένα SAMYASI πάνω στο κάθε ένα από τα οχήματα μας. Οι μεγάλοι Ασκητές του Διαλογισμού είναι οι μεγάλοι SAMYASIN της κοσμικής νοημοσύνης, των οποίων οι φλόγες καίνε μέσα στο πύρινο ρόδο του Σύμπαντος. Για να είναι κάποιος ένας SAMYASIN της σκέψης, επείγει να αποκτά την απόλυτη αγνότητα, επιμονή, ηρεμία και υπομονή.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εξάσκη­σης οι σπουδαστές μας θα μπορούν να απελευθερωθούν από τα έξι οχήματα τους, για να λειτουργούν στο μεγάλο ALAYA του σύμπαντος, χωρίς κανενός είδους οχήματα. Ο σπουδαστής θα παρατηρήσει ότι τα όνει­ρα του αρχίζουν να γίνονται κάθε μέρα και πιο ξε­κάθαρα και τότε θα καταλάβει ότι όταν το φυσικό του σώμα κοιμάται ο εσωτερικός άνθρωπος ταξιδεύει, λειτουργεί και εργάζεται μέσα στους υπερευαίσθη­τους κόσμους. Τώρα ο σπουδαστής θα καταλάβει ότι αυτά που ονομάζονται όνειρα είναι ζωντανές εμπειρίες των εσωτερικών κόσμων.

Το κεφάλι μας είναι ένας πύργος με δύο αίθουσες, αυτές οι δύο αίθουσες είναι ο εγκέφαλος και η παρεγκεφαλίδα. Η παρεγκεφαλίδα είναι η αίθουσα του υπο­συνειδήτου. Ο εγκέφαλος είναι η αίθουσα της συνεί­δησης. Η σοφία των εσωτερικών κόσμων ανήκει στον κόσμο του υποσυνειδήτου, τα πράγματα του φυσικού μας κόσμου ανήκουν στην αίθουσα της συνείδησης. Όταν η συνείδηση και το υποσυνείδητο ενώνονται, τότε ο άνθρωπος μπορεί να μελετήσει όλα τα θαυμαστά των εσωτερικών κόσμων και να τα περά­σει στον φυσικό εγκέφαλο.

Επείγει οι σπουδαστές μας να ενώνουν τις δύο αυτές αίθουσες αυτού του υπέροχου πύργου του κεφαλιού μας. Το κλειδί γι’ αυτό είναι η αναδρομική άσκηση. Μετά το ξύπνημα από τον ύπνο μας, να εξασκούμε μια αναδρομική άσκηση για να θυμηθούμε όλα εκείνα τα πράγματα που είδαμε και ακούσαμε και όλες εκείνες τις εργασίες που πραγματοποιούμε όταν είμαστε έξω, μακριά από το φυσικό σώμα. Έτσι είναι πως οι δύο αίθουσες της συνεί­δησης και του υποσυνειδήτου ενώνονται για να μας δώσουν την μεγάλη φώτιση. Δεν υπάρχουν λανθασμένα όνειρα, κάθε όνειρο είναι μια ζωντανή εμπειρία από τους εσωτε­ρικούς κόσμους. Ακόμη και οι εφιάλτες είναι αληθινές εμπειρίες, διότι τα τέρατα των εφιαλτών υπάρχουν πραγματικά στους βυθισμένους κόσμους. Μια δυσπεψία μπορεί να θέσει σε δραστη­ριότητα κάποια τσάκρας της κάτω κοιλιάς και τότε εισχωρούμε στις ίδιες μας τις ατομικές κολάσεις, όπου πραγματικά ζουν τα πιο τερατώδη όντα του σύ­μπαντος. Αυτό είναι που ονομάζεται εφιάλτης.

Οι εικόνες των υπερευαίσθητων κόσμων, είναι εντελώς συμβολικές και πρέπει να μαθαίνει κανείς να τις ερμηνεύει, βασιζόμενοί στο νόμο των φιλοσοφικών αναλογιών, στο νόμο των αντιθέτων, στο νόμο των αντιστοιχιών και στο νόμο της αριθ­μολογίας. Ακόμη τα φαινομενικά πιο παράλογα όνειρα αν ερμηνεύονται σοφά, εγκλείουν τις πιο μεγάλες ανακαλύψεις.

Οι σπουδαστές μας την ώρα που ξυπνούν, δεν πρέπει να κινούνται, διότι με αυτήν την κίνηση κινούν το αστρικό σώμα και χάνουν τις αναμνήσεις τους. Ο σπουδαστής το πρώτο που χρειάζεται μόλις ξυπνήσει στο κρεβάτι του, είναι να κάνει την αναδρομική άσκηση για να θυμηθεί με ακρίβεια όλες τις εσωτερικές του εμπειρίες. Έτσι είναι πως οι δύο αίθουσες της συνείδησης και της υποσυνείδησης ενώνονται και έρχεται η εσωτερική γνώση.

Οι SAMYASIN της σκέψης αποκτούν την συ­νεχή συνείδηση, ανάμεσα στο πύρινο ρόδο του Σύμπα­ντος. Είναι αναγκαίο να αποκτά κανείς την πιο βαθιά ηρεμία, επείγει να αναπτύξουμε την υπομονή και την επιμονή. Πρέπει να παραμείνουμε αδιάφοροι μπρος στον έπαινο και στην βρισιά, μπρος τον θρίαμβο και την ήττα. Είναι αναγκαίο να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης για το καλό της κατανόησης. Είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα άθροισμα όλων των ελαττωμάτων μας και να αφιερώσουμε δύο μήνες για κάθε ελάττωμα, μέχρι να τελειώσουμε μ’ όλα τα ελαττώματα. Εκείνος που προσπαθεί να τελειώσει μ’ όλα του τα ελαττώματα την ίδια στιγμή, μοιάζει τον κυνηγό που θέλει να πιάσει δέκα λαγούς την ίδια στιγμή, έτσι δεν πιάνει κανένα. Για να φθάσει κανείς να γίνει Δάσκαλος του Σαμαδί, επείγει να αναπτύξει μια πλούσια εσω­τερική ζωή. Ο Γνωστικός που δεν ξέρει να χαμογελά, έχει τόσο λίγο έλεγχο σαν εκείνον που ξέρει μόνο να ξεκαρδίζεται με τον Αριστοφάνη.

Πρέπει να αποκτήσουμε τέλεια κυριαρχία του εαυτού μας. Ένας Μύστης μπορεί να νοιώσει χαρά αλλά ποτέ δεν πέφτει στη εξαλλοσύνη της τρέλας. Ένας Μύστης μπορεί να νοιώσει θλίψη αλλά ποτέ δεν θα φτάσει στην απόγνωση.

Εκείνος που απελπίζεται με τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, δεν κάνει ακόμα για Μύστης, διότι ο Θάνατος είναι το στέμμα όλων.

Κατά την διάρκεια του διαλογισμού, τα τσάκρας του αστρικού σώματος των σπουδαστών μας, μπαίνουν σε δραστηριότητα και τότε ο σπουδαστής αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις εικόνες των υπερευ­αίσθητων κόσμων. Στην αρχή, ο σπουδαστής αντιλαμβάνεται μόνο τις περαστικές εικόνες… Αυτή η πρώτη φάση της γνώσης ανήκει στην γνώση Φαντασίωσης. Ο σπουδαστής παρατηρεί τότε πολλές εικόνες που γι’ αυτόν είναι αινιγματικές, διότι δεν τις; καταλαβαίνει. Μα ανάλογα με την επιμονή του στις πρα­κτικές του εσωτερικού διαλογισμού, θα αισθάνεται πως αυτές οι υπερευαίσθητες εικόνες προέρχονται από αυτόν, από κάποια συναισθήματα χαράς ή πόνου. Ο σπουδαστής τότε αισθάνεται έμπνευση στην παρουσία αυτών των εσωτερικών εικόνων και κατανοεί την σχέση που υπάρχει μεταξύ διαφόρων εικόνων, έτσι λοιπόν αποκτά την γνώση της έμπνευσης.

Αργότερα, βλέπει μια οποιαδήποτε εσωτε­ρική εικόνα και τότε αμέσως γνωρίζει την σημασία του, και το γιατί του κάθε πράγματος. Αυτό είναι το τρίτο σκαλί της γνώσης, γνωστό με το όνομα διαι­σθητική γνώση. Φαντασία, Έμπνευση και Διαίσθηση, είναι οι τρεις υποχρεωτικοί δρόμοι της Μύησης.

Αυτές είναι οι τρεις άφατες κορυφές που φθάνετε μέσω της συγκέντρωσης, του διαλογι­σμού και του Σαμαδί. Αυτός που φθάνει στις τρεις άφατες κορυ­φές της Διαίσθησης, μετατρέπεται σ’ ένα Δάσκαλο του Σαμαδί.

Η ανατολική σοφία εξασκείται με την ακό­λουθη σειρά: Πρώτον, ASANA (στάση του σώματος). Δεύτερον, PRATYAPA (η μη σκέψη). Τρίτον, DARANA (συγκέντρωση σ’ ένα μόνο πράγμα). Τέταρτον, DYANA (βαθύς διαλογισμός). Πέμπτον, SHAMADHI (έκσταση).

Χρειάζεται να τοποθετείται το σώμα στην πιο άνετη θέση (ASANA), είναι απαραίτητο να τοποθετείται ο νους εν λευκώ πριν την συγκέντρωση (PRATYARA) είναι επείγον να ξέρει κανείς να προσδιορί­ζει τον νου σ’ ένα μόνο πράγμα (DARANA) και έτσι φθάνουμε να στοχαζόμαστε σε βάθος το περιεχόμενο του ίδιου πράγματος (DYANA), απ’ αυτόν τον δρόμο φθάνουμε στην ΕΚΣΤΑΣΗ (SHAMADHI).

Όλη αυτή η εσωτερική πειθαρχία του νου, πρέπει να εμποτίσει εξ ολοκλήρου την καθημερινή μας ζωή. Σε παρουσία οποιουδήποτε ατόμου θα ανα­δύονται στο εσωτερικό μας πολλές εικόνες που αντα­ποκρίνονται στην εσωτερική ζωή του ατόμου με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή, αυτό ονομάζεται διορα­τικότητα. Αργότερα αυτές οι εικόνες μας δημιουρ­γούν διάφορα συναισθήματα έμπνευσης και τότε ο σπουδαστής φθάνει στην εμπνευσμένη γνώση. Και τέλος, ο σπουδαστής μπροστά σε οποιο­δήποτε άτομο αναγνωρίζει στιγμιαία την ζωή του συνο­μιλητή, αυτή είναι η διαισθητική γνώση.

Εκείνοι οι οποίοι ξέρουν να εισέρχονται στην σοφία της φωτιάς, πρέπει να τελειώνουν με την διαδικασία της λογικής και να αναπτύσσουν την φλογερή ικανότητα του νου. Από την λογική πρέπει να εξάγουμε μόνο τον χρυσό της καρπό. Ο χρυσός καρπός της λογικής είναι η κα­τανόηση. Η κατανόηση και η φαντασία, πρέπει να αντικαταστήσουν την λογική. Φαντασία και κατανόηση είναι τα θεμέλια των ανωτέρων ικανοτήτων της νοημοσύνης. Για να εισέρχεται κανείς στην γνώση των ανωτέρων κόσμων, είναι αναγκαίο να αποκτά τις ανώτερες ικανότητες του νου.

Εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν αυτές τις διδασκαλίες του ΠΥΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ και όμως συνεχίζουν να είναι κλεισμένοι επίμονα μέσα στην διαδικασία της λογικής, δεν κάνουν για τις ανώτερες σπουδές του πνεύματος. Ακόμα δεν είναι ώριμοι.

Η διόραση και η φαντασία είναι το ίδιο πράγμα, διόραση είναι φαντασία και φαντασία είναι διόραση, η διόραση υπάρχει αιώνια. Όταν στο εσωτερικό μας αναδύεται μια οποιαδήποτε εικόνα, πρέπει να εξετάζεται με ηρεμία, για να γνωρίσουμε το περιεχόμενο του. Όταν το πύρινο ρόδο του αστρικού σώματος, τοποθετημένο στο μεσόφρυδο, αφυπνίζεται μια νέα δραστηριότητα, τότε οι εσωτερικές εικόνες που έρ­χονται στην φαντασία μας, θα συνοδεύονται με φως και χρώματα. Πρέπει να μαθαίνουμε, από την ίδια μας την εμπειρία, να διαχωρίζουμε τις εικόνες που δε­χόμαστε και τις συνειδητές ή ασυνείδητες εικόνες που δημιουργούμε και προβάλλουμε.

Πρέπει να διαχωρίζουμε τις ίδιες μας τις εικόνες και τις ξένες εικόνες που έρχονται σε μας. Η φαντασία έχει δύο πόλους, έναν δέκτη και έναν προβολέα. Ένα πράγμα είναι ο δέκτης μιας εικόνας και ένα άλλο πράγμα είναι η προβολή της εικόνας που δημιουργήθηκε από την σκέψη μας.

Ο αντίθετος πόλος της φαντασίας, είναι η φαντασίωση. Η φαντασία είναι διόραση. Η φαντασίωση είναι οι παράλογες εικόνες που δημιουργήθηκαν από ένα νου γεμάτο από παρεκ­κλίσεις. Οι εκπαιδευτές οφείλουν όχι μόνο να παρα­δίδουν ασκήσεις στους σπουδαστές για να αφυπνίζουν το μετωπικό τσάκρα, αλλά επίσης οφείλουν να διδά­σκουν τον χειρισμό της διόρασης.

Η διόραση είναι η φαντασία του τσάκρα το οποίο εδρεύει στο μεσόφρυδο. Η φαντασία είναι ημιδιαφάνεια, για τον σοφό φαντάζομαι σημαίνει βλέπω.

Η εποχή της λογικής εγκαινιάστηκε με τον Αριστοτέλη, έφθασε στο αποκορύφωμα του με τον Εμμανουήλ Κάντ και τελειώνει τώρα με την γέννηση της νέας εποχής του Υδροχόου. Η νέα εποχή του Υδροχόου θα είναι η επο­χή της Διαισθητικής ανθρωπότητας.

Πρέπει να μαθαίνουμε να διαχωρίζουμε αυτό που δημιουργεί μια εικόνα με την σκέψη και αυτό που συλλαμβάνει μια εικόνα που πλέει στους υπερευαίσθητους κόσμους.

Πολλοί άνθρωποι ίσως πουν: Πως είναι αυτοί πιθανόν για μένα να συλλάβω μια εικόνα όταν δεν είμαι διορατικός;

Πρέπει να τους απαντήσουμε ότι η φαντασία είναι η ίδια με την διόραση και ότι κάθε άνθρωπος είναι λίγο ή πολύ επινοητικός, επομένως, είναι λίγο ή πολύ διορατικός.

Η περισσότερη ζημία που έχει προκληθεί στους σπουδαστές του αποκρυφισμού είναι αποτέλεσμα της ψεύτικης έννοιας που υπάρχει για την διόραση.

Οι δημιουργοί αυτής της ψεύτικης έννοιας είναι οι διανοούμενοι που κοιτάζουν τις ικανότητες της φαντασίας με περιφρόνηση.

Θέλοντας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από αυτήν την περιφρόνηση των διανοούμενων, οι αποκρυφιστές άρχισαν να δίνουν μια επιστημονική χροιά στην φαντασία και το όνομα της διόρασης ή της έκτης αίσθησης δόθηκε σε αυτήν. Αυτή η τοποθέτηση των αποκρυφιστών τους έβλαψε επειδή έμειναν μέσα σε σύγχυση.

Τώρα οι αποκρυφιστές (που είναι θύματα των διανοούμενων) έχουν δημιουργήσει μία φοβερή άβυσσο μεταξύ της διόρασης και της φαντασίας.

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται: Πως μπορώ εγώ να αντιληφθώ τις εικόνες χωρίς την ύπαρξη της διόρασης;

Φτωχοί άνθρωποι Δεν γνωρίζουν τον θησαυρό που κατέχουν. Αγνοούν ότι η φαντασία είναι η ίδια η διόραση και ότι κάθε άνθρωπος είναι λίγο ή πολύ διορατικός.

Οι αποκρυφιστές έχουν θελήσει να μετατρέψουν την όμορφη ικανότητα της διόρασης σε κάτι τεχνητό, τεχνικό και δύσκολο.

Η διόραση είναι φαντασία. Η διόραση είναι το ομορφότερο, το απλούστερο και αγνό λουλούδι της πνευματικότητας.

Όταν ξανακερδίζουμε την χαμένη παιδική ηλικία μας, όλες οι εικόνες που έρχονται στη φαντασία μας συνοδεύεται από ζωηρά αστρικά χρώματα.

Ο διανοούμενος που περιφρονεί την φαντασία διαπράττει μια σοβαρή γελοιότητα επειδή όλα όσα υπάρχουν στην Φύση είναι παιδιά της φαντασίας.

Ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει μια εικόνα είναι μεγάλος διορατικός. Μένει κανείς κατάπληκτος μπροστά τον Χριστό του Λεονάρντο ντα Βίντσι ή μπροστά στην Μαντόνα του Μικελάντζελο.

Ο καλλιτέχνης αντιλαμβάνεται τις θαυμάσιες εικόνες με την φαντασία του (διόραση). Έπειτα τις ζωγραφίζει με χρώμα στον καμβά ή τις σκαλίζει για το γλυπτό του.

Το μαγικό φλάουτο του Μότσαρτ μας θυμίζει μια αιγυπτιακή Μύηση…

Όταν η Θεά Μητέρα του κόσμου θέλει να δώσει ένα παιχνίδι στους ανθρώπους για την ψυχαγωγία τους, το τοποθετεί στην φαντασία των εφευρετών. Έτσι είναι πως έχουμε το ραδιόφωνο, το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο κ.λπ.

Όταν οι σκοτεινές εικόνες των υπόγειων κόσμων συλλαμβάνονται από τους επιστήμονες, μετατρέπονται έπειτα σε πυροβόλα, πολυβόλα, βόμβες κλπ.

Έτσι λοιπόν όλος ο κόσμος, λίγο-πολύ, είναι διορατικός. Η φαντασία δεν μπορεί να υποτιμηθεί διότι όλα τα πράγματα είναι παιδιά της φαντασίας.

Πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν δεχτεί εσωτερική αγωγή και εκείνων που ήδη έχουν υποβληθεί στις μεγάλες εσωτερικές πειθαρχίες.

Η φαντασία εξελίσσεται, ξετυλίγεται και προοδεύει μέσα στο πύρινο ρόδο του σύμπαντος.

Αυτοί που ήδη έχουν κάνει να περιστρέ­φεται ο μαγικός τροχός του μεσόφρυδου τους κατέχουν μια ισχυρή και πλούσια φαντασία και συλλαμβάνουν όλες τις εικόνες που συνοδεύονται από φως, χρώμα, ζεστασιά και ήχους.

Δεν αρνούμαστε την ύπαρξη της διόρασης. Η διόραση είναι η έκτη αίσθηση, της οποίας το τσάκρας εδρεύει στο μεσόφρυδο και έχει ενενήντα έξι ακτίνες. Αυτό που θέλουμε είναι να διευρύνουμε την έννοια και να δώσουμε να καταλάβει ο μαθητής ότι άλλη ονομασία της διορατικότητας είναι η λέξη φαντασία. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει την χρήση και την λειτουργία της θεϊκής διόρασης και είναι ανα­γκαίο οι μαθητές μας να ξέρουν ότι η φαντασία εί­ναι η ίδια η διόραση ή η έκτη αίσθηση και βρίσκε­ται στο μεσόφρυδο.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η φαντα­σία είναι μια ικανότητα καθαρά διανοητική και ότι δεν έχει καμιά σχέση με το μετωπικό τσάκρας της διόρασης. Αυτή η λανθασμένη θεωρία οφείλεται στην περιφρόνηση που αισθάνονται οι διανοητικοί για την φαντασία και στο τέχνασμα με το οποίο οι αποκρυφιστές θέλουν να τεχνοποιούν την θαυμάσια ικα­νότητα της διόρασης.

Το μετωπικό τσάκρα του αστρικού σώματος βρίσκεται σε στενή σχέση με το μετωπικό τσάκρα του διανοητικού σώματος, με το μετωπικό τσάκρα του αιθερικού σώματος και με τον βλεννογόνο αδένα που βρίσκεται στο μεσόφρυδο του φυσικού σώματος.

Έτσι λοιπόν, η φαντασία ανήκει σε όλα τα επίπεδα της παγκόσμιας συνείδησης και η διόραση είναι ακριβώς η ίδια η φαντασία, δεκτική στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και την πρόοδο μέσα στο πύρινο ρόδο του Σύμπαντος.

Είναι αναγκαίο οι ευσεβείς του μονοπα­τιού να έχουν ένα νου καλά ισορροπημένο. Όταν μιλάμε για λογική, αναφερόμαστε σε μια υπερβατική λογική, που δεν έχει καμιά σχέση με τα κείμενα της εσωτερικής λογικής. Κάθε εσωτερική εικόνα έχει τις επιστη­μονικές ανταποκρίσεις της σ’ αυτό το επίπεδο της φυσικής αντικειμενικότητας. Όταν οι εικόνες του μαθητή δεν μπορούν να ερμηνευθούν μέσω της λογικής, είναι σημάδι του ότι ο νους του μαθητή βρίσκεται σε τέλεια ισορ­ροπία.

Κάθε εσωτερική εικόνα -λογικά- οφείλει να δώσει μια ικανοποιητική εξήγηση. Υπάρχουν αμέτρητοι μαθητές με νου σε τέλεια ισορροπία. Οι Γνωστικοί, σπουδαστές οφείλουν να καλλιεργούν την ηρεμία. Η ηρεμία είναι το πιο ισχυρό κλειδί για να αναπτυχθεί η διόραση.

Ο θυμός καταστρέφει την αρμονία του συνόλου και βλάπτει εξ ολοκλήρου τα πέταλα του πύρινου ρόδου του μεσόφρυδου. Ο θυμός διαχωρίζει το αστρικό φως σ’ ένα φαρμάκι που ονομάζεται IMPERIL, που βλάπτει τα πέταλα του ΠΥΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ του μεσόφρυδου και παρεμποδίζει τα κανάλια του μεγάλου συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Πρέπει να περιστρέφουμε το τσάκρα της διόρασης με το γράμμα Ι, το οποίο πρέ­πει να προφέρεται παρατείνοντας ο ήχος του γράμμα­τος, έτσι: ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.

Μέσα στην μεγαλοπρεπή ηρεμία της ζωηρής νοημοσύνης, οφείλουμε να παρατηρούμε τις εσωτερικές εικόνες χωρίς την καταπιεστική διαδικασία της λο­γικής. Στην παρουσία μιας εσωτερικής εικόνας, το μυαλό μας μπορεί να ρέει ακέραιο με την γλυκιά ροή της σκέψης.

Μέσα στα πλαίσια της φαντασίωσης, ο νους μας θα δονήσει με τα ηχητικά κύματα της διο­ρατικότητας. Η διορατικότητα είναι η κύρια αντίληψη της αλήθειας, χωρίς την διαδικασία της εννοιολογικής επιλογής. Η διαδικασία της επιλογής, διαιρεί, τον νου στην μάχη των αντιθέτων και τότε οι εσωτερικές εικόνες κρύβονται όπως τα αστέρια, πίσω από τα πυκνά σύννεφα της λογικής.

Οφείλουμε να μαθαίνουμε να σκεπτόμαστε με την καρδιά και να αισθανόμαστε με το μυαλό. Το μυαλό μας πρέπει να ξαναγίνει εξαιρε­τικά ευαίσθητο και λεπτεπίλεπτο. Ο νους πρέπει να απελευθερωθεί, από κάθε είδους δεσμά, για να κατανοεί την ζωή ελεύθερος από την μηχανικότητά του.

Εμείς θαυμάζουμε την τόλμη. Οι κάθε είδους επιθυμίες είναι δεσμά για τον νου. Οι προκαταλήψεις και οι προλήψεις είναι δεσμά για την νοημοσύνη. Οι σχολές είναι κλουβιά όπου ο νους μένει αιχμάλωτος.

Οφείλουμε να μαθαίνουμε να ζούμε πάντα στο παρόν, διότι η ζωή είναι πάντοτε μια αιώνια στιγμή.

Ο νους μας πρέπει να μετατρέπεται σ’ ένα εργαλείο ευέλικτο και λεπτεπίλεπτο για τον Εσώτερο. Ο νους μας πρέπει να μετατρέπεται σ’ ένα παιδί.

Κατά την διάρκεια του εσωτερικού διαλο­γισμού πρέπει να βρισκόμαστε στην πιο κατηγορημα­τική εσωτερική ηρεμία, διότι όλη η αναταραχή του νου, όλη η ανυπομονησία διαταράσσει τον νου και παρεμποδίζει την αντίληψη των εσωτερικών εικόνων.

Στον φυσικό κόσμο, κάθε δραστηριότητα συνοδεύεται από την μηχανικότητα των χεριών μας, των ποδιών μας κτλ αλλά στους εσωτερικούς κό­σμους χρειαζόμαστε την πιο βαθιά ηρεμία, την από­λυτη ακινησία για να δεχόμαστε τις εσωτερικές εικό­νες που έρχονται στο νου όπως μια ευχαριστία… όπως μια ευλογία.

Είναι απαραίτητο οι σπουδαστές μας να καλλιεργούν την καλύτερη ποιότητα λατρείας. Οφείλουμε να λατρεύουμε βαθιά όλα τα ιερά και θεϊκά πράγματα. Οφείλουμε να λατρεύουμε βαθιά όλα τα έργα του Δημιουργού. Οφείλουμε να λατρεύουμε βαθιά τους αξιο­σέβαστους Δάσκαλους της Παγκόσμιας Λευκής Αδελφό­τητας. Ο σεβασμός και η λατρεία μας ανοίγουν εξ ολοκλήρου τις πόρτες των ανωτέρων κόσμων.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΖΗΤΙΑΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΡΙΟ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΕΞ ΙΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΤΩΧΟ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ, ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ.

Πρέπει να καλλιεργούμε την υπομονή και την πρόβλεψη. Τα μυρμήγκια και οι μέλισσες είναι υπο­μονετικά και προβλεπτικά. Πρέπει να αρχίζουμε με τα συσσωρευμένα άγχη και με την απληστία.

Οφείλουμε να μαθαίνουμε να είμαστε αδιά­φοροι εμπρός στον χρυσό και τα πλούτη. Οφείλουμε να μαθαίνουμε να εκτιμούμε περισσότερο την διδασκαλία της καρδιάς. Εκείνος που περιφρονεί, την διδασκαλία της καρδιάς, για να ακολουθεί την διδασκαλία των οφθαλμών (θεωρίες, σχολές, βιβλιοσοφική κουλτούρα κτλ), δεν θα μπορέσει να φθάσει ποτέ τις μεγά­λες πραγματικότητες.

Πρέπει να μαθαίνουμε να διακρίνουμε το καλό του κακού και το κακό του καλού. Σε κάθε τι καλό υπάρχει κάτι το κακό, σε κάθε τι κακό υπάρχει κάτι το καλό. Αν και φαίνεται απίστευτο, οι Μαρίες Μαγδαλινές βρίσκονται πιο κοντά στην μύηση από πολλές παρθένες.

Παρ’ όλο που παραξενεύει τον μαθητή, μερικές φορές βρίσκεται πιο κοντά στην μύηση εκεί­νος που όλοι τον ξεχωρίζουν με το δάκτυλο και τον κατηγορούν από εκείνον τον υποκριτή που χαμογελά γλυκά μπρος το ακροατήριο ενός θεωρείου ή ναού.

Ο Παύλος από την Ταρσό ήταν ένας δήμιος και ένας δολοφόνος πριν από το γεγονός που του προέκυψε στον δρόμο για την Δαμασκό. Η στιγμιαία μεταμόρφωση αυτού του ανθρώ­που εξέπληξε τους αγίους της Ιερουσαλήμ. Ο μοχθηρός μετατρέπεται σε προφήτη… Αυτό είναι το μυστήριο του Μπαφομέτο.

Τα ιερά αντικείμενα των ναών στηρίζο­νται πάνω σε ζωικά βάθρα και τα πόδια των θρόνων των Δασκάλων είναι φτιαγμένα από τέρατα.

Ο Χριστός ξέρει να εκτιμά την ομορφιά των δοντιών ενός ψόφιου σκύλου σε αποσύνθεση.

Στον δαίμονα Βελζεβούλ, έκαιαν γαλάζιες φλόγες, που χρησίμευσαν για να τον μετατρέψουν σε σπουδαστή της Λευκής Ιεραρχίας.

Μεταξύ του λιβανιού και της προσευχής, πολλές φορές κρύβεται το αδίκημα.

Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕ­ΝΑΝ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ.

Μερικές φορές το να μιλάς είναι ένα αδίκημα και άλλοτε το να σιωπάς είναι επίσης το ίδιο. Είναι τόσο κακό το να μιλάς όταν πρέπει να σιωπάς, όπως να σιωπάς όταν πρέπει να μιλάς. Πρέπει να μαθαίνει κανείς να χειρίζεται τον λόγο και να ξέρει να υπολογίζει με ακρίβεια το επακόλουθο του λόγου του.

Η ίδια λέξη μπορεί να εξυπηρετεί σαν ευ­λογία για ένα άτομο και σαν ύβρις για κάποιο άλλο. Γι’ αυτό πριν πούμε μια λέξη πρέπει να υπολογίζουμε πολύ καλά το επακόλουθο.

Οι κύριοι του Κάρμα, κρίνουν τα πράγμα­τα με τις πράξεις χωρίς να λάβουν υπόψη τις καλές προθέσεις.

Ο νους μας πρέπει να είναι απλός, ταπει­νός και γεμάτος με τον πιο βαθύ σεβασμό.

Οι σπουδαστές μας πρέπει να αποφεύγουν προσεκτικά κάθε λογομαχία για να μην σπαταλούν τις ενέργειες τους ανώφελα.

Όποιος θέλει να δεχθεί, την διδασκαλία των Γνωστικών, να την δεχθεί, αλλά όποιος δεν θέλει να την δεχθεί είναι γιατί δεν είναι ακόμη ώριμος και είναι ανώφελες λοιπόν οι λογομαχίες με αυτόν για να τον πείσουμε.

Να είναι απαγορευμένες οι λογομαχίες, να ανατραπεί η διχόνοια στον λόγο, να εγκαταλείψουν όλα τα αγριόχορτα τον φωτεινό δρόμο.

Οφείλουμε να καλλιεργούμε την ευγνωμο­σύνη, διότι η αγνωμοσύνη και η προδοσία αδελφώνονται. Πρέπει να αρχίζουμε με τον φθόνο, διότι από τον φθόνο προέρχεται ο Ιούδας που πουλάει τον Δάσκαλο για τριάντα αργύρια. Ο φθόνος είναι το πιο δηλητηριώδες λου­λούδι που αφθονεί μέσα στα βαλτώδη σκοτάδια όλων των πνευματιστικών σχολών του κόσμου. Ο φθόνος συνηθίζει να μεταμφιέζεται με τον τήβεννο του δικαστή.

Οφείλουμε να καλλιεργούμε την ειλικρίνεια, διότι στην ουσία της ειλικρίνειας βλασταίνουν τα πιο ωραία λουλούδια του πνεύματος. Όλες αυτές οι αξίες θα μας δώσουν μια πλούσια εσωτερική ζωή. Έτσι είναι πως ετοιμαζόμαστε εσωτερικά για τις μεγάλες εσωτερικές πειθαρχίες του νου που λάμπει μέσα στις καυτές φλόγες του Σύμπαντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ARHAT

Η φωτιά του πύρινου ρόδου σου, τοποθετείται στον λάρυγγα του διανοητικού σώματος, σπινθηροβολεί μέσα στις καυτές φλόγες του Σύμπαντος.

Τώρα μπαίνεις Ω! ΑRΗAT! στις τρεις υψηλές κάμαρες του πύργου του δικού σου ναού. Η Κουνταλίνι του διανοητικού σου σώματος ανοίγει την πρώτη κάμαρα της παρεγκεφαλίδας.

Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, υιέ μου;

Αλίμονο! Ω! ΑRΗΑΤ!

Λαμβάνεις τον τέταρτο ΣΤΑΥΡΟ, για να σταυρώσεις το διανοητικό σου σώμα.

Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, αδελφέ μου; Ξέρεις εσύ αυτό που σημαίνει ο νους;

Τώρα έγινες άξιος σεβασμού, Ω! ΑRΗΑT!

Θα πρέπει να εργάζεσαι στο μεγάλο έργο του ΠΑΤΕΡΑ. Θα είσαι ένας ΑΜΝΟΣ θυσιαζόμενος πάνω στον βωμό του θυσιαστήριου. Θα εργάζεσαι αδιάκοπα για την ανθρωπότητα. Θα κάνεις λαμπρές πράξεις για το καλό του κόσμου, αλλά μην περιμένεις βραβεία υιέ μου. Θυμήσου ότι έχεις να θυσιάσεις τον νου σου.

Η ανθρωπότητα θα χλευάσει τις πράξεις σου, θα σε γελοιοποιήσουν και θα σου δώσουν να πιεις χολή.

Οι άξιες πράξεις σου θα γίνονται δεκτές με ξεκαρδιστικά γέλια και όλες σου οι Θυσίες για την ανθρωπότητα θα ξεπληρωθούν με την πιο βαθιά περιφρόνησή τους.

Είσαι άξιος συμπόνιας Ω! ARHAT!

Ο Σταυρός του διανοητικού σώματος είναι πολύ μεγάλος και πολύ βαρύς. Οι εχθροί σου θα είναι οι ίδιοι πνευμα­τικοί αδελφοί σου. Αυτοί θα σε τιμωρήσουν και θα σε χλευά­σουν Ω ARHAT!

Οι πνευματιστές όλων των κατηγοριών θα σε χαρακτηρίσουν ως κακόβουλο και θα σε χλευάσουν Ω! ARHAT! Θα σε διαβάλλουν, θα σε συκοφαντήσουν και θα σε μισήσουν για όλα. Έτσι θα σταυρώσεις τον νου σου Ω! ARHAT!

Ο Απολλώνιος ο Τυανέας πέρασε τους τελευ­ταίους χρόνους του κλεισμένος σε μια φυλακή. Ο Παράκελσος ήταν χαρακτηριστικός φίλος των τσιγγά­νων και των δήμιων από τον ίδιο τον Ιούδα. Όλοι οι πολυμαθείς της εποχής μίσησαν τον θάνατο του διακεκριμένου Θεόφραστου Μπομπάστο ντε Οχενχάιμ (Αουρέλιο Παράκελσο).

Αυτός ο μεγάλος σοφός παρέδωσε στην αν­θρωπότητα την συνταγή της σοφίας, που μόνο στην νέα εποχή του Υδροχόου θα είναι αποδεκτή και κατα­νοητή από το ανθρώπινο είδος. Ενοχλούσε, και ήταν απεχθής για τους ανθρώπους, που περιφέρονταν από πόλη σε πόλη και όλος ο κόσμος τον έβλεπε με δυσπιστία, χαρακτηρίζοντάς τον μάγο.

Όλοι οι άγιοι της Ιερουσαλήμ, όλοι οι μάρτυρες της ανθρωπότητας, υπήρξαν μισητοί και κυνηγημένοι.

Ο σταυρός του διανοητικού σώματος είναι πολύ βαρύς. Ω! ARHAT!

Τώρα είσαι μια αινιγματική προσωπικότητα, ω υιέ μου!, και όλοι οι πνευματικοί αδελφοί, σε χαρακτηρίζουν κακόβουλο, αδιάλλακτο, σκοτεινό, γιατί απλούστατα δεν σε καταλαβαίνουν. Εσύ το ξέ­ρεις.

Ευλογημένοι εκείνοι που μας αγαπούν, διότι μας κατανοούν και ευλογημένοι εκείνοι που μας μισούν, γιατί δεν μας κατανοούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Η γυναίκα έχει τα ίδια δικαιώματα του άνδρα. Η γυναίκα επίσης φθάνει να είναι ADEPTO της Λευκής Αδελφότητας.

Η Ζαν ντ’ Αρκ είναι μια Δασκάλα των Μεγά­λων Μυστηρίων της Λευκής Αδελφότητας.

Η Ε. Π. Μπλαβάτσκι, συγγραφέας της Μυστι­κής Διδασκαλίας έφθασε να γίνει μια ADEPTO και είναι μια Δασκάλα των Μεγάλων Μυστηρίων της Λευκής Αδελφότητας.

Σχεδόν σ’ όλους τους ναούς των Μυστηρίων, συναντάμε πολλές Κυρίες ADEPTOS, που εργάζονται για την ανθρωπότητα.

Η γυναίκα αφυπνίζει το ιερό φίδι, όπως ο άνδρας. Η γυναίκα που θέλει να αφυπνίσει την Κουνταλίνι της, πρέπει να εξασκεί την Σεξουαλική Μα­γεία με τον σύζυγο της, εάν είναι παντρεμένη. Οι παντρεμένες γυναίκες θα μετατρέπουν μέσω του νου, όπως ακριβώς διδάσκουμε στις προηγούμενες σελίδες.

Η σεξουαλική αλχημεία είναι η θεμελιώδης βάση κάθε προόδου. Η σεξουαλική αλχημεία είναι το θεμέλιο της σοφίας της φωτιάς.

Ο ναός, η μήτρα και η φιάλη του σεξουαλικού εργαστηρίου είναι η αγάπη.

Σ’ αυτήν την φιάλη της σεξουαλικής αλχημείας το Αλάτι, το Θειάφι και ο Υδράργυρος συνταιριάζονται για να γίνει επεξεργασία, μέσω προοδευτικών ερωτικών αναφλέξεων, στην φιλοσοφική πέτρα του Αλχημιστή.

Μέσα στην σεξουαλική φιάλη του οργανικού εργαστηρίου μας, οι εκρήξεις της εμπαθούς φωτιάς συνδυάζουν ορισμένα αιθερικά, αστρικά, διανοητικά, βουλητικά, συνειδητά και θεία Αρκάνα. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διαμορφωθούν ορισμένα πύρινα στοιχεία, των οποίων οι ουσιαστικές αρχές ανήκουν στον Εσώτερο, με την αναμμένη φωτιά της ερωτικής δίψας.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σεξουαλικής διέ­γερσης, συσσωρεύει τεράστια ποσότητα στοιχειώδους φωτιάς της φύσης που σε συνδυασμό με τον ερωτικό μαγνητισμό του άνδρα, παράγει κάποιες κοσμικές δυνάμεις των οποίων οι φοβερές εκρήξεις ανοίγουν τις κάμαρες της σπονδυλικής στήλης…

Ο βρασμός από τις φωτιές των παθών του άνδρα και της γυναίκας, σε αμοιβαίο ερωτικό συνδυασμό, σχηματίζει πραγματικές φλογερές καταιγίδες που διαταράσσουν την ατμόσφαιρα και ξετρελαίνουν τα σκοτάδια που σχηματίζουν συνοδεία σε κάθε κάμαρα.

Αυτές οι βυθισμένες οντότητες επιτίθενται στον ατρόμητο, υπερασπίζοντας τις φωτιές των οποίων οι υπερβατικές συνθετικές αρχές περικλείουν τις τριάντα τρεις εσωτερικές κάμαρες της σπονδυλικής μας στήλης.

Τα σκοτάδια υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους και έτσι μας χαρακτηρίζουν κλέφτες των δυνά­μεων.

Αυτό είναι το μυστήριο του ΜΠΑΦΟΜΕΤΟ, το ρόδο επεξεργάζεται το άρωμα του με την λάσπη της γης, το έρπον σκουλήκι δεν γουστάρει τον κηπου­ρό που το βγάζει από την λάσπη του. Τώρα θα καταλά­βουν οι σπουδαστές μας σε τι στηρίζονται οι σκο­τεινοί για να χαρακτηρίζουν κλέφτες τους σεξουαλι­κούς Αλχημιστές…

Λεγεώνες σκοτεινών υπερασπίζουν κάθε κάμαρα είναι δυναμικά. Πρέπει να νικούμε τους σκοτεινούς με την κόψη του σπαθιού για να καταλά­βουμε κάθε κάμαρα από έφοδο. Τώρα θα καταλάβουν οι ευσεβείς του μονο­πατιού γιατί ο Χριστός είπε ότι ο ουρανός καταλαμβά­νεται εξ εφόδου.

Οι δώδεκα αίθουσες του ζωδιακού, βράζουν καιόμενες στους ενδοκρινείς αδένες μας, κατά την διάρκεια των υπερβάσεων της σεξουαλικής Αλχημείας.

Αυτές οι δώδεκα αίθουσες εγκλείουν τις σπερματικές αρχές των δώδεκα ζωδιακών αστερισμών, των οποίων οι καυτές δυνάμεις ενεργούν πάνω σ’ αυτά τα μικροσκοπικά εργαστήρια των ενδοκρινών αδένων, δραστηριοποιώντας ιδιαίτερα την αρμονική παραγωγή του ρευστού νευρικού μας συστήματος.

Η υπερδιέγερση των ενδοκρινών μας αδέ­νων θα συνοδεύεται από γιγάντιους πύρινους συνδυασμούς μέσα σ’ όλα τα τσάκρας και ουσίες των εσωτε­ρικών μας οχημάτων.

Η γυναίκα διεγερμένη σεξουαλικά, έχει την δύναμη να μεταμοσχεύει τις συνθετικές αρχές των δώδεκα αιθουσών της στον λάρυγγα του άνδρα και έτσι είναι πως αυτό το όργανο αποκτά τις ερμα­φρόδιτες αρχές που αργότερα δίνουν στον Εσώτερο την δύναμη να δημιουργεί μέσω του λόγου.

Ο συνδυασμός των πύρινων αρχών μέσα στον άνδρα και την γυναίκα, βρίσκονται επίσης σε στενή σχέση με μια σειρά ανταλλαγών αλάτων που ετοιμάζει τον θηλυκό λάρυγγα σαν αγγελικό δημιουρ­γικό όργανο.

Η καυτή φωτιά μιας σεξουαλικής υπερδιέ­γερσης, δίνει προέλευση σε τεράστιους και γιγάντι­ους συνδυασμούς αρχών της οποίας το συνθετικό απο­τέλεσμα αποβαίνει απελευθερωτικό στις κάμαρες της σπονδυλικής στήλης.

Καθώς είναι πιο δυνατή η συγκράτηση της δραστηριότητας, καθώς είναι πιο σφοδρή η πάλη, θα είναι πιο δυναμική η προώθηση των σπερματικών ατμών και πιο φοβερή θα είναι η δύναμη ανέλκυσης της Κουνταλίνι.

Το κλειδί της σεξουαλικής κυριαρχίας, έγκειται στο νου. Ο νους κυριαρχείται μέσω της θέλησης. Για συγκράτηση του παθολογικού εξαναγκα­σμού πρέπει να μαστιγώνεται ο νους με το φοβερό μαστίγιο της θέλησης, διότι το καταφύγιο της επι­θυμίας διαμένει στον νου.

Να μιλάμε στο νου έτσι: νου, απόσυρε μου αμέσως αυτήν την σεξουαλική διέγερση.

Αυτός ο τρόπος μας επιτρέπει να αποσύρου­με το έντονο πάθος, στην αναγκαία στιγμή της συγκρά­τησης της δράσης.

Η ένωση με τον Εσώτερο είναι δυνατή μόνο μέσω της σεξουαλικής αλχημείας.

Αν πάρουμε το διανοητικό σώμα του οποιου­δήποτε μαθητή του θεωρητικού ψευτοπνευματιστή και το εξετάσουμε προσεκτικά βλέπουμε ότι είναι μια πραγματική κινητή βιβλιοθήκη.

Αν στην συνέχεια εξετάσουμε προσεκτικά την Κοκκυγική Εκκλησία ή το Τσάκρα Μουλαδάρα, βλέ­πουμε ότι η Κουνταλίνι βρίσκεται εκεί εντελώς κλει­σμένη, χωρίς να δίνει σημεία αφύπνισης και αν εξε­τάσουμε το Κανάλι Σουσούμνα του μαθητή δεν θα βρού­με ούτε ίχνος ιερής φωτιάς. Βλέπουμε ότι οι τριάντα τρεις κάμαρες του μαθητή είναι εντελώς γεμάτες από σκοτάδια. Αυτή η εσωτερική εξέταση θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο δύστυχος μαθητής χάνει τον χρόνο του άθλια.

Η ιερή φωτιά αφυπνίζεται όταν τα σεληνια­κά και τα ηλιακά άτομα του σπερματικού μας συστή­ματος έρχονται σε επαφή στο κόκαλο του κόκκυγα. Όμως, εάν σπαταλάμε τα ηλιακά μας άτομα με την εκσπερμάτωση, τότε δεν υπάρχουν αρκετά ηλια­κά άτομα για να έρθουν σε επαφή και να αφυπνίσουν την φωτιά.

Ο μαθητής θα μπορεί να έχει ένα διανοη­τικό σώμα μετατρεμμένο σε μια αληθινή βιβλιοθήκη, αλλά όλες οι τριάντα τρεις κάμαρες της σπονδυλικής του στήλης θα είναι εντελώς σβησμένες και σε βαθιά σκοτάδια. Συμπέρασμα: αυτός ο μαθητής είναι ένας κάτοικος των σκοταδιών της αβύσσου…

Είναι αδύνατον ν’ ανάψει κανείς την φωτιά της Κουνταλίνι μονάχα με τα σεληνιακά άτομα του εγκεφαλο-ραχιαίου υγρού. Είναι απαραίτητο τα ηλιακά άτομα του σπερματικού συστήματος να έρθουν σε επαφή με τα σεληνιακά άτομα του εγκεφαλο-ραχιαίου υγρού, για να αφυπνιστεί η ιερή φωτιά. Αν ξοδεύουμε τα ηλιακά άτομα, τότε δεν θα έχουμε κεφάλαιο για να κάνουμε ένα ατομικό συνδυασμό που επιτρέπει την αφύπνιση της Κουνταλίνι μέσω της σεξουαλικής αλχημείας. Η Κουνταλίνι είναι από την φύση απολύτως σεξουαλική και η αφύπνιση της είναι δυνατή μόνο μέσω της σεξουαλικής αλχημείας.

Εάν εξετάσουμε προσεκτικά την εσωτερική σύνταξη ενός μυστικιστή συναντάμε ένα συνειδησιακό σώμα (Βουδικό) πολύ όμορφο και ο Φωτεινός και Αντα­νακλαστικός αιθέρας του αιθερικού του σώματος πολύ ογκώδης, εάν όμως ο μυστικιστής εκσπερματώνει καθη­μερινά το σπερματικό του υγρό, στην εξέταση του τσάκρα μουλαδάρα βλέπουμε ότι η Κουνταλίνι βρίσκε­ται εκεί κουλουριασμένη, χωρίς να δίνει σημεία αφύπνισης.

Οι τριάντα τρεις κάμαρες της σπονδυλικής στήλης του μυστικιστή του παραδείγματός μας είναι γεμάτες από σκοτάδια, διότι από κει ποτέ δεν πέρασε η φωτιά.

Οι φιλανθρωπικές πράξεις ωραιοποι­ούν τον Φωτεινό και Αντανακλαστικό αιθέρα του μυ­στικιστή και η βιβλιοσοφιστική κουλτούρα θα δώσει πλούσια πολυμάθεια στο διανοητικό του, αλλά έτσι η Κουνταλίνι του δεν αφυπνίζεται, αυτός ο μυστικιστής δεν εισέρχεται στα μυστήρια της φωτιάς και αν και, είναι ένας καλός και αγαθός άνθρωπος δεν παύει να είναι μια καλή και καλοκάγαθη σκιά μέσα στο κρύο και τα σκοτάδια της αβύσσου.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η Κουνταλίνι μπορεί να αφυπνιστεί μέσω της Γιόγκας. Εμείς δεν αρνούμαστε αυτή την επιβεβαίω­ση. Όμως, υποστηρίζουμε ότι ο αυθεντικός Γιόγκι είναι εντελώς αγνός. Εάν δεν ήταν έτσι, οι Γιόγκις δεν θα είχαν ατομικό κεφάλαιο για να αφυπνίσουν την Κουνταλίνι.

Ο Βιβεκανάντα λέει στις διαλέξεις του Ραχα-Γιόγκα, ότι ο Γιόγκι πρέπει να είναι εντελώς αγνός για να μετατρέπει την σεξουαλική του δύναμη σε πέταλα (Χριστική ενέργεια).

Έτσι είναι πως οι Γιόγκις πετυχαίνουν την αφύπνιση της Κουνταλίνι και την ένωση με τον Εσώτερο. Η σεξουαλική αλχημεία των Γιόγκις, σχε­τίζεται με τις αναπνευστικές ασκήσεις και κάποιες πρακτικές εσωτερικού διαλογισμού, που ποτέ δεν έχει δημοσιευτεί σε κανένα βιβλίο.

Εάν ένας Γιόγκι εκσπερμάτωνε, δεν θα είχε αρκετό ατομικό κεφάλαιο ώστε να ανάψει τις φωτιές των σπονδύλων και τότε αυτός ο Γιόγκι θα έχανε τον χρόνο του άθλια.

Οι ασκήσεις των Γιόγκις είναι μονάχα για κείνους που ανήκουν στην Ανατολική Ακτίνα.

Εμείς οι Γνωστικοί έχουμε την γυναίκα σαν την ιέρεια της ευλογημένης θεϊκής Μητέρας του Κόσμου.

Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να φθάσουν στην ένωση με τον Εσώτερο χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν με τίποτα την Κουνταλίνι.

Αυτοί οι μαθητές ασφαλώς βαδίζουν παρα­στρατημένοι, διότι η ένωση με τον Εσώτερο είναι δυνατόν μόνο μέσω της φωτιάς. Γι’ αυτό τοποθε­τήθηκε πάνω στον Σταυρό του Μάρτυρα του Γολγοθά η λέξη INRI (IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM). Η φωτιά ανανεώνει αδιάκοπα την φύση.

Είσαι Γνωστικός; Είσαι Μυστικιστής; Εί­σαι Γιόγκι;

Θυμήσου καλά μαθητή, ότι στην Εδέμ μπο­ρείς να εισέλθεις μόνο από την πόρτα την οποία εξήλθες. Αυτή η πόρτα είναι το σεξ.

Λένε ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι, οι Δά­σκαλοι των Μεγάλων Μυστήριων της Λευκής Αδελφότη­τας, επιβεβαιώνουμε: μονάχα μια πόρτα υπάρχει για να εισέλθει κανείς στην Εδέμ και αυτή η πόρτα είναι το ΣΕΞ.

Όλοι εκείνοι που δεν υπακούν στην εντολή του ΚΥΡΙΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, όλοι εκείνοι που συνεχίζουν να τρώνε τον απαγορευμένο καρπό, είναι σπουδαστές της διδασκαλίας των Βααλείμ και γι’ αυτούς όπως λένε οι ιερές γραφές, θα είναι η αναμμένη λίμνη φωτιάς και θειαφιού που είναι ο δεύτερος θάνατος.

Ο Γνωστικός οφείλει ν’ αγαπά σφόδρα την ιέρεια του…

Η γυναίκα οφείλει να ζει πάντα γεμάτη από αρμονία και, να καλλιεργεί, το καλλιτεχνικό συ­ναίσθημα.

Σύμφωνα με το ανέβασμα της ιερής φωτιάς από την σπονδυλική στήλη της γυναίκας, θα εισχωρή­σει στις διάφορες αίθουσες της φωτιάς και θα. χριστικοποιηθεί.

Η γυναίκα, οφείλει να συγκρατεί την σεξουα­λική πράξη και να αποσύρεται από τον άνδρα πριν από τον σπασμό για να αποφύγει το χάσιμο του σπέρ­ματος.

Έτσι είναι πως αφυπνίζεται η Κουνταλίνι στην γυναίκα, το ίδιο όπως στον άνδρα.

Ο αρσενικός μαγνητισμός, αναμειγνύεται με τον θηλυκό μαγνητισμό και αρχίζει η αφύπνιση της ιερής φωτιάς της γυναίκας.

Η γυναίκα οφείλει να καλλιεργεί την ομορ­φιά, την μουσική και την αγάπη.

Αφυπνίζουμε σε μας την μεγαλειώδη λα­τρεία της εσωτερικής μας ομορφιάς. Μας επιτρέπεται να επιβεβαιώσουμε την μεγαλειότητα του ΕΙΝΑΙ μας.

Είμαι ένα δέντρο μοναχικό. Είμαι το δέ­ντρο της ζωής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Εισέρχεσαι τώρα στον τριακοστό δεύτερο σπόνδυλο του νωτιαίου μυελού του διανοητικού σου σώματος Ω! ARHAT!

Αυτή είναι η δεύτερη αγία κάμαρα του κε­φαλιού σου.

Η καυτή φωτιά του Σύμπαντος σπινθηροβολεί τώρα φλεγόμενη σ’ αυτήν την αγία κάμαρα του διανοη­τικού σου σώματος.

Αυτό είναι το ιερό Λιοντάρι του Νόμου.

NATURAE SANTA SORORERA. Έχεις γεννήσει ένα νέο Λιοντάρι του Νόμου στον κόσμο του Κοσμικού Νου.

Εξέτασε καλά το κρανίο του κτήνους σου και χαροποιήσου Ω! ARHAT!

Μια φοβερή ακτίνα, μια τρομερή αστραπή πέφτει από τους απέραντους ουρανούς και ταρακουνά την γη με τα βροντερά μπουμπουνητά της.

Είναι η ακτίνα της κοσμικής δικαιοσύνης. Αυτή η ακτίνα είναι πιο πέρα από το καλό και το κακό.

Το Λιοντάρι του Νόμου βρίσκεται πιο πέρα από το καλό και το κακό. Το Λιοντάρι του Νόμου γνωρίζει το καλό του κακού και το κακό του καλού. Σε κάθε τι καλό υπάρχει κάτι, το κακό και σε κάθε τι κακό υπάρχει κάτι το καλό.

Ο Υπεράνθρωπος βρίσκεται πιο πέρα από το καλό και το κακό.

Η δικαιοσύνη είναι η υπέρτατη ευλάβεια και η υπέρτατη ασέβεια του Νόμου.

Η ευφυΐα του υπεράνθρωπου είναι τρομα­κτική, αλλά ο υπεράνθρωπος περιφρονεί την ευφυΐα διότι η ευφυΐα είναι μονάχα ένα προτέρημα της Πρακρίτι και του Πράνα (Ύλη και ενέργεια).

Ο Εσώτερος βρίσκεται πιο πέρα από την ευφυΐα, στο υπέρτατο βασίλειο της παντογνωσίας.

Ο Εσώτερος βρίσκεται ακόμη πιο πέρα από την αγάπη, στο υπέρτατο βασίλειο της ευτυχίας.

Η ευτυχία του θεού, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω, εκφράζεται σαν αγάπη και η αγάπη είναι το αποκορύφωμα της σοφίας.

Οι δύο κολώνες της Λευκής μας Αδελφότη­τας, είναι ΣΟΦΙΑ και ΑΓΑΠΗ.

Η ζυγαριά της κοσμικής δικαιοσύνης έχει δύο τάσια σε τέλεια ισορροπία. Στο ένα τάσι βρίσκεται η Σοφία και στο άλλο η Αγάπη. Αγάπη και Σοφία διατηρούν σε τέλεια ισορ­ροπία τα δύο τάσια της κοσμικής δικαιοσύνης.

Κάθε ανισορροπία της ζυγαριάς, τιμωρείται από τα Λιοντάρια του Νόμου.

Υιοί των ανθρώπων, έχετε υπ’ όψη ότι τα δύο τάσια της κοσμικής ζυγαριάς είναι ΣΟΦΙΑ και ΑΓΑΠΗ.

Έχετε αμαρτήσει ενάντια στην θεά Σελήνη; Εάν είναι έτσι, πώς θα μπορείς να απαιτείς ευτυχία από την αγάπη;

Έχετε αμαρτήσει ενάντια στην σοφία; Τότε πώς μπορείς αδελφέ μου να περιβάλλεσαι από ευτυχία;

Το Λιοντάρι του Νόμου καταπολεμείται με την ζυγαριά. Όταν ένας κατώτερος νόμος υπερβαίνε­ται από τον ανώτερο νόμο, ο ανώτερος νόμος ξεπλέ­νει τον κατώτερο νόμο. Κάνε καλές πράξεις για να πληρώνεις τα χρέη σου. Όποιος έχει κεφάλαιο για να πληρώνει, πληρώνει και πάει καλά στις διαπραγματεύσεις. Όταν δεν έχουμε κεφάλαιο και προκύπτει έλλειψη στα βι­βλία του κάρμα, πρέπει να πληρώσουμε με πόνο.

Είσελθε τώρα Ω! ARHAT! στον άγιο ναό του κοσμικού νου για να λάβεις την γιορτή σου.

Τώρα είσαι ένα νέο Λιοντάρι του Νόμου, στον κόσμο της κοσμικής νοημοσύνης.

Ο νους σου λάμπει μέσα στον καυτό σπιν­θήρα του NATURAE SANTA SORORERA.

Ο νους των Λιονταριών της κοσμικής νοη­μοσύνης καίει μέσα στις καυτές φλόγες του ΠΥΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ του Σύμπαντος.

Η Αγάπη είναι νόμος, αλλά αγάπη συνειδητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΙΕΖΑΒΕΛ

Αλλά έχω λίγα εναντίον σου, ανέχεσαι την Ιεζάβελ, την γυναίκα (που λέει ότι είναι προφή­της) και με την διδασκαλία της πλανά τους δούλους μου στο να προνεύουν και να τρώνε πράγματα από τις Ουσίες των ειδώλων. Και της έδωσα χρόνο να μετανοήσει από την πορνεία της, αλλά δεν θέλει να μετανοήσει. Θα την ρίξω λοιπόν στο κρεβάτι άρρωστη και εκείνους που μοιχεύουν μαζί της, σε μεγάλη θλίψη εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα τους. Και τα παιδιά της θα τα κτυπήσω με θάνατο και όλες οι εκκλησίες θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι εκείνος που ερευνά νεφρούς και καρδιές και θα αντα­μείψω τον καθένα από σας κατά τα έργα σας. (Αποκά­λυψη κεφ. 2, παρ. 20-23).

Στο τραπέζι της Ιεζάβελ τρώνε οι προφήτες των Βααλείμ (Οι Βααλείμ είναι οι μαύροι μάγοι).

Οι προφήτες των Βααλείμ που διδάσκουν να πορνεύουν μυστικά και να τρώνε πράγματα από θυ­σίες ειδώλων είναι όλοι οι πνευματιστικοί θεωρητι­κοί του κόσμου. Όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι τροφές από θυσίες ειδώλων.

Ο κύριος Πάρσιφαλ Κρουμ Χέλλερ, ανώτατος σχολιαστής του ΛΕΓΕΤΑΙ Έργο Αρχαίων Ροδόσταυρων, με έδρα στην Γερμανία, παραδίδει στους σκοτεινούς του σπουδαστές, μια σειρά μαθημάτων μαύρης Σεξουαλικής Μαγείας, στο οποίο συμβουλεύεται η εκσπερμάτωση κατά τρόπο μυστικιστικό.

Έτσι είναι πως η Ιεζάβελ εξαπατά τους υπηρέτες μας και τους διδάσκει την πορνεία και να τρώνε θυσίες ειδώλων.

Αυτή η αρνητική και σκοτεινή εκπαίδευση της σεξουαλικής μαγείας, είναι η ίδια η φοβερή και σατανική διδασκαλία ταντρισμού που κηρύττεται και διδάσκεται απ’ όλους τους προφήτες των Βααλείμ που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζαβέλ.

Μ’ αυτήν την απεχθή φαλλική μόρφωση, η Κουνταλίνι αφυπνίζεται αρνητικά και βυθίζεται ζοφε­ρά μέσα στις ατομικές κολάσεις του ανθρώπου, δίνο­ντας στο αστρικό σώμα την φρικτή σατανική μορφή των Λούσιφερ.

Ο κύριος Πάρσιφαλ Κρουμ-Χέλλερ πρόδωσε τον ίδιο του τον πατέρα και με την σκοτεινή φαλλι­κή του μόρφωση, δήλωσε δημόσια μαύρος μάγος.

Και πρόσταξε ο Ιεχωβά, ο θεός στον άνθρωπο λέγοντας: Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως. Εκτός του δέντρου της επιστήμης του καλού και του κακού δε θα φας, διότι την ημέρα που θα φας απ’ αυτό θα πεθάνεις. (Γένεση κεφ. 2, παρ. 16-17).

Αυτές ήταν οι εντολές του κυρίου Ιεχωβά, όλοι εκείνοι που παραβιάζουν αυτές τις εντολές είναι μαύροι μάγοι. Αυτές είναι οι εντολές του κυρίου Ιεχω­βά, που καίνε με φωτιά και θειάφι, που είναι ο δεύτερος θάνατος.

Ο δεύτερος θάνατος είναι ένας ζωικός θάνατος. Η προσωπικότητα του πόρνου, διαχωρίζεται από την Αγία Τριάδα και βυθίζεται, σε κατάσταση δαιμονικής συνείδησης στους ατομικούς βυθισμένους κόσμους, γνωστούς στην Ανατολή με το όνομα ΑΒΙΤΣΙ…

Αυτές οι ταντρικές προσωπικότητες προχω­ρούν καθώς διασπώνται λίγο-λίγο, διαχωρισμένοι από το ανώτερο ΕΓΩ τους.

Και θα σκοτώσω τα παιδιά σου με θάνατο και όλες οι εκκλησίες θα ξέρουν ότι εγώ είμαι που εξετάζω τους νεφρούς και τις καρδιές και θα δώσω στον καθένα από σας σύμφωνα με τα έργα σας.

Στην άβυσσο θα πεθάνουν οι προφήτες των Βααλείμ που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ.

Ακούστε με αδελφοί μου: Αυτά λέει ο Κύριος ο παντοκράτωρ: Αν θα πορεύεσαι στους δρόμους μου και αν θα φυλάξεις τις εντολές μου τότε εσύ θα διοικείς το σπίτι μου, επίσης εσύ θα φυλάς τις αυλές μου και μεταξύ των εκεί ισταμένων θα σου δοθούν θέσεις. (Ζαχαρίας κεφ. 3 παρ. 7).

Φυλάξτε αδελφοί μου, τις εντολές του κυρίου Ιεχωβά, κοιτάξτε τον απαγορευμένο καρπό, τραφείτε με τα αρώματα του, μεθύστε με την ευωδιά του, αλλά να μην το φάτε, διότι γι’ αυτούς, για τους πόρνους, θα είναι η λίμνη που καίει με φωτιά και θειάφι, που είναι ο δεύτερος θάνατος.

Με την εκσπερμάτωση χάνονται τετριμμένα ηλιακά άτομα και τότε τα σεξουαλικά μας όργανα μαζεύουν στο αποθεματικό τους τετριμμένα σατανικά άτομα των κολάσεων του ανθρώπου, τα οποία απορρο­φούνται μέσα στο αστρικό σώμα για να δώσουν σ’ αυτό σατανική μορφή.

Η αρνητική θεωρία των σκοτεινών, συνιστάται σε εκμετάλλευση των ορμονικών εκκρίσεων, για να αφυπνίσει την Κουνταλίνι και να αποκτήσει ταντρικές δυνάμεις.

Μ’ αυτήν την άσκηση αφυπνίζουν την αρνη­τική άποψη του φιδιού, η οποία βυθίζεται στις ίδιες τις ατομικές κολάσεις του ανθρώπου, παίρνει στο αστρικό σώμα εκείνη την ταντρική μορφή με την οποία απεικονίζει την ουρά του σατανά.

Οι σεξουαλικοί αδένες δεν είναι κλειστές κάψουλες, εκκρίνουν ορμόνες και επίσης ΑΝΑ­ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΡΜΟΝΕΣ.

Οι προφήτες των Βααλείμ που τρώνε στο τρα­πέζι της Ιεζάβελ μέσω της φαλλικής γνώσης, εκμεταλλεύονται τις σεξουαλικές ορμονικές εκκρίσεις για να αφυπνίσουν τις σατανικές τους δυνάμεις, έτσι είναι πως αυτή η Ιεζάβελ που αποκαλείται προ­φήτης, διδάσκει και εξαπατά τους δούλους μας να πορνεύουν και να τρώνε θυσίες ειδώλων.

Και της έδωσα χρόνο να μετανοήσει από την πορνεία της, αλλά δεν θέλει να μετανοήσει. Θα την ρίξω λοιπόν στο κρεβάτι άρρωστη και εκείνους που μοιχεύουν μαζί της, σε μεγάλη θλίψη, εάν δεν μετανοήσουν για τα έργα τους. (Αποκάλυψη κεφ. 2 παρ. 21-22).

Ο νους των σπουδαστών μας οφείλει να απελευθερωθεί από τις σατανικές φωτιές.

Ο σκοτεινός Λούζμπελ, κάτοικος της Αβίτσι, φέρει στην ταντρική του ουρά κουλουριασμένη μια παλιά περγαμηνή όπου είναι γραμμένη με ζοφεροί χαρακτήρες αυτή η αρνητική σεξουαλική μαγεία που διδάσκεται από τον προδότη Πάρσιφαλ Κρουμ-Χέλλερ και από τον αριστερό Βααλείμ Ομάρ Τσερένζι Λάϊντ.

Πρέπει να μετατρέψουμε το νερό σε κρασί, για να σηκώσουμε το μεταλλικό μας φίδι πάνω στην ράβδο έτσι όπως, το έκανε ο Μωυσής στην έρημο.

Έτσι είναι πως η ψυχή ενώνεται με τον Εσώτερο μέσα στις αναμμένες φλόγες του Σύμπαντος.

Ο νους οφείλει να ξαναγίνει καθαρός και αγνός μέσα στην μεγαλοπρέπεια της βροντερής σκέψης.

Ο νους δεν πρέπει να τρώει Ουσίες ειδώλων.

Ο νους δεν πρέπει να αφεθεί. στην εξαπά­τηση από την Ιεζάβελ.

Να είσαι αγνός αδελφέ μου, να είσαι τέ­λειος, να είσαι καθαρός στην σκέψη, στο λόγο και στην πράξη.

Ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος, πολύ στε­νός και πολύ δύσβατος, διότι η αγνότητα δεν αρέσει σε κανέναν.

Οι πνευματιστές όλων των σχολών μισούν την αγνότητα, διότι αυτή είναι η πόρτα της Εδέμ, και σ’ αυτούς δεν αρέσει η Εδέμ, διότι τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ και λατρεύουν τους Βααλείμ.

Να αγωνίζεστε να μπείτε από την στενή πύλη, διότι σας λέω ότι πολλοί θα προσπαθήσουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Όταν σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα, και εσείς θα στέκεστε έξω και κτυπάτε την πόρτα και λέτε: Κύριε, Κύριε, άνοιξε μας: αυτός θα σας αποκριθεί. Δεν σας ξέρω από που είσθε. Τότε θα αρχίσετε να λέτε: Φάγαμε ενώπιον σου και ήπιαμε και στις πλατείες μας εδίδαξες. Και αυτός θα πει: Σας λέω, δεν σας ξέρω από που είσθε, φύγετε από μένα όλοι οι εργάτες του κακού. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, όταν θα δείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στην βασιλεία του θεού, ενώ εσάς θα σας βγάζουν έξω. (Κατά Λουκάν κεφ. 13, παρ. 24-28).

Πάνε περισσότερο από δεκαοκτώ εκατομμύ­ρια χρόνια που η ανθρωπότητα συνουσιάζεται και αν ο δρόμος της συνουσίας ήταν θετικός, η ανθρωπό­τητα θα ζούσε σε μια υπέροχη αιώνια Εδέμ, δεν θα υπήρχε πείνα ούτε πόλεμοι και ήδη οι άνθρωποι θα ήταν άγγελοι.

Αλλά δες αδελφέ μου την ανθρωπότητα, πάνε δεκαοκτώ εκατομμύρια χρόνια που χάνει το σπέρμα. Μήπως είναι ευτυχισμένη; Μήπως οι άνθρω­ποι είναι άγγελοι; Μήπως η γη είναι μια Εδέμ;

Αν ο δρόμος του ζωικού πάθους ήταν πραγ­ματικότητα, βεβαίως ο άνθρωπος θα ήταν άγγελος.

Τι νέο έχουν να διδάξουν ο Πάρσιφαλ και ο Τσερένζι; Διδάσκουν τους ανθρώπους το χάσιμο του σπέρματος και μήπως είναι κάτι καινούργιο;

Σε ποια εποχή οι άνθρωποι έγιναν άγγελοι πορνεύοντας;

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας απέτυχε ακριβώς επειδή χάνει το σπέρμα. Τότε τι;

Υπήρξε σ’ ένα ναό του ανατολικού Θιβέτ, μια μεγάλη συγκέντρωση των MAHATMAS, στην οποία παρίσταντο όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί του ανθρώπου. Από τα άπειρα διαστήματα κατέβηκε ένας μεγάλος Υιός της Φωτιάς και μίλησε έτσι:

Αδελφοί μου, να ξέρουμε ότι η ανθρώπινη εξέλιξη απέτυχε, εμείς οι θεοί έχουμε κάνει λάθος στην δημιουργία του ανθρώπου. Κατά την αυγή της ζωής, εμείς θελήσαμε να μετατρέψουμε αυτές τις παρθένες σπίθες σε θεούς και μας προέκυψαν δαι­μόνια.

Μετά εκείνο το Μεγάλο Είναι, απαρίθμησε έναν προς έναν, όλους τους προφήτες που είχαν στα­λεί στην ανθρωπότητα και αφηγήθηκε πώς όλοι εκεί­νοι είχαν λιθοβοληθεί, καταδιωχθεί, δηλητηριαστεί και σταυρωθεί από το ανθρώπινο είδος. Τελειώνοντας την ομιλία, εκείνος ο μεγά­λος Υιός του Φωτός αποσύρθηκε από τον περίβολο.

Τότε οι Μεγάλοι Αδελφοί, συμβουλεύτηκαν τον θεό SIRIO, για να λυθεί αυτό το γιγάντιο πρό­βλημα. Δεν άργησε να έλθει η απάντηση, η οποία θα μπορούσε να συνοψισθεί σ’ αυτά τα εδάφια: Έπε­σε η μεγάλη Βαβυλωνία και έγινε κατοικία δαιμονίων και καταφύγιων σε κάθε ακάθαρτο πνεύμα και καταφύγιων σε κάθε ακάθαρτο και μισητό όρνεο. Διότι όλα τα έθνη έχουν πιει από το κρασί του πάθους της πορνείας της, και οι βασιλείς της Γης επόρνευσαν μ’ αυτήν την δύναμη της χλιδής της. (Αποκάλυψη κεφ.18, παρ. 2-3).

Μόνο μια μικρή χούφτα ψυχών θα μπορέσουν να ενσαρκωθούν στην Νέα Εποχή του ΥΔΡΟΧΟΟΥ.

Εκατομμύρια ανθρώπινων ψυχών διαχωρισμέ­νες από τον Εσώτερο, βρίσκονται τώρα βυθισμένες στα σκοτάδια της αβύσσου και αυτές δεν θα μπορέσουν να ενσαρκωθούν κατά την διάρκεια της νέας Εποχής του ΥΔΡΟΧΟΟΥ.

Και η μεγάλη πόρνη, ντυμένη με κατακόκκινη πορφύρα και στολισμένη με υπέροχες πέτρες και μαργαριτάρια, έχει το δισκοπότηρο της γεμάτο με απεχθείς προστυχιές και πορνείες.

Αυτή είναι η Ιεζάβελ, στης οποίας το τραπέζι τρώνε οι προφήτες των Βααλείμ. Τα σκυλιά θα φάνε την Ιεζάβελ δίπλα στον τοίχο του JEZREEL.

Στο μέτωπο της Ιεζάβελ, που αυτοαποκαλείται προφήτισσα, είναι γραμμένο αυτό το όνομα: ΜΥΣΤΗ­ΡΙΟ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟ ΤΣΑΚΡΑΣ

Φθάνετε στην τριακοστή τρίτη κάμαρα, Ω! ARHAT! Οι τρεις υψηλές κάμαρες του κεφαλιού έχουν τώρα ενωθεί μέσω της φωτιάς.

Μια μεταλλική καμπάνα κάνει να δονούνται όλες οι περιοχές της γης και το στεμματικό κέντρο του Κωνοειδούς αδένα σου απαστράπτει μεταξύ των καιόμενων φλογών του κοσμικού νου.

Ο λευκός σου χιτώνας, λάμπει φοβερά μέσα στην αναμμένη σπίθα των συμπαντικών φλογών.

Άρρητες ορχήστρες αντηχούν στον ναό, μέσα στους μεγάλους ρυθμούς της φωτιάς.

Αυτό το ΠΥΡΙΝΟ ΡΟΔΟ του διανοητικού σου στέμματος, κάνει να απαστράπτει το πρόσωπο σου και οι μεγαλοπρεπείς κρόταφοι σου, μέσα στις κυμα­τιστές φλόγες του διανοητικού κόσμου.

Αυτό είναι ο λωτός των χιλίων πετάλων, αυτό είναι το στέμμα των αγίων, αυτό είναι το μάτι της Πολυόρασης, αυτό είναι το Διαμαντένιο μάτι.

Οφείλετε τώρα Ω! ARHAT! να συνδέσετε τον Κωνοειδή αδένα σας με τον βλεννογόνο αδένα σας, μέσω της φωτιάς.

Συνέχισε και μην εξαντλείσαι, πέταξε υιέ μου το στέμμα σου, στα πόδια του Αμνού. Έχεις δεχτεί, το στέμμα της ζωής Ω! ARHAT!

Αυτήν την εργασία ήδη την έχεις πραγμα­τοποιήσει με το πύρινο φίδι του φυσικού σου σώμα­τος, με το πύρινο φίδι του αιθερικού σου και με το πύρινο φίδι του αστρικού σώματος.

Τώρα αδελφέ μου, έχεις πραγματοποιήσει αυτήν την εργασία με το φίδι του διανοητικού σώμα­τος. Αυτή είναι η τέταρτη βαθμίδα δύναμης της φω­τιάς.

Αργότερα, οφείλεις να πραγματοποιήσεις την πανομοιότυπη εργασία με το πέμπτο, με το έκτο και με το έβδομο φίδι.

Είναι δύο ομάδες των τριών, με το στεφάνωμα υψώνεται το έβδομο φίδι που μας ενώνει με το ένα, με τον νόμο και με τον ΠΑΤΕΡΑ.

Επτά φορές έχουμε να ξαναπεράσουμε από τις τριάντα τρεις κάμαρες μας. Οι επτά βαθμίδες δύναμης της φωτιάς είναι κλιμακωτές σε σπειροειδή σχήμα.

Ο Ιεζεκιήλ περιγράφει τις επτά βαθμίδες δύναμης της φωτιάς και τις τριάντα τρεις κάμαρες του ναού μας, ως εξής:

Και οι κάμαρες ήταν κάμαρα επί κάμαρας και τριάντα τρεις κατά τάξιν και εισχωρούσαν εις τον τοίχο του ναού, κτισμένον κύκλω-κύκλω, πάνω στον οποίο εστηρίζοντο οι κάμαρες, και χωρίς να στηρίζονται στον τοίχο του οίκου. Και ο οίκος επλατύνετο και ήτο κλίμαξ ελι­κοειδής αναβαίνουσα εις τα πλάγια οικήματα διότι η ελικοειδής κλίμαξ του οίκου ανέβαινε προς τα άνω κύκλω-κύκλω του οίκου· γι’ αυτό είναι η δεύτερη υψηλή κάμαρα του κεφαλιού, και οίκος εγίνετο πλατύ­τερος προς τα άνω, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνετο από του κατώτατου πατώματος έως του ανώτατου δια των μέσων. Και είδον το ύψος του οίκου κύκλω-κύκλω τα θεμέλια των καμαρών ήταν ένα ολόκληρο καλάμι των έξη κόμβων κατά απόσταση. (Ιεζεκιήλ κεφ. 41 παρ. 6-8)

Και μου είπε οι βόρειοι θάλαμοι και οι νότιοι, οι κατά πρόσωπου του κεχωρισμένου μέ­ρους, είναι θάλαμοι άγιοι, όπου οι ιερείς οι πλη­σιάζοντες τον Ιεχωβά θα τρώνε τα αγιότατα εκεί θα θέτουν τα αγιότατα και την προσφορά την εξ αλφίτων και την περί αμαρτίας προσφορά και την περί ανομία προσφορά, διότι ο τόπος είναι άγιος. Όταν οι ιερείς εισέρχονται εκεί, δεν θέλουν να εξέρχονται από του άγιου τόπου εις την αυτήν την εξώτερον, αλλά εκεί θέλουν να αποθέτουν τα ενδύματα τους, με τα οποία λειτουργούν, διότι εί­ναι άγια, και θέλουν να φορούν άλλα ενδύματα, και τότε θέλουν να πλησιάζουν εις ό,τι είναι του λαού. (Ιεζεκιήλ κεφ. 42, παρ. 13-14).

Κάθε ένας από τους τριάντα τρεις μας σπόνδυλους της σπονδυλικής μας στήλης κατέχει μια ατομική θεότητα άσπιλης ομορφιάς.

Όλες οι τριάντα τρεις ατομικές θεότητες, απαστράπτουν τώρα φλεγόμενες στο νου του ARHAT.

Τα επτά ΠΥΡΙΝΑ ΡΟΔΑ του νωτιαίου μυελού σπινθηροβολούν φλεγόμενα με την αναμμένη φωτιά του μεδουλικού σου καναλιού Ω! ARHAT!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΥΡΙΝΑ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

Η σπονδυλική μας στήλη έχει επτά πύρινα ρόδα. Αυτά τα επτά πύρινα ρόδα μπαίνουν σε δρα­στηριότητα με την ιερή φωτιά του καλαμιού Σουσούμνα.

Η ιερή φωτιά παράγεται όταν τα ηλιακά άτο­μα και τα σεληνιακά των γαγγλιακών μας κορδονιών έρχονται σε επαφή. Αυτά τα δύο συμπαθητικά κορδόνια στην ανατολή ονομάζονται Ιδά και Πιγκαλά.

Το Ιδά και Πιγκαλά λειτουργούν κατά μήκος της καμπυλωτής επιφάνειας του νωτιαίου μυελού μας, όπου βρίσκεται το κανάλι Σουσούμνα.

Αυτά τα Συμπαθητικά κορδόνια είναι οι δικοί μας μάρτυρες, οι δύο ελιές μας και τα δύο κηροπήγια που βρίσκονται μπροστά στην θεότητα της Γης.

Αυτά τα δύο κορδόνια αναδύονται από το ιερό κέντρο που ονομάζεται Τριβένι, του στενόμακρου μεδουλιού.

Όταν τα ηλιακά άτομα και τα σεληνιακά αυτών των δύο κορδονιών έρθουν σε επαφή στο ιερό, αφυπνίζεται η ιερή φωτιά και μπαίνει σε δραστηριό­τητα το Τριβένι ή Μουλαδάρα, που είναι η Κοκκυγική Εκκλησία, η οποία κατέχει την δύναμη να ανοίξει το προστατικό τσάκρας.

Η σπονδυλική στήλη ονομάζεται από τους Ινδούς Μπραχμανάντα ή το Μπαστούνι του Βράχμα, και βέβαια συμβολίζεται από το καλάμι Μπαμπού με τους επτά κόμβους που κρατούν οι Γιόγκις της Ινδίας.

Το Κανάλι Σουσούμνα, μαζί με τα δύο συμπα­θητικά κορδόνια, συμβολίζεται από ένα καλάμι μπα­μπού με τρεις κόμβους, που χρησιμοποιούν οι Γιόγκις των Ιμαλαΐων που συγκεντρώνονται πιστά στην λίμνη Μανσοραβάρα, γι’ αυτό τους ονομάζουν TRIDANDINES, αυτό συμβολίζει την Βραχμανική Μοναδικότητα των τριών ζωτικών ανέμων του αγνού ακάσα.

Το δεξιό γαγγλιακό κορδόνι ανταποκρίνε­ται στην δεξιά ρινική κοιλότητα, το αριστερό γαγ­γλιακό κορδόνι ανήκει στην αριστερή ρινική κοιλό­τητα. Το δεξιό γαγγλιακό κορδόνι είναι ηλιακό, θετικό το αριστερό γαγγλιακό κορδόνι είναι σελη­νιακό, αρνητικό.

Όταν τα ηλιακά άτομα και τα σεληνιακά του Βραχμανικού κορδονιού έρθουν σε επαφή στο ιερό κέντρο Τριβένι, μπαίνει σε δραστηριότητα η ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ και ανοίγει πέρασμα προς το ΒΡΑΧΜΑΡΑΝΤΡΑ, που είναι το βρεγματικό οστούν των νεογέννητων, για να ακτινοβολεί κατά σειράν στο μεσόφρυδο, στον λαιμό και στην καρδιά.

Στην καρδιά βρίσκεται η έδρα του Βράχμα, η καρδιά είναι η έδρα του ΑΤΜΑΝ-ΜΠΟΥΔΙ-ΜΑΝΑΣ. Ο πνευματικός άνθρωπος κατοικεί στην καρδιά.

Το πρώτο φίδι, που ανταποκρίνεται στο φυσικό σώμα, φθάνει μόνο μέχρι το ΒΡΑΧΜΑΡΑΝΤΡΑ, για να ακτινοβολεί στο μετωπικό τσάκρα. Αυτό το κέντρο έχει ενενήντα έξη ακτίνες.

Το δεύτερο φίδι που ανταποκρίνεται στο αιθερικό σώμα, φθάνει μοναδικά μέχρι το μεσόφρυδο.

Όμως, τα υπόλοιπα πέντε φίδια οφείλουν να φθάσουν μέχρι την καρδιά αναπόφευκτα.

Το δεύτερο ρόδο της σπονδυλικής μας στή­λης ανοίγει το ηλιακό πλέγμα. Αυτό το κέντρο έχει δέκα ακτίνες, πέντε ενεργές και πέντε παθητικές. Ωστόσο, η ιερή φωτιά δίνει σε όλες πλήρη δραστηριότητα.

Το μυαλό και η καρδιά ακτινοβολούν εξ ολοκλήρου με την φωτιά της Κουνταλίνι.

Η επταπλή διαδικασία της ιερής φωτιάς στον Κωνοειδή αδένα, αντανακλάται στην αύρα της καρ­διάς θέτοντας σε δραστηριότητα τα επτά καρδιακά κέντρα.

Το τρίτο κέντρο μπαίνει σε πλήρη δραστηριότητα όταν η Κουνταλίνι ανάβει το τρίτο Πύρινο Ρόδο.

Το τσάκρας της καρδιάς έχει δώδεκα πέταλα.

Το τέταρτο πύρινο ρόδο μας ανοίγει τα πύρινα φτερά και βρίσκεται σε στενή σχέση με την αφή.

Το πέμπτο πύρινο ρόδο μας ανοίγει το τσάκρα του θυρεοειδή, που σχετίζεται με την διακοή. Αυτό το τσάκρας έχει δεκαέξι πέταλα.

Το έκτο πύρινο ρόδο ανήκει στον τριακο­στό δεύτερο σπόνδυλο της σπονδυλικής μας στήλης. Αυτός είναι ο δεύτερος υψηλός θάλαμος του κεφαλιού και ανοίγει το μετωπικό τσάκρας που μας δίνει την διόραση. Αυτό το κέντρο έχει ενενήντα έξη ακτί­νες και με την ιερή φωτιά ακτινοβολεί στο μεσόφρυδο. Αυτό το μετωπικό τσάκρα είναι το όργανο όρασης του ψυχικού επιπέδου. Το λεγόμενο όργανο κατοικεί στον βλεννο­γόνο αδένα, το οποίο έχει επτά είδη ορμονών.

Το έβδομο πύρινο ρόδο ανταποκρίνεται στον Κωνοειδή αδένα. Το βλεννογόνο σώμα είναι μόνο το εργαλείο ή το φωτομεταφορικό του Κωνοειδή αδένα. Ο Κωνοειδής αδένας αντιστοιχεί στην μήτρα και οι μίσχοι του στην Φαλόπιο Σάλπιγγα στην γυναίκα. Στον άνδρα, ο Κωνοειδής αδένας βρίσκεται σε στενή σχέση με τους σεξουαλικούς αδένες. Τώρα μας εξηγείται γιατί αυτό το τσάκρας δεν μπορεί να τεθεί σε δραστηριότητα στους πόρνους. Όλη η σεξουαλική φθορά αντανακλάται στον Κωνοειδή αδένα.

Στο έβδομο πύρινο ρόδο εκφράζεται όλη η μεγαλειότητα του Θεού. Το έβδομο πύρινο ρόδο είναι το φωτοστέφανο των αγίων και έχει χίλια πέταλα ανεξήγη­της λαμπρότητας.

Ο εγκέφαλος μας έχει επτά κοιλότητες και η καρδιά μας έχει επίσης επτά κέντρα. Αυτές οι επτά κοιλότητες του εγκεφάλου μας αντιστοιχούν στις επτά σκάλες της θεϊκής αρμο­νίας και εργάζονται για τον αγνό Ακάσα…

Ο ψυχο-νοητικός άνθρωπος κατοικεί στον εγκέφαλο με τους επτά θαλάμους και στην καρδιά κατοικεί ο ΑΤΜΑΝ-ΜΠΟΥΔΙ-ΜΑΝΑΣ (ο ουράνιος άνθρωπος).

Πρέπει να ενώσουμε τον νου με την καρδιά, μέσω της φωτιάς.

Το δισκοπότηρο και η καρδιά οφείλουν να προχωρούν σε πλήρη ισορροπία και αυτό είναι δυνατόν μονάχα ενώνοντας το κεφάλι με την καρδιά μέσω της φωτιάς.

Τα διανοητικά παρακαμπτήρια έχουν σχημα­τιστεί από την ασημένια πανοπλία του διανοητικού σώ­ματος.

Η τρίτη καρδιακή κοιλία του εγκεφάλου είναι γεμάτη με φως και αυτό το φως γίνεται λαμπρό­τερο με την ιερή φωτιά της Κουνταλίνι.

Η έκτη κοιλότητα αντιστοιχεί στον Κωνοειδή αδένα. Ο Κωνοειδής αδένας ή το στεμματικό κέντρο είναι ένα στενόμακρο σώμα που έχει περίμετρο οκτώ ή έξη χιλιοστά, σκοτεινό χρώμα, γκριζωπό, ελαφρώς κοκκινωπό και είναι συνδεδεμένος με το οπίσθιο μέρος της τρίτης καρδιακής κοιλίας του εγκεφάλου. Στην βάση του έχει δύο λεπτές και όμορφες μεδουλικές ίνες που κατευθύνονται χωριστά προς τους οπτικούς θαλάμους. Το βλεννογόνο σώμα είναι συνδεδεμένο με τον Κωνοειδή αδένα, με ένα τριχοειδές αγγείο εξαιρετικά λεπτό που είναι κρυμμένο στις κοιλότητες.

Ο Κωνοειδής αδένας είναι περιτριγυρι­σμένος από ψαμμόλιθο εξαιρετικά ψιλό. Αυτός ο ψαμμόλιθος είναι το ACERBULUS CEREBRI (ατσάλινη ευφυΐα), η συμπαγής μάζα του διανοητικού σώματος και το αποτελεσματικό όργανο του νου.

Στον εγκέφαλο κατοικούν τα επτά κύρια τσάκρας που κυβερνούν τα επτά πλέγματα.

Όταν το διανοητικό σώμα είναι πια εξ ολοκλήρου χριστικοποιημένο από το τέταρτο φίδι, μετατρέπεται σ’ ένα αποτελεσματικό όργανο για τον Εσώτερο.

Το πραγματικό ΕΙΝΑΙ χρησιμοποιεί τον νου σαν ρυθμιστικό και ελεγκτικό εργαλείο για τα επτά αστρικά πλέγματα.

Ο νους ελέγχει τα πλέγματά του μέσω των επτά κύριων τσάκρας του εγκεφάλου.

Το ηλιακό πλέγμα του συγκινησιακού μας εγκεφάλου όταν μπαίνει σε δραστηριότητα αφυπνίζει το ηπατικό και σπληνικό πλέγμα.

Η καρδιά αντιπροσωπεύει την θεϊκή μας Τριάδα, το σπληνικό και ηπατικό πλέγμα, αντιπροσωπεύουν την κατώτερη μας τετράδα και το ηλιακό πλέγμα εσωτεριστικά είναι ο εγκέφαλος του στομάχου. Εσωτεριστικά σ’ αυτό αντιστοιχεί ο Κρόνος που είναι ο ήλιος του δικού μας οργανισμού.

Οι πνευματιστές όλων των σχολών εκπαιδεύ­ουν τα αστρικά τσάκρας, αλλά ποτέ δεν έχουν σκεφτεί, να διδάξουν τα επτά κηροπήγια του διανοητικού σώ­ματος, που ακτινοβολούν στην φωτιά του ARHAT.

Τα τσάκρας μας είναι επταπλά στο σύνολο τους, το ίδιο όπως το ιερό μας φίδι και το Βραχμανικό μας κορδόνι.

Τα επτά πύρινα ρόδα της σπονδυλικής μας στήλης είναι επίσης επταπλά στο εσωτερικό τους σύνολο.

Ο εγκέφαλος μας έχει επτά κοιλότητες και η καρδιά μας επίσης έχει επτά θεϊκά κέντρα.

Η ιερή φωτιά μπαίνει σε δραστηριότητα όταν τα ηλιακά άτομα και τα σεληνιακά του βραχμανικού κορδονιού έρχονται σε επαφή στο Τριβένι. Αυτή η επαφή είναι δυνατή μόνο εφαρμόζοντας συνε­χώς την σεξουαλική μαγεία με την ιέρεια, ή μέσω της θυσίας της σεξουαλικής εγκράτειας. Τελεία και παύλα.

Τα πιο δυνατά μάντραμς που είναι γνωστά σ’ όλο το άπειρο για την αφύπνιση της ιερής φωτιάς είναι τα ακόλουθα: KANDIL BANDIL RRRR.

Αυτά τα μάντραμς προφέρονται τραγουδιστά, κατ’ αυτόν τον τρόπο: Το ΚΑΝ με ψιλή φωνή, το DIL με μπάσα φωνή, το ΒΑΝ με ψιλή και το DIL με μπάσα φωνή. Το γράμμα R προφέρεται παρατεινόμενο και με διαπεραστική φωνή, μιμούμενοι τον ήχο που παρά­γεται από τα κρόταλα του κροταλία.

Το πρώτο πύρινο ρόδο της σπονδυλικής μας στήλης αντιστοιχεί στα όργανα αναπαραγωγής και αναπνοής της φυλής. Το δεύτερο πύρινο ρόδο αντιστοιχεί στην αίσθηση της γεύσης. Το τρίτο πύρινο ρόδο αντιστοι­χεί στην καρδιά. Το τέταρτο πύρινο ρόδο αντιστοι­χεί στα φτερά. Το πέμπτο πύρινο ρόδο αντιστοιχεί στην ακοή. Το έκτο πύρινο ρόδο αντιστοιχεί, στην αίσθηση της όρασης. Και το έβδομο πύρινο ρόδο αντι­στοιχεί στο Διαμαντένιο Μάτι, στο Βραχμανικό Μάτι, το στεμματικό τσάκρας ή κέντρο της πολυόρασης που μας επιτρέπει να βλέπουμε σ’ όλα τα επίπεδα συνεί­δησης.

Όλες μας οι αισθήσεις βρίσκονται σε στενή σχέση με τα TATBAS και με τις διάφορες σφαίρες ή επίπεδα της κοσμικής συνείδησης που εκφράζονται μέσω των επτά πύρινων ρόδων της σπονδυλικής μας στήλης. Η αφύπνιση αυτών των επτά πύρινων ρόδων, μας δίνει πρόσβαση στα επίπεδα της υπερθετικής κοσμικής συνείδησης.

Αυτή η προαγωγή πραγματοποιείται σε σπεί­ρες μέσω των επτά βαθμών δύναμης της φωτιάς.

Η ιερή φωτιά ανοίγει τις λεωφόρους της πραγματικότητας.

Η αίσθηση της αφής αντιστοιχεί στο τέταρ­το πύρινο ρόδο, τα αιώνια φτερά που μας επιτρέπουν να διαπερνούμε από σφαίρα σε σφαίρα τα επίπεδα της υπερθετικής συνείδησης, όπου βασιλεύει μονάχα η ευτυχία του είναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τώρα το φίδι του διανοητικού σου σώματος έχει φθάσει στο BRAHMARANDRA, το ιερό κέντρο του βρεγματικού των νεογέννητων παιδιών.

Εδώ βρίσκεται η ανώτερη οπή του καλαμιού σου Ω! ARHAT!

Αυτή η οπή παραμένει κλειστή στους κοι­νούς και σύγχρονους ανθρώπους αλλά ο Δάσκαλος την ανοίγει με την φωτιά.

Υποδέξου το συμβολικό καλάμι του διανοη­τικού σου σώματος, Ω! ARHAT!

Η ιερή φωτιά σου, ανοίγει πέρασμα μέσω του κρανίου σου και τώρα βγαίνει προς την γύρω ατμόσφαιρα, σαν τις φλόγες της υπαίθριας φω­τιάς που σπινθηροβολούν.

Λάμπεις στον διανοητικό κόσμο σαν ένας μεγαλειώδης ήλιος Ω! ARHAT! Έχεις γίνει μια αναμμένη φλόγα, στον κό­σμο του κοσμικού νου.

Μια άφατη μουσική αντηχεί στις περιοχές του ναού. Λάβε τις ανθοδέσμες σου, Ω! ARHAT!

Ένας σιδηρόδρομος σε απομακρύνει ολοταχώς, συρόμενος από μια αναμμένη μηχανή, κόκκινος όπως η καυτή φωτιά του διαστήματος…

Κατάλαβε υιέ μου το σύμβολο.

Θα πρέπει να σύρει ς ένα πολύ βαρύ τρένο με την καυτή φωτιά του διανοητικού σου που φλέ­γεται…

Θα πρέπει να σύρεις υιέ μου, αυτό το τρένο της ανθρώπινης εξέλιξης, πάνω στις σπειροει­δείς ράγες της ζωής, μέχρι να το φέρεις στο βασί­λειο του ΠΑΤΕΡΑ.

Μαζικά και σταδιακά, έτσι μετατρέπεις τους ανθρώπους.

Η φωτιά μετατρέπει τα πάντα, όμως ο άν­θρωπος δεν δύναται να κατέχει την ζωή, αν δεν συμ­μετέχει στην ΓΝΩΣΗ.

Ο νους του ARHAT ακτινοβολεί μέσα στις καυτές φλόγες του ΜΑΗΑΤ, όταν η ιερή φωτιά βγαί­νει από το BRAHMARANDRA.

Το Αυρικό Αυγό λάμπει με την φοβερή φω­τιά του ARHAT. Σ’ αυτό το Αυρικό Αυγό αποθηκεύεται το άρωμα των αναρίθμητων προσωπικοτήτων μας που είχα­με μέσω αυτής της ρόδας των γεννήσεων και των θανάτων. Όλες αυτές οι προσωπικότητες έχουν πεθά­νει, αλλά το άρωμα τους έχει μείνει μπολιασμένο στο Δέντρο της Ζωής (τον Εσώτερο) και στο Λυρικό Αυγό. Οι ανθρώπινες προσωπικότητες δεν είναι αυτές που ενσαρκώνονται, αλλά ο Εσώτερος, η θεϊκή ΤΡΙΑΔΑ, το Δέντρο της Ζωής, μέσα στο οποίο είναι μπολιασμένο το άρωμα των περασμένων φύλλων του (οι περασμένες προσωπικότητες).

Το Λυρικό Αυγό είναι η προστατευτική πανοπλία που προστατεύει όλα τα εσωτερικά μας οχή­ματα, είναι η αύρα του Εσώτερου. Το Αυρικό Αυγό είναι επεξεργασμένο με την ίδια την ύπαρξη του Εσώτερου και τώρα ακτινο­βολεί με την φωτιά του ARHAT.

Με τους επτά βαθμούς δύναμης της φωτιάς, συνοψίζεται όλη η γνώση και όλη η πανεπιστήμη των επτά Κοσμοκρατόρων.

Τώρα οφείλεις να ενώσεις ολοκληρωτικά τον Κωνοειδή αδένα σου με τον βλεννογόνο αδένα σου, με την φωτιά…

Στο Αυρικό Αυγό καταχωρούνται τα καρμικά μας χρέη. Ο Εσώτερος είναι ο πραγματικός θυσιαζόμενος αμνός, που πρέπει να πληρώσει το κάρμα της κάθε μιας περασμένης προσωπικότητας.

Οι ταντρικές προσωπικότητες χωρίζονται από τον Εσώτερο τελείως και βυθίζονται στην AVITCHI χωρίς να έχουν μπορέσει να μπολιάσουν το άρωμα τους στο Δέντρο της Ζωής, στην Θεϊκή ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΜΕ­ΝΗ ΤΡΙΑΔΑ.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αιώνια ΤΡΙΑΔΑ πρέπει να ξαναντυθεί μια νέα προσωπικότητα για να συνεχίσει την κοσμική της εξέλιξη ενώ η ταντρική υπερπροσωπικότητά της θα διασπάται λίγο-λίγο στην AVITCHI.

Αυτές τις στιγμές η ανθρώπινη εξέλιξη έχει αποτύχει και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωπί­νων προσωπικοτήτων βρίσκονται διαχωρισμένοι από τον Εσώτερο.

Στην εποχή του ΥΔΡΟΧΟΟΥ θα μπορέσουν να ενσαρκωθούν μόνο εκείνοι οι ΕσώτεροΙ που δεν έχουν χάσει την προσωπικότητα τους.

Οι άλλοι, οι αποτυχημένοι, οφείλουν να περιμένουν στους εσωτερικούς κόσμους μέχρι να πε­ράσει η φωτισμένη εποχή του ΥΔΡΟΧΟΟΥ και στον ΑΙΓΟΚΕΡΟ θα δοθεί μια τελευταία ευκαιρία στις σκοτει­νές τους προσωπικότητες.

Στην αυγή του ΤΟΞΟΤΗ θα είναι οριστικό, τότε οι ΕσώτεροΙ που έχουν καταφέρει να κυριαρχή­σουν τις ανυπότακτες προσωπικότητες τους, θα μπο­ρέσουν να αφομοιώσουν αυτά τα αρώματα, τα ζωικά τους αποστάγματα για να συνεχίσουν την κοσμική τους εξέλιξη μέσω της ρόδας των γεννήσεων και του θανάτου.

Οι αποτυχημένοι θα χάσουν εντελώς την ταντρική τους προσωπικότητα και έπειτα θα ξαναντυθούν με την νέα τους προσωπικότητα, θα συνεχίσουν την κοσμική τους εξέλιξη σαν ΒΡΑΔΥΠΟΡΟΥΝΤΕΣ. Οι ταντρικές υπερπροσωπικότητες των βραδυπορούντων, διαχωρισμένες από το ανώτερο ΕΓΩ τους, θα προχωρούν αποσπώμενοι λίγο-λίγο προς την AVITCHI.

Η δική μας ενσαρκωμένη ΤΡΙΑΔΑ είναι δια­μορφωμένη από τον ΑΤΜΑΝ-ΜΠΟΥΔΙ-ΜΑΝΑΣ. Αυτή είναι η αιώνια και άφθαρτη ΤΡΙΑΔΑ.

Αυτός είναι ο Εσώτερος με τις δύο δίδυμες, ψυχές του: η θεϊκή και η ανθρώπινη. Αυτός είναι ο AΟM μέσα σε μας.

Οι γήινες προσωπικότητες είναι σαν τα φύλλα αυτού του υπέροχου Δέντρου της Ζωής.

Η ιερή φωτιά του ARHAT, μας επιτρέπει να διδαχτούμε όλα αυτά τα μεγάλα μυστήρια της φω­τιάς, μέσα στο ΠΥΡΙΝΟ ΡΟΔΟ του Σύμπαντος.

Όλα αυτά που είπαμε σχετικά με το AVITCHI σ’ αυτό το κεφάλαιο μπορούμε να τα συνοψίσουμε στα ακόλουθα βιβλικά εδάφια:

Εκείνος που σπέρνει τον καλόν σπόρο είναι ο Υιός του Ανθρώπου. Το δε χωράφι είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι οι υιοί της βασι­λείας και τα δε ζιζάνια είναι οι υιοί του πονηρού. Ο εχθρός που τα έσπειρε είναι ο διάβολος, ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζιζάνια και καίο­νται στην φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος αυτού του κόσμου. Θα αποστείλει ο Υιός του Ανθρώπου τους αγ­γέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειο του όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομία. Και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος εις την βασιλεία του Πατέρα τους. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει ας ακούσει.(Κατά Ματθαίον κεφ. 13, παρ. 37-43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΜΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

Διότι, τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και οι μάντεις είδον οράσεις ψευδείς και ελάλησαν ενύ­πνια μάταια παρηγορούν ματαίως, δια τούτο μετετοπίσθησαν, ως ποίμνιον εταράχθησαν, διότι δεν υπήρ­χε ποιμήν. (Ζαχαρίας κεφ. 10, παρ. 2).

Να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των μάντεων και των προφητών.

Ο Ελιφάς Λεβί, λέει το ακόλουθο: Η λέξη ADIVINO (μάντης) προέρχεται από την λέξη DIVINARIS DIVINUS που σημαίνει να εξασκώ την Θεϊκότητα. Αλλά ο Άμποτε Αλφόνσο Λουις Κόσταντ ξέχασε το ιδι­αίτερο Α, που προηγείται στην λέξη Θεϊκό.

Η Γραμματική λέει το ακόλουθο: Το Α, πρόθεση που αποδεικνύει διαχωρισμό, απόσυρση, π.χ. ΤΕΟ, σημαίνει Θεός, αλλά αν τοποθετήσουμε μπροστά το ιδιαίτερο Α, σχηματίζουμε την λέξη ΑΤΕΟ, με το οποίο χαρακτηρίζουμε εκείνον που δεν πιστεύει στον Θεό. Ο ADIVINO εκπροσωπεί ακριβώς το αντίθετο του θεϊκού, δηλαδή, το διαβολικό. Απολιτικό, σημαί­νει ένα άτομο όχι πολιτικό.

Αν διαβάσουμε την ΒΙΒΛΟ προσεκτικά, δεν συναντάμε ούτε μια λέξη Θεϊκή για τους μάντεις.

Όταν ο βασιλιάς Ναβουχονδονόσορ διέταξε να έρθουν μάγοι, αστρολόγοι, μάντεις και γητευτές για να μαντεύσουν το όνειρο με το άγαλμα, δεν υπήρ­ξε ούτε ένας μάντης που να αποκαλύψει στο βασιλιά αυτό το αρκάνο, μόνο ένας προφήτης του θεού απά­ντησε μπροστά στον βασιλιά και είπε: Το μυστήριο που ο βασιλιάς απαιτεί, ούτε σοφός, ούτε αστρολό­γος, ούτε μάγος, ούτε μάντης μπορούν να εξηγήσουν στον βασιλιά. Μα υπάρχει ένας θεός στους ουρανούς, ο ο­ποίος αποκαλύπτει τα μυστήρια και Αυτός έχει κάνει γνωστό στον βασιλιά Ναβουχονδονόσορ αυτό που συμβαί­νει στο τέλος των ημερών.

Αυτό είναι κείμενο του δεύτερου κεφαλαίου από το Βιβλίο του Δανιήλ και προσκαλεί σε διαλο­γισμό. Ο Δανιήλ ο προφήτης του ζωντανού θεού, ήταν ο μοναδικός που μπόρεσε να αποκαλύψει το όνει­ρο του Ναβουχονδονόσορ.

Οι μάντεις είναι σκοτεινοί διορατικοί, είναι μαύροι μάγοι.

Οι προφήτες είναι διορατικοί του φωτός, είναι λευκοί μάγοι.

Οι μάντεις βλέπουν τις εικόνες της αβύσ­σου και ονειρεύονται όνειρα της αβύσσου, με τα οποία προβλέπουν γεγονότα που μπορούν να προλέγουν, διότι όλες τις φορές δεν υλοποιούνται οι σκοτεινές εικόνες της αβύσσου στον φυσικό κόσμο.

Οι σκοτεινές σκηνές της αβύσσου, είναι πραγματικότητες στην άβυσσο, μα δεν κρυσταλλώνο­νται πάντα στον φυσικό κόσμο.

Οι προφήτες είναι διορατικοί, του φωτός, άνδρες του θεού φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και οι προβλέψεις τους είναι ακριβείς διότι ο Κωνοειδής αδένας και ο βλεννογόνος τους είναι εντελώς φωτι­σμένοι από την ιερή φωτιά.

Οι Τσέλας της Λευκής Αδελφότητας είναι δόκιμοι, είναι μαθητές των προφητών και γι’ αυτό μπορούν να εξυπηρετούν σαν αγγελιοφόροι των προφη­τών και μεταφέρουν λόγια των αγίων Δασκάλων στους ανθρώπους.

Για να είναι κάποιος προφήτης χρειάζεται να δεχτεί το Άγιο Πνεύμα.

Ωστόσο οι μαθητές της ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΟΑΣ μας, είναι αγγελιοφόροι των προφητών και μαθητές των προφητών.

Τα ματαιόδοξα όνειρα είναι της αβύσσου…

Τα όνειρα του φωτός είναι του φωτός…

Μεταξύ των προφητών υπάρχουν Ιεραρχίες…

Η φώτιση θα πραγματοποιείται λίγο-λίγο, διότι η φύση δεν κάνει άλματα. Σ’ όλα υπάρχουν κλίμακες και κλίμακες βαθμίδες και βαθμίδες…

Υπάρχει ο διορατικός του διορατικού και ο προφήτης του προφήτη. Ο διορατικός του διορατικού είναι ο Εσώτερος, ο προφήτης του προφήτη, είναι ο Εσώτερος.

Τα φωτεινά οράματα των σπουδαστών μας προέρχονται από τις Λευκές Ιεραρχίες.

Ωστόσο, εάν οι σπουδαστές μας παραδίδο­νται στην πορνεία και παίρνουν τον μαύρο δρόμο, απομακρύνονται από τον δρόμο των προφητών και επι­στρέφουν σαν μάντεις.

Τότε τα όνειρα τους είναι όνειρα αβύσσου, είναι μάταια όνειρα και οι σκοτεινές τους προβλέ­ψεις είναι οικτρά εσφαλμένες και τους προκαλούν σύγχυση κατά πρόσωπο και ντροπή.

Οι προφήτες είναι Αξιοσέβαστοι Δάσκαλοι της ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΟΑΣ.

Οι μάντεις είναι οι μαύροι μάγοι, οι σκοτεινοί, διορατικοί, οι προφήτες των Βααλείμ που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ και διδάσκουν την πορνεία και το φάγωμα των προσφορών στα είδωλα.

Οι σπουδαστές μας οφείλουν να ακολουθούν το μονοπάτι της τελειότητας, οφείλουν να είναι καθαροί, καθαροί, καθαροί ώστε η καθαρότητα του κρυστάλλου της φαντασίας τους να είναι ένας τέλειος καθρέπτης, όπου θα μπορούν να αντανακλούν όλες οι υπέροχες εικόνες της Παγκόσμιας Φωτιάς.

Όλες οι ακάθαρτες σκέψεις όλα τα μίση, όλοι φθόνοι, ζήλιες, κακίες κτλ θολώνουν την καθαρότητα του κρυστάλλου της διορατικότητας, μετα­τρέποντας τους σπουδαστές μας σε διορατικούς της σκιάς, σε μάντεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Και ο θεός είπε: Ιδού έγινε ο άνθρωπος ως, εις εξ ημών, εις το γινώσκειν το καλόν και το κακόν και τώρα μήπως εκτείνει την χείραν αυτού, και λάβει από του Δέντρου της Ζωής, και φάγει, και ζήση αιωνίως. Όθεν ο θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παρα­δείσου της Εδέμ, δια να εργάζηται την γην εκ της οποίας ελήφθη. Και εδίωξε τον άνθρωπο, και κατά Ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα Χερουβείμ, και την ρομφαίαν την φλόγινην, την περιστρεφομένην, δια να φυλάττωσι την οδόν του Δέντρου της Ζωής. (Γένεσις κεφ. 3, παρ. 22-24).

Γιόκα μου, ήδη έχεις φάει από το δέντρο της επιστήμης του καλού και του κακού και ξέρεις τον καρπό του, γλυκό στο στόμα και πικρό στα σωθικά.

Ήδη ξέρεις αδελφέ μου, την χαρά του να έχεις ένα παιδί, τον πόνο της απώλειας του, την απόλαυση όλων των ευχαριστήσεων της φυλής, κυλιέ­σαι σαν το γουρούνι στην λάσπη της γης και πίνεις απ’ όλα τα δελεαστικά ποτήρια.

Τώρα υιέ μου, σπάσε την κούπα της πορ­νείας, ώστε να επιστρέψεις στην Εδέμ γνωρίζοντας το καλό και το κακό, σαν ένας από Μας.

Πάνω από δέκα οκτώ εκατομμύρια χρόνια τρως τον απαγορευμένο καρπό, ήδη αδελφέ μου γνωρί­ζεις την γεύση αυτού του καρπού και απόκτησες την γνώση του καλού και του κακού με τίμημα τόση πίκρα.

Στρέψου κατά αυτού του απαγορευμένου δέ­ντρου, ώστε να εισέλθεις στην Εδέμ, απ’ όπου βγήκες..

Εκεί θα φας απ’ εκείνο το άλλο δέντρο της Εδέμ που ονομάζεται Δέντρο της Ζωής και θα. ζήσεις για πάντα και στα σπλάχνα σου θα ρέουν ποτάμια από αγνό νερό.

Ήδη υπέφερες υπερβολικά, υιέ μου, είσαι ένας κάτοικος στην κοιλάδα της πίκρας, με τον ιδρώ­τα του προσώπου σου έφαγες το ψωμί της γης, και αγκάθια και γαϊδουράγκαθα διαπέρασαν τις σάρκες σου.

Μην τρως αυτό το οδυνηρό φρούτο, υιέ μου… Μπες τώρα στην Εδέμ από την πόρτα από την οποία βγήκες… Ήδη γνωρίζεις το καλό και το κακό, σπάσε την ανυπότακτη κούπα, και μπες υιέ μου, μπες… Είσαι ένας από Μας, γνώστης του καλού και του κα­κού…

Μην προσπαθήσεις, αδελφέ μου, να σπάσεις ή να πηδήξεις τα τείχη της Εδέμ, διότι στον παρά­δεισο μπορείς να εισέλθεις από την πόρτα απ’ όπου βγήκες.

Ο άνθρωπος βγήκε από τον Παράδεισο από την πόρτα του σεξ, και μόνο απ’ αυτήν την πόρτα μπορεί να μπει στον Παράδεισο.

Η Εδέμ είναι το ίδιο το σεξ και στην Εδέμ μπορούμε να μπούμε μόνο από κει που βγήκαμε.

Ανώφελα θα επιχειρήσουν οι ματαιόδοξοι άνθρωποι, να επιτεθούν στα τείχη της Εδέμ…

Στον παράδεισο μπορούμε να μπούμε από την πόρτα από την οποία βγήκαμε… αυτή η πόρτα είναι το ΣΕΞ.

Ανώφελα θα προσπαθήσουν να σπάσουν τα τείχη οι πνευματιστές θεωρητικοί, οι πόρνοι και οι υπόλοιποι προφήτες των Βααλείμ, που τρώνε στο τρα­πέζι της Ιεζάβελ.

Ήδη φέρεις υιέ μου, για τους Έλληνες και για τους Ρωμαίους, πήρες μέρος σ’ όλες τις βι­βλικές εξόδους και τα αυστηρά ιερά αξιώματα σχεδόν όλων των θρησκειών της γης, σου πρόσφεραν την πα­ρηγοριά μιας μέρας…

Φόρεσες τρίχινους σάκους, νηστείες και μετάνοιες, και πέρασες όλους τους ναούς σχεδόν όλων των θρησκειών της γης. Μπόρεσαν να παρηγορή­σουν την πονεμένη σου καρδιά, αλλά το κεντρί του χρόνου σε αφύπνισε στα σκληρά και απότομα εδάφη της ύπαρξης, και δεν μπόρεσες να συναντήσεις τον δρόμο σου. Κανένας δεν βρέθηκε που να μπορέσει να σε παρηγορήσει Καθολικός ή Διαμαρτυρόμενος, Βουδιστής ή Μουσουλμάνος, είναι φύλλα ήδη μαραμένα στην πονεμένη σου καρδιά…

Ήσουν άντρας, ήσουν γυναίκα και είχες θαυμαστές κάτω από το παράθυρο σου… Και απολαύσεις οργίων και πεζοδρομίων… φαγοπότια και σαματάδες…

Ήσουν ζητιάνος και ταπεινόφρονας και ζητιάνευες… γέρος, ανυπεράσπιστος και οι καταστη­ματάρχες σε πετούσαν από τα μαγαζιά τους με κλω­τσιές…

Ήσουν μεγάλη οικοδέσποινα μέσα σε αρώμα­τα, σε χρυσά και μετάξια, και κάθε φορά που ο θά­νατος σε επισκέφτηκε, είδες την ματαιοδοξία των εφήμερων πραγμάτων.

Θυμήσου την πρώτη σου αγάπη… θυμήσου από που βγήκες… και είσελθε από την πόρτα της Εδέμ, αδελφέ μου.

Η πόρτα της Εδέμ είναι το ΣΕΞ… και απ’ αυτήν την πόρτα βγήκες όταν ο Κύριος Ιεχωβά σε πέταξε για την ανυπακοή σου στην εντολή του.

Υπάκουσε τώρα υιέ μου και μπες.

Άνοιξε, Λίβανε, τας θύρας σου και ας καταφάγη πυρ τας κέδρους σου. (Ζαχαρίας κεφ. 11, παρ. 1)

Ούτω λέγει ο Κύριος Ιεχωβά. Εάν περιπατήσης εν ταις οδοίς μου και εάν φύλαξης τας εντολάς μου, τότε συ θέλεις κρίνει έτι τον οίκον μου και θέλεις φυλάττει έτι τας αυλάς μου και θέλω σοι δώσει να περιπατής μεταξύ των ενταύθα ισταμέ­νων. (Ζαχαρίας κεφ. 3, παρ. 7).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

Η ΔΙΟΡΑΣΗ

Ήδη εξηγήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, αυτό που είναι η Θεϊκή διόραση. Μεταξύ των διορατικών, υπάρχουν βαθμίδες και βαθμίδες, σκαλοπάτια και σκαλοπάτια διότι η φώτιση θα πραγματοποιείται σε βαθμίδες… λίγο-λίγο…

Πρέπει να διαχωρίσουμε την διόραση των σπουδαστών από την διόραση των Δασκάλων.

Όταν ο Δάσκαλος έχει ανεβάσει το πρώτο του φίδι μέχρι το μεσόφρυδο, το Βουδικό του σώμα δέχεται την Βουδική διόραση και τότε, απαστράπτει το μεσόφρυδο του Βουδικού σώματος του ένα αστέρι με πέντε αιχμές που ακτινοβολεί ένα άσπιλο και αστραφτερό λευκό φως.

Όταν ο Δάσκαλος έχει ανεβάσει το δεύτερο φίδι μέχρι το μεσόφρυδο, ανοίγει το μετωπικό Τσάκρας του Αιθερικού σώματος και τότε ο Δάσκαλος αποκτά την αιθερική όραση.

Όταν ο Δάσκαλος έχει ανεβάσει το τρίτο του φίδι στο μετωπικό τσάκρας του αστρικού σώματος, τότε κατέχει την διόραση του αστρικού κόσμου.

Όταν ο Δάσκαλος έχει ανεβάσει το τέταρτο του φίδι στο μετωπικό τσάκρας του διανοητικού του σώματος, κατέχει την διόραση του διανοητικού κό­σμου, και έτσι διαδοχικά με τους επτά βαθμούς δύ­ναμης της φωτιάς.

Αλλά όμως, οι σπουδαστές μπορούν να περι­στρέφουν τα τσάκρας τους και γίνονται διορατικοί. Έτσι είναι που οι σπουδαστές προετοιμάζο­νται για τον ερχομό της φωτιάς…

Αλλά, όσο ισχυρή και να είναι η διόραση ενός σπουδαστή, εάν συγκριθεί με την λαμπρότητα του μετωπικού τσάκρας ενός Δασκάλου των Μεγαλυτέ­ρων Μυστηρίων, καταλήγει να είναι σαν ένα κακόμοι­ρο κερί μπροστά στο λαμπερό φως του ήλιου.

Η ιερή φωτιά του διανοητικού σου σώματος ανοίγει πέρασμα μέχρι το μετωπικό τσάκρας του νου σου Ω! ARHAT!

Νικήσατε τα σκοτάδια, νικήσατε την άγνοια και ανοίξατε την πόρτα του μετωπικού σας τσάκρας…

Από κει εξέρχεται τώρα το λευκό περιστέ­ρι του Αγίου Πνεύματος μέσα από τις καυτές φλόγες της φωτιάς που καίει…

Δέξου τώρα μια πετρούλα χρώματος καφέ… δέξου το αδελφέ… είσαι τώρα ένας διορατικός της Μαχάτ…

Μπες στον ναό, αδελφέ μου, για να χαρείς την γιορτή…

Τώρα είναι αναγκαίο, υιέ μου, να ενώσεις τον νου και την καρδιά μέσω της φωτιάς. Η καρδιά και το μυαλό πρέπει να βαδίζουν σε τέλεια ισορροπία. Η καρδιά και το μυαλό πρέπει να βαδίζουν ισορροπημένα. Η καρδιά και το μυαλό πρέπει να βαδίζουν σε τέλεια αρμονία και αυτό είναι δυνατόν μόνο ενώνοντας την καρδιά και το μυαλό μέσω της ΦΩΤΙΑΣ.

Από το μεσόφρυδο στην καρδιά, υπάρχει μια λεωφόρος, υπάρχει ένας δρόμος και κάμαρες μυστικές απ’ όπου η φωτιά μπορεί να περάσει…

Είναι αδύνατον να είναι σε αρμονία και ισορροπία η καρδιά και το μυαλό, χωρίς την δύναμη της φωτιάς.

Οι πνευματιστές όλων των σχολών μιλούν για ισορροπία μεταξύ του νου και της καρδιάς, αλλά είναι αδύνατον ο νους και η καρδιά να ισορρο­πήσουν χωρίς την δύναμη της φωτιάς.

Το μυαλό και η καρδιά, ενώνονται μόνο μέσω της Κουνταλίνι.

Η φωτιά συνδέει τον νου με την αγία ΤΡΙ­ΑΔΑ, που διαμένει στην καρδιά.

Ο νους μας δίνει τον άρτο της σοφίας όταν συνδέεται με την καρδιά, μέσω της φωτιάς.

Ο νοήμων άνθρωπος διαμένει στο μυαλό και ο ουράνιος άνθρωπος διαμένει στην καρδιά.

Πρέπει να ενωθεί ο νοήμων άνθρωπος με τον ουράνιο άνθρωπο, μέσω της ΦΩΤΙΑΣ. Η Κουνταλίνι ενώνει τον νου και την καρδιά.

Οι διανοητικοί είναι, όντα ηθικώς διεφθαρμένα, διότι κινούνται κάτω από την διεύθυνση του Φύλακα του Κατωφλιού του διανοητικού σώματος, δίχως να ακούν την φωνή του ουράνιου ανθρώπου που διαμέ­νει στην καρδιά.

Ο νους μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα όργανο της καρδιάς. Οφείλουμε να μάθουμε να σκεπτόμαστε με την καρδιά…

Ο νους οφείλει να ρέει υπέροχα, με το εξαίσιο αίσθημα της καρδιάς. Ο νους οφείλει να ξαναγίνει ερωτιάρης και απλός…

Η σοφία της καρδιάς φωτίζει τον νου… Η σοφία της καρδιάς κατατίθεται στο δι­σκοπότηρο του νου, σαν το αίμα της λύτρωσης.

Ο νους του ARHAT συμβολίζει το ΑΓΙΟ ΓΚΡΙΑΛ.

Η ΑΓΑΠΗ της καρδιάς είναι το αποκορύφω­μα της σοφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

Στην ρίζα της μύτης βρίσκεται η πρώτη κάμαρα του πύρινου δρόμου που πηγαίνει από το μεσόφρυδο στην καρδιά. Κτύπα με δύναμη τις πόρτες αυτής της κά­μαρας, Ω! ARHAT!

Φίνοι πειρασμοί σου επιτίθενται στον κόσμο της κοσμικής νοημοσύνης. Σου προσφέρονται πλούτη, ερωτικές ευκαι­ρίες, με εξαίσιες λεπτότητες.

Παράμεινε σε επιφυλακή, όπως ο σκοπός σε καιρό πολέμου, διότι αυτές οι φίνες δοκιμασίες είναι επικίνδυνες Ω! ARHAT!

Στην ρίζα της μύτης υπάρχει ένα μαγνητικό κέντρο όπου τα ηλιακά και σεληνιακά άτομα του σπερματικού μας συστήματος κάνουν επαφή.

Αυτή η επαφή, είναι δυνατή μόνο μέσω της σεξουαλικής μαγείας, αφού οι ρινικές κοιλότη­τες βρίσκονται σε στενή σχέση με την Κοκκυγική Εκκλησία μέσω των δύο γαγγλιακών κορδονιών του νωτιαίου μυελού μας.

Οι Γιόγκις της Ινδίας, μέσω του Πραναγιάμα και της αγνότητας καταφέρνουν αυτήν την επαφή των ηλιακών και σεληνιακών ατόμων στην ρίζα της μύτης και στο Μουλαδάρα.

Το αγνό Ακάσα κυκλοφορεί στο κανάλι Σουσούμνα και τα δυο του ηλιακά και σεληνιακά ρευστά, κάνουν επαφή στο μαγνητικό της μύτης όταν εξασκού­με σεξουαλική μαγεία εντατικά.

Αυτά είναι τα τρία ζωτικά ρεύματα του Βραχμανικού κορδονιού. Αυτά τα τρία ζωτικά ρεύματα τα κυβερνά ο Εσώτερος μέσω της δύναμης της θέλησης.

Αυτά τα κανάλια: ηλιακά και σεληνιακά, οφείλουν να είναι εντελώς αγνά, ώστε τα ηλιακά και σεληνιακά ρευστά να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στα γαγγλιακά τους κορδόνια, και το αγνό Ακάσα του καναλιού Σουσούμνα να μπορεί, να ρέει ελεύθερα στην σπονδυλική στήλη.

Γι’ αυτόν τον λόγο απαγορεύεται τόσο στους Γνωστικούς, όσο και στους Γιόγκις και Μυστικιστές κάθε εκσπερμάτωση.

Τα τρία ζωτικά ρεύματα, ισχυροποιούνται από την δύναμη της θέλησης, μετατρέπουν τους πορνεύοντες σε μαύρους μάγους και σε λευκούς μάγους τους άγιους και καθαρούς ανθρώπους.

Αυτά τα τρία ζωτικά ρεύματα, αναμειγνύο­νται επιστημονικά μέσω της συνουσία και της εκσπερμάτωσης και με την κατεύθυνση της σεξουαλικής μα­γείας του Πάρσιφαλ ή του Ομάρ Τσερένζι Λάιντ, μετατρέπουν τα ανθρώπινα όντα σε μαύρους μάγους.

Στην διάρκεια της κρίσιμης σεξουαλικής στιγμής, η οντότητα του σπέρματος μας κατεβαίνει στην αντίστοιχη σακούλα του… Η φύση ξοδεύει αφει­δώς αυτήν την οντότητα του σπέρματος, χάνουμε εκα­τομμύρια χτιστικά ηλιακά άτομα, που αργότερα, μέσω της κίνησης της γενετικής συστολής, αντικαθιστώνται από εκατομμύρια δαιμονικά άτομα που ει­σέρχονται στο Βραχμανικό κορδόνι, και εφόσον μέσω της θέλησης έχουμε τονώσει τα τρία ζωτικά ρεύματα του αγνού Ακάσα, τότε η ανάμιξη του Ακάσα με τα συσσωρευμένα άτομα στις κολάσεις του ανθρώ­που, αποτελεί την αφύπνιση του λουσιφερικού φιδιού, σε αρνητική και δαιμονική μορφή…

Με την αφύπνιση των ταντρικών δυνάμεων, η κατώτερη τετράδα τελειώνει διαχωριζόμενη από την Θεϊκή ΤΡΙΑΔΑ και μετατρέπεται σένα διεστραμ­μένο δαιμόνιο της αβύσσου.

Αυτός ο διαχωρισμός πραγματοποιείται όταν σπάει η γέφυρα ANTAKARANA που συνδέει την κατώτερη τετράδα με την Θεϊκή ΤΡΙΑΔΑ.

Το ANTAKARANA ισοδυναμεί με τον ομφάλιο λώρο του εμβρύου.

Με την σκοτεινή και αρνητική σεξουαλική μαγεία του μαύρου μάγου Ομάρ Τσερένζι Λαίντ και του προδότη Πάρσιφαλ Κρουμ-Χέλερ, ενδυναμώνονται τα τρία ζωτικά ρεύματα. Αυτά στην συνέχεια αναμειγνύονται με τα συσσωρευμένα σατανικά άτομα των σε­ξουαλικών οργάνων μετά από την ταντρική εκσπερμά­τωση και αφυπνίζεται το πύρινο φίδι αρνητικά.

Έτσι είναι πως οι σπουδαστές του Τσερένζι και οι σπουδαστές του προδότη Πάρσιφαλ, διαχω­ρίζονται από την Θεϊκή ΤΡΙΑΔΑ και μετατρέπονται σε διεστραμμένα δαιμόνια.

Από το Σουσούμνα, Ιδά και Πιγκαλά, εγκα­θίσταται μια κίνηση Ακασικής κυκλοφορίας που ρέει σ’ όλο το σώμα.

Το μαγνητικό κέντρο της μύτης, είναι ένα κέντρο μάχης και ένα μέρος επαγρύπνησης.

Τα αμυντικά άτομα του οργανισμού έχουν εδώ την θέση επαγρύπνησης για να παρεμποδίσουν την είσοδο στα κακοήθη και νωθρά άτομα που προκα­λούν τις ασθένειες.

Τα υποψήφια μετατρεμμένα άτομα του οργα­νισμού μας, μπαίνουν απ’ αυτό το μαγνητικό κέντρο για να μπουν κάτω από την υπηρεσία του άτομου ΝΟΥΣ της καρδιάς.

Όλη η πορεία των Μεγάλων Μυήσεων πραγμα­τοποιείται στις αναμμένες μυστικές κάμαρες του καναλιού Σουσούμνα.

Οι τέσσερις μεγάλες μυήσεις των Μεγάλων Μυστηρίων είναι: SROTAPANNA, SAKRIDAGAMIN, ANAGAMIN, ARHAN. Αυτά είναι τα τέσσερα μονοπάτια που οδηγούν στο NIRVANA.

Ωστόσο, ο ARHAN παρ’ όλο που είναι ένας ADEPTO, ακόμα οφείλει να σηκώσει το Πέμπτο, Έκτο και Έβδομο Φίδι της αιώνιας Θεϊκής του ΤΡΙΑΔΑΣ, για να μετατραπεί σε ένα ARHAT της Ομίχλης της Φωτιάς.

Αυτές είναι οι επτά Μεγάλες Μυήσεις των Μεγάλων Μυστηρίων.

Επτά είναι τα φίδια που οφείλουμε να σηκώσουμε εξασκώντας εντατικά την σεξουαλική μαγεία με την γυναίκα, ή μέσω της δύναμης της θυσίας, μιας σεξουαλικής αποχής ολοκληρωτικά και οριστικά, όπως εκείνους τους αυθεντικούς Γιόγκις που ακολου­θούν το μονοπάτι της τελειότητας, ή όπως τους μεγα­λοπρεπείς μυστικιστές Ραμακρίσνα, Φραγκίσκου της Ασίζης ή του Αντώνιου της Πάδουα.

Οι Δάσκαλοι της έβδομης καιόμενης σκάλας, βρίσκονται ήδη ένα μόνο βήμα από την θεμελιώδη ρίζα της Ιεραρχίας των. Αυτή η θεμελιώδης ρίζα της Λευκής Ιεραρ­χίας βρίσκεται έγκλειστη στο ΒΑΝΙΑΝΟ HUMANO.

Αυτό το υπέροχο ΕΙΝΑΙ, είναι ο Δάσκαλος των Δασκάλων της Μεγάλης ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΟΑΣ, ο SANAT KUMARA, ο ιδρυτής του Κολεγίου των Μυημένων της Παγκόσμιας Λευκής Αδελφότητας. Αυτός είναι ένας από τους Τέσσερις θρό­νους για τους οποίους μιλά η ΒΙΒΛΟΣ.

Αυτό το Μεγάλο Είναι, κατέβηκε στην γη μας στις αρχές της Λεμουρίας εποχής, πριν από τον διαχωρισμό των φύλων, για να ιδρύσει το Κολέγιο των ΜΥΗΜΈΝΩΝ της Μεγάλης Ιεραρχίας και είναι κλεισμένο σε φυσικό σώμα από αυτό το μακρινό παρελθόν, χωρίς ο θάνατος να έχει καμία δύναμη πάνω του. Ζει στην Ασία.

Ο ARHAN που φθάνει στον κόσμο της Ομί­χλης της Φωτιάς, είναι ήδη ένα βήμα από τις ΜΥΗ­ΣΕΙΣ, Όγδοη και Ένατη της ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΡΙΖΑΣ της Ιεραρχίας.

Σ’ αυτές τις κορυφές φθάνετε εξασκώντας την σεξουαλική μαγεία ή με τον όρκο αποχής ολοκλη­ρωτικά και οριστικά, και βαδίζοντας στο μονοπάτι της τέλειας αγιότητας.

Το ΚΑΡΜΑ δεν είναι εμπόδιο γι’ αυτό, διό­τι εμείς μπορούμε να πληρώσουμε όλα μας τα χρέη, θυσιάζοντας μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματός ­μας για το καλό όλων των ανθρώπινων όντων που κατοικούν σ’ όλη την επιφάνεια της γης.

Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον έχει ελέγξει ο Κύριος, για τούτον τον λόγο μην καταφρονείς τις νουθεσίες του Παντοκράτορος. (ΙΩΒ κεφ. 5 παρ. 17).

Αυτός που έχει κεφάλαιο με τι να πληρώ­νει, πληρώνει και βγαίνει ωραία από τις διαπραγ­ματεύσεις. Κάνε καλές πράξεις για να πληρώνεις τα χρέη σου. Όταν ένας κατώτερος νόμος υπερβαίνεται από έναν ανώτερο νόμο, ο ανώτερος νόμος ξεπλένει τον κατώτερο νόμο. Το Λιοντάρι του Νόμου καταπολεμιέται με την ζυγαριά.

Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του την ώρα που θέλει, ν’ ανέβει τις επτά αναμμένες σκάλες και να μετατραπεί σ’ έναν Δράκο της σοφίας, μέσα στην Ομίχλη της Φωτιάς

Το στοιχειώδες άτομο ΑΝΟΥ, είναι το πιο αγνό άτομο που εισέρχεται από το μαγνητικό κέντρο της μύτης μας. Αυτό το άτομο δεν μπορεί να πολλα­πλασιαστεί σε προγενετική κατάσταση, ούτε σε πρωτογενητική, είναι το συνολικό άθροισμα, η εν δύνα­μη κατάσταση, παντογνώστης, πανταχού παρών, περιο­ρισμένο και απόλυτα Θεϊκό.

Πάνω σ’ αυτό το άτομο θεμελιώνεται όλη η ατομική δραστηριότητα του μαγνητικού κέντρου της μύτης και του τσάκρα ΜΟΥΛΑΔΑΡΑ.

Το ΦΟΧΑΤ επιλέγει τα άτομα που πρέπει να διεισδύσουν τις ρινικές μας κοιλότητες. Το ΦΟΧΑΤ συνθέτει τα διαφορά ατομικά στοιχειώδη για τους θεϊκούς μας στόχους.

Κάθε ανθρώπινο ον κατέχει το ιδιαίτερό του ΦΟΧΑΤ, κάθε κοσμικός κόσμος κατέχει το ιδιαί­τερο ΦΟΧΑΤ του, και το συνολικό άθροισμα όλων των ΦΟΧΑΤΣ φτιάχνει ένα Παγκόσμιο ΦΟΧΑΤ, την φωτιά της παγκόσμιας ζωής, της οποίας οι ευφυείς φλόγες συνδυάζουν τα ατομικά στοιχειώδη του διαστήματος για να γονιμοποιήσουν την χαοτική ύλη.

Η μητέρα κοιμάται, παρ’ όλο που πάντα εισπνέει.

Κάθε άτομο των Κόσμων είναι καταδικασμέ­νο στο να διαφοροποιείται ακατάπαυστα μόνο το ΑΝΟΥ δεν επιδέχεται διαφοροποιήσεις.

Η πνοή του Πατέρα-Μητέρα εξέρχεται κρύα και απαστράπτουσα και ζεσταίνεται και αλλοιώνεται, για να ψύχεται εκ νέου και να είναι καθαρή στην αιώνια αγκαλιά του εσωτερικού διαστήματος.

Όλα αναπνέουν. Όλα ρέουν να ξαναρέουν πίσω, όλα εκπνέουν και απορροφούν.

Όλα τα φαινόμενα αναπνοής βασίζονται στην αναπνοή του Απόλυτου.

Το ΑΠΟΛΥΤΟ εκπνέει και απορροφά.

Κάθε εκπνοή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ είναι μια Κοσμι­κή Μέρα, και κάθε εισπνοή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ είναι μια Κοσμική Νύχτα.

Όταν η καρδιά του ηλιακού μας συστήματος άρχισε να πάλλεται μετά από την μεγάλη Κοσμική Νύ­χτα, συνέχισε να επαναλαμβάνει την εκπνοή και την απορρόφηση του ΑΠΟΛΥΤΟΥ, μέσα από τα επτά κέντρα LAYA του, των οποίων οι χαοτικές μάζες ήταν γο­νιμοποιημένες από το ΦΟΧΑΤ, επειδή από το ΧΑΟΣ απορρέουν οι επτά κόσμοι του ηλιακού μας συστήματος.

Αυτή η αναπνοή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ επαναλαμβά­νεται στο άτομο, επαναλαμβάνεται στο μυρμήγκι, επαναλαμβάνεται στον αετό και στον άνθρωπο.

Όλα ρέουν και ξαναρέουν πίσω, όλα πάνε και έρχονται, όλα κρούονται και αποκρούονται μ’ αυτόν τον ρυθμό της θεϊκής αναπνοής.

Κατά την διάρκεια των πρώτων φαραωνικών δυναστειών της αρχαίας Αιγύπτου, δέχτηκα το κλειδί της Σεξουαλικής Μαγείας, στο ιερό σαλόνι μιας παλιάς πυραμίδας που την ζεματά ο ήλιος της ερήμου.

Ο Δάσκαλος, ντυμένος με τον λευκό του χιτώνα, στεκόταν όρθιος σαν ένα συμβολικό κάθετο βλαστάρι, που απεικόνιζε τον Φαλλό.

Μ’ αυτήν την νηφάλια και αυστηρή φωνή των αρχαίων Ιεροφαντών, εκπαιδευόμουν εμπεριστατω­μένα πάνω στα μεγάλα μυστήρια του σεξ.

Εγώ καθισμένος σε μια πολυθρόνα, άκουγα προσεκτικά τον Ιεροφάντη…

Μετά, στρέφοντας τα διαπεραστικά του μάτια προς εμένα με την έντονη και αυταρχική φωνή του μου είπε: Ξεσκέπασε το CHE-CHE-RE. Εγώ τότε ξεσκέπασα το σεξουαλικό μου όργανο και ο Δάσκαλος, μου αποκάλυψε στο αυτί το άφατο μυστικό του Μεγάλου Αρκάνο, που συνεπάγεται στην σεξουαλική επαφή με την γυναίκα, και την απόσυρση απ’ αυτήν χωρίς το χάσιμο του σπέρματος, δηλαδή, συγκράτηση της πράξης.

Ύστερα εξάσκησα την πρώτη μου μυστική σεξουαλική μαγεία με την ιέρεια, κάτω από την διεύ­θυνση του Ιεροφάντη.

Αυτό είναι υπέροχο, αναφώνησα.

Εκείνος που παραβίαζε το άφατο μυστικό του Μεγάλου Αρκάνο, ήταν καταδικασμένος στην ποινή του θανάτου, του κοβόταν το κεφάλι, του ξεριζωνόταν η καρδιά και οι στάχτες της σκορπίζονταν στους τέσσερις ανέμους.

Μη χύνοντας το σπέρμα, η συγκρατημένη επιθυμία ανεβάζει την σπερματική μας ενέργεια γε­μάτη από δισεκατομμύρια χτιστικά άτομα, που φωτί­ζουν με το φως και την λαμπρότητα τους τα τρία κανάλια απ’ όπου κυκλοφορεί το αγνό Ακάσα.

Η ανάμιξη των Χτιστικών ατόμων, αποτελούν το σπέρμα μας μετατρεμμένο σε ενέργεια, συνδυαζόμενο με το αγνό Ακάσα, αφυπνίζει την Κουνταλίνι θετικά, και ανοίγει πέρασμα προς τα πάνω, προς το Μπραχμαράντρα, μέσω των τριαντατριών καμαρών της σπονδυλικής μας στήλης, έτσι είναι πως αποκτάται το ADEPTADO.

Εγώ εκπαιδεύτηκα στα πόδια των μεγάλων Ιεροφαντών των πυραμίδων και γνώρισα την αρχαία σοφία των σοφών γερόντων των ναών των Μυστηρίων.

Γι’ αυτό, όταν την σήμερον ημέρα βλέπω αυτά τα ανθρωπάκια του εικοστού αιώνα να εκσπερμα­τώνουν μυστικιστικά, δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι απέραντη συμπόνια γι’ αυτούς…

Η Ακασική πνοή διαπερνά τις ρινικές μας κοιλότητες και κατέρχεται από το Βραχμανικό μας κορδόνι.

Όταν το Ακάσα ενισχύεται από την θέληση μας, και από την θέληση των κοσμικών Ιεραρχιών α­νέρχεται προς τα πάνω, μέχρι τον ουρανό του Ουρα­νού, και κατακρημνίζεται στα κατάβαθα του Καλαμιού μας, παράγοντας τον συριστικό ήχο του ΣΣΣΣΣΣΣΣ.

Και στην σύγκρουση της Ακασικής πνοής με τα ηλιακά και σεληνιακά ρεύματα, με τα Χριστικά άτομα που συνθέτουν την Κουνταλίνι, τότε η ιερή φωτιά ανεβαίνει ακόμη ένα σπόνδυλο, ακόμη μια κάνη, στην ανέλκυση από τις τριαντατρείς Κάνες, ως το Βραχαμαράντρα.

Αν η Ακασική πνοή, ενισχύεται από την θέληση, στο ανέβασμα από το Βραχμανικό μας Κορδό­νι, στον τόπο των ατόμων της εκσπερμάτωσης, συγκε­ντρώνονται σατανικά άτομα από τις κολάσεις του ανθρώπου με συσταλτικές κινήσεις των γεννητικών οργάνων, που συμβαίνει κατά την εκσπερμάτωση, τότε το σοκ του Ακάσα με τα σατανικά άτομα, θα αφύπνιζε την Κουνταλίνι αρνητικά, και ένα σατανικό άτομο που διαμένει στο Μουλαδάρα θα δραστηριοποιούταν ελέγχοντας την Κουνταλίνι, κατεβάζοντας την από τον κόκκυγα μέχρι κάτω, μέχρι τις ατομικές κολά­σεις του ανθρώπου, για να διαμορφώσει την περίφημη ουρά η οποία αντιπροσωπεύει τον Σατανά.

Η εκσπερμάτωση συμβουλεύεται από τον μαύρο μάγο Ομάρ Τσερένζι Λαϊντ, και από τον παρα­βάτη και σκοτεινό Πάρσιφαλ Κρουμ Χέλερ. Τα σεξουα­λικά όργανα συγκεντρώνουν από την γενετική συστο­λή, σατανικά άτομα του μυστικού εχθρού που προσπαθούν να. ανέβουν προς τα πάνω, προς τον Ουρανό. Απορρίπτονται δριμύτατα από την Ακασική πνοή, που τα κατακρημνίζει προς τα κάτω, προς τον Κόκκυγα για να αφυπνίσουν το Μουλαδάρα αρνητικά, και να τεθεί σε δραστηριότητα κάποιο άτομο του μυστικού εχθρού, το οποίο ασκεί έλεγχο πάνω στην Κουνταλίνι, κατευθύνοντάς την προς τα κάτω, προς τους βυθισμέ­νους κόσμους της συνείδησης, σχηματίζοντας την περίφημη ουρά των δαιμόνων.

Έτσι είναι πως οι σπουδαστές των μαύρων μάγων αποχωρίζονται από την Θεϊκή Τριάδα, πλασμέ­νη από το ΑΤΜΑΝ-ΜΠΟΥΔΙ-ΜΑΝΑΣ και μετατρέπονται σε ταντρικές προσωπικότητες της αβύσσου.

Το Ακάσα δεν είναι ο Αιθέρας, όπως πολ­λοί πιστεύουν.

Το Ακάσα είναι η αιτία του ήχου, η πνευ­ματική αιτία του λόγου, το ANIMA MUNDI, το Θεϊκό, οι Θεϊκές Ιεραρχίες, των οποίων η ανάσα μπαίνει από το μαγνητικό κέντρο της μύτης μας.

Κατά συνέπειαν, οι ιερές γραφές λένε, ότι ο θεός φύσηξε πνοή ζωής στην μύτη του ΑΔΑΜ, και του ενέπνευσε ψυχή ζώσα.

Και έπλασε Κύριος ο θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης, και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. (Γένεση κεφ. 2, παρ. 7).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΜΑΡΑ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

Είστε νικητής των εκλεπτυσμένων δοκιμασιών Ω! ARHAT!

Εισέλθετε τώρα, αδελφέ μου, στην πρώτη αγία κάμαρα που πηγαίνει από το μεσόφρυδο στην καρδιά.

Έχετε αρχίσει να ενώνετε τον νου με την καρδιά.

Εισέλθετε τώρα στον ναό, αδελφέ μου, για να λάβετε μέρος στην γιορτή.

Χαίρε καρδιά, τραγουδά υιέ μου…

Τελικά, μετά από τόσους αιώνες… θα ενώ­σεις τον νου με την καρδιά σου…

Τραγουδά καρδιά, διότι ο νους σου έχει ταπεινωθεί μπρος στην μεγαλοπρέπεια του Εσώτερου…

Τραγουδά καρδιά, διότι ο νους προχωρεί μέσα στην κακιωμένη φωτιά προς την κατεύθυνσή σου…

Τραγουδά καρδιά, διότι τώρα η σοφία θα σε μετατρέψει σε αγάπη…

Έχετε εισέλθει στην αγία κάμαρα του μαγ­νητικού κέντρου της ρίζας της μύτης…

Ο ναός γιορτάζει, υιέ μου, διότι το πλοίο του νου σου έχει ξαναεπιστρέψει από την άλλη όχθη στις άρρητες παραλίες της Εδέμ, όπου στα ποτάμια των αγνών νερών της ζωής ρέουν γάλα και μέλι…

Τραγούδα καρδιά, τραγούδα, διότι το απεί­θαρχο σπίτι του Ισραέλ έχει θλίβει, και ταπεινωθεί μπροστά στον θεό σου…

Τραγούδα καρδιά… τραγούδα, διότι το ταχύπλοο σκάφος σου προχωρεί, προς το λιμάνι του φωτός…

Τραγούδα καρδιά, διότι ο νους σου ελευ­θερώθηκε πια από κάθε είδους σχολών, θρησκειών, διαταγών, δογμάτων, στοών, αιτουσών, πατριωτισμών και σημαιών, προκαταλήψεων, ορέξεων, τρόμων, μίσους, φθόνων, διανοητισμών, σοφιστιών, θεωριών κτλ.

Ο διανοητισμός μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους μόνο στην μαύρη μαγεία, έτσι θα συνοδεύε­ται πάντοτε από υπερηφάνεια και εγωισμό.

Μπορεί να μην είναι υπερήφανοι, μπορεί να μην είναι οι λόγιοι του πνευματισμού, εκείνοι που πάντα μας επιτίθενται και μας κριτικάρουν και που λυσσασμένα ξεσκίζουν τα έργα μας;

Ο διανοητισμός από μόνος του, οδηγεί τους ανθρώπους μονάχα στην μαύρη μαγεία.

Εκείνοι που πάντα μας κριτικάρουν, μας διαψεύδουν και μας επιτίθενται, το κάνουν μόνο με κίνητρο την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την μα­ταιοδοξία.

Η Δασκάλα Ε. Π. Μπλαβάτσκι γνώρισε οπαδούς μέτριας νοημοσύνης, αλλά οπαδούς.

Οι δυνάμεις των Δασκάλων πηγάζουν από την καθαρότητα της ζωής τους και από τις αξίες της καρδιάς.

Οι δυνάμεις ενός Δάσκαλου πηγάζουν από τον εσωτερικό του θεό, και με την αρμονία του με την φύση και τον νόμο.

Μετά από κάθε μετενσάρκωση, όταν το προ­σωπικό ΕΓΩ επιστρέφει στην αιώνια Θεϊκή του ΤΡΙΑΔΑ, και εγκαταλείπει το διανοητικό σώμα, αυτό διασπά­ται και τα άτομα του σκορπίζονται στο διανοητικό επίπεδο.

Αυτά τα νοητικά άτομα επανασυνδέονται όταν ο Εσώτερος ανασυγκροτεί, το καινούργιο διανοη­τικό σώμα για να εισέλθει από τις πόρτες μιας νέας ενσάρκωσης στο σχολείο της ζωής.

Αυτά τα Μανασικά άτομα, τονικές αίτιες άλλων τάξεων, είναι η φύση του ίδιου του Μάνας, δηλαδή, η ίδια η φύση του διανοητικού σώματος, και συνθέτουν τις ατομικές δομές αυτού του νέου διανοητικού σώματος.

Σ’ αυτά τα άτομα εγκλείεται το κάρμα μας. Αυτή η πορεία επαναλαμβάνεται μέσω εκατομμυρίων γεννήσεων και θανάτων.

Όταν αυτά τα άτομα του νου ενώνονται με τον Εσώτερο μέσω της φωτιάς του τέταρτου φιδιού, τότε πια απελευθερωνόμαστε από την ρόδα των γεννήσεων και των θανάτων.

Ωστόσο, για να είμαστε ΝΙΡΒΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, οφείλουμε να απελευθερωθούμε, τόσο από το καλό κάρμα όσο και από κακό κάρμα.

Δεν πρέπει να οφείλουμε, ούτε να μας οφείλουν. Όσο τα Λιοντάρια του Νόμου μας οφείλουν κάτι, είμαστε ΝΙΡΒΑΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ. Όσο εμείς οφείλουμε κάτι, είμαστε ΝΙΡΒΑ­ΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ.

Οφείλουμε να περάσουμε πιο πέρα από το καλό και το κακό, οφείλουμε να περάσουμε πιο πέρα από την νοημοσύνη και ακόμη πιο πέρα από τις ανεί­πωτες σφαίρες της αγάπης.

Σ’ αυτές τις κορυφές του φωτός, μπορούμε να σκαρφαλώσουμε μόνο από τα σκαλιά της αγάπης και της θυσίας. Οφείλουμε να κάνουμε πολλά καλά, από αγάπη για την ανθρωπότητα…

Έτσι πληρώνουμε τα χρέη μας…

Αργότερα, οι Κύριοι του Νόμου επίσης θα οφείλουν να μας πληρώσουν με πληρωμή της χάρης…

Στο τέλος, θα μας απελευθερώσουν από το καλό και το κακό κάρμα και θα μας μετατρέψουν σε ΝΙΡΒΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ…

Ο νους πρέπει να ενωθεί με την θεϊκή του ΤΡΙΑΔΑ, μαζί με τα πνευματικά αποστάγματα των οχημάτων αστρικού, ζωτικού και φυσικού. Έτσι είναι πως η ΤΡΙΑΔΑ μας ενισχύεται από την εσωτερική μας τετράδα.

Το εσωτερικό μας ΜΑΝΑΣ, μαζί με το KAMAS FRANA και το LINGA, ενισχύει την Θεϊκή ΤΡΙΑΔΑ, μέσω της φωτιάς.

Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την πνευματική συγκράτηση του ίδιου του νου, γι’ αυτές τις λεπτές υπερβατικότητες.

Όταν πια το ανθρώπινο ον είναι ικανό να συνομιλεί με τον Εσώτερο του, πρόσωπο με πρόσω­πο, φάτσα με φάτσα, φθάνει στην κατάσταση TURIYA.

Πολύ ρωτάνε: Πως είναι ο Εσώτερος; Τι μορφή έχει; κτλ.

Όσο πιο ταπεινό και απλό είναι ένα άτομο, τόσο ευκολότερα μπορεί να καταλάβει την φύση της αιώ­νιας Θεϊκής μας ΤΡΙΑΔΑΣ. Αλλά όμως, οι διανοητικοί μπορούν να καταλάβουν μόνο την Θεϊκή ΤΡΙΑΔΑ από το γεωμετρι­κό σχήμα του Τριγώνου.

Όταν ο νους ενώνεται με την καρδιά, ζει στην ΤΡΙΑΔΑ και τρέφεται εξ ολοκλήρου από την ΤΡΙΑ­ΔΑ.

Ωστόσο, η ένωση του νου με την καρδιά, είναι δυνατή μόνο μέσω της ΦΩΤΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

Ο ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Ο πύρινος δρόμος που πηγαίνει, από το μεσόφρυδο στην καρδιά, κυβερνάται από έναν ατομικό θεό της άπειρης δύναμης.

Προχώρα με σταθερό βήμα προς την δεύτερη κάμαρα αυτού του φλογερού δρόμου Ω! ARHAT!

Φίνοι πειρασμοί σε πολιορκούν…

Σου προσφέρονται ποτά και ευχαριστήσεις, εμφανώς αναπόφευκτα.

Το πράσινο θηρίο της ζήλιας σου επιτίθεται διακριτικά στον κόσμο της κοσμικής νοημοσύνης, όπου ο νους σου καίγεται φλεγόμενος.

Προχώρα ARHAT! και παρέμεινε επάγρυπνος και σε επιφυλακή όπως ο σκοπός σε καιρό πολέμου…

Αυτός ο φλογερός δρόμος, που πηγαίνει από το μεσόφρυδο στην καρδιά, είναι πολύ στενός, πολύ δύσκολος και είναι γεμάτος από ραφιναρισμένους πειρασμούς.

Το πιο επικίνδυνο είναι το οδυνηρό παρελ­θόν της ζωής σου, σε συνδυασμό με ραφιναρισμένους πειρασμούς.

Πρέπει να παραμείνεις ακλόνητος ενάντια σ’ αυτούς τους εκλεπτυσμένους πειρασμούς…

Όσο πιο λεπτός είναι ένας πειρασμός, τόσο πιο επικίνδυνος καταλήγει…

Κατά την διάρκεια αυτών των δοκιμασιών, οφείλεις να διατηρήσεις πλήρη ισορροπία στον νου και στην καρδιά.

Πλησιάζεις στην δεύτερη κάμαρα του πύρινου δρόμου που πηγαίνει από το μεσόφρυδο μέχρι την καρδιά.

Έχετε θριαμβεύσει στις δοκιμασίες, υιέ μου. Μια ομάδα αγγέλων γιορτάζουν με χαρά την νίκη σου…

Έχεις αποκτήσει το δικαίωμα να εισέλθεις στο ΝΙΡΒΑΝΑ…

Έχεις αποκτήσει το δικαίωμα να εισέλθεις στο ιππικό στρατό των ουρανών…

Είσελθε στην κάμαρα σου, υιέ μου, για να γιορτάσεις την γιορτή σου. Είσαι ένας ΝΙΡΒΑΝΙ.

Έχετε εισέλθει στην άφατη ευτυχία του ΝΙΡΒΑΝΑ και όλες οι θεϊκές ιεραρχίες είναι γεμάτες από χαρά για τον θρίαμβο σου.

Τώρα είστε ένας Μακάριος…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ

Έχετε φθάσει τώρα στο ακτινοβόλο άνθος του δημιουργικού σας λάρυγγα. Ο λόγος των θεών εκφράζεται μέσω του δημιουργικού λάρυγγα.

Ο HADIT ανθίζει στα γόνιμα σας χείλη, γινόμενος λόγος. Ο HADIT είναι το φτερωτό φίδι της Κουνταλίνι.

Το εσωτερικό όνομα της Κουνταλίνι είναι SOLU-SIGI-SIG. Αυτό είναι επίσης το όνομα του κεντρικού ΗΛΙΟΥ.

Δύναται να φωνοποιηθεί κάθε ένα από αυτά τα γράμματα με την ακόλουθη σειρά:

SSSSSOOOO-LUUUU-SSSSSSIIIIIIGGGGGGIIIIIISSSSSIIIIIGGGGG.

Θα φωνοποιηθεί γράμμα προς γράμμα, επιμηκύνοντας τον ήχο κάθε γράμματος, έτσι όπως μόλις δείξαμε.

Το σημαντικό είναι να προεκτείνεται ο ήχος κάθε φωνήεντος.

Το γράμμα S είναι όπως ένα σύριγμα γλυκό και απαλό. Ήδη η Βίβλος μας μιλάει γι’ αυτό το γλυκό και απαλό σύριγμα, στις ακόλουθες παραγράφους:

Και είπεν εις αυτόν: Έξελθε και στάθητε επί το όρος ενώπιον του Κυρίου. Και ιδού, ο Κύριος διάβαινε, και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν τω ανέμω και μετά τον άνεμον σεισμός ο Κύριος δεν ήτο εν τω σεισμώ. Και μετά τον σεισμόν, πυρ και ο Κύριος δεν ήτο εν τω πυρ, και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Και ως ήκουσεν ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με την μηλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη εις την είσοδον του σπηλαίου. Και ιδού, φωνή προς αυτόν, λέγουσα. Τι κάμνεις ενταύθα Ηλία; (Βα­σιλείς κεφ. 19, παρ. 11-13). Το S σαν μάντραμ, μας επιτρέπει να βγούμε από την δική μας σπηλιά (το φυσικό κέντρο) και να μπούμε στο βουνό (στο αστρικό πεδίο).

Το γράμμα S, είναι ένα μάντραμ για να βγαίνουμε στο αστρικό σώμα.

Ο μαθητής αποκοιμιέται, κάνοντας να ηχεί με τα χείλη του ο γλυκός και απαλός ήχος του S, και όταν ήδη βρίσκεται σ’ αυτήν την κατάσταση μετά­βασης από αγρυπνίας στον ύπνο, σηκώνεται από το κρεβάτι του και βγαίνει από το δωμάτιο του, με κατεύθυνση την Γνωστική Εκκλησία.

Εκεί εμείς θα του διδάξουμε και θα τον καθοδηγήσουμε στην Θεϊκή σοφία.

Ωστόσο, οφείλουμε να διασαφηνίσουμε στους μαθητές μας, ότι αυτή η εξήγηση που μόλις δώσαμε, πρέπει να μπει σε άμεση εφαρμογή.

Ο μαθητής οφείλει να σηκωθεί από το κρε­βάτι του, με τόση φυσικότητα όπως θα το έκανε ένα παιδί που δεν θα ήξερε από αποκρυφισμό. Δεν είναι διανοητική πρακτική, και πρέπει να εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως όταν σηκώνεται κάποιος το πρωί για να πάρει πρωινό.

Το γράμμα S έχει μια φοβερή δύναμη. Το γράμμα S είναι η Ρούνα SIG, και όταν το φωνοποιούμε παράγονται ακτίνες στην εσωτε­ρική ατμόσφαιρα, που έχει την δύναμη να αφυπνίσει την Κουνταλίνι.

Το σεξουαλικό όργανο της μελλοντικής θεϊκής ανθρωπότητας, θα είναι ο δημιουργικός λάρυγ­γας. Ο λάρυγγας είναι μια Μήτρα, όπου κυοφο­ρεί ο Λόγος. Η Κουνταλίνι δίνει στον λάρυγγα όλη την παντοδυναμία του δημιουργικού λόγου.

Το σημαντικό είναι να μάθουμε να λειτουρ­γούμε την θηλυκή αρχή των ηλιακών δυνάμεων. Οι θηλυκές ηλιακές δυνάμεις, συμβολίζο­νται από έναν αετό με κεφάλι γυναίκας.

Η σεξουαλική μαγεία είναι ο δρόμος…

Οφείλουμε να πραγματοποιούμε τον ΧΡΙΣΤΟ μέσα σε μας, για να ομιλεί τον δημιουργικό λόγο, ωστόσο αυτό είναι δυνατόν μόνο μαθαίνοντας να χει­ριζόμαστε την θηλυκή αρχή του ήλιου…

Όμως, ξέρουμε ότι η σεξουαλική μαγεία είναι πολύ επίπονη και πολύ δύσκολη για τους ανθρώ­πους με αδύναμη θέληση, και γι’ αυτό συνιστούμε στους μαθητές μας, να εφαρμόζουν πρώτα τις ασκή­σεις της Ρούνας ΝΤΟΡΝ, για να αποκτήσουν την δύναμη της θέλησης που τους επιτρέπει να χειρίζονται με ηρωισμό την σεξουαλική μαγεία.

Αυτή η άσκηση θα πραγματοποιηθεί τοποθε­τώντας ο μαθητής το δεξί του χέρι πάνω στην μέση ή στον γοφό και κατόπιν θα φωνοποιήσει τις συλλαβές: TI-TE-TO-TU-TA, μακραίνοντας τον ήχο του κάθε φω­νήεν. στην συνέχεια θα φωνοποιήσει το μάντραμ ΤΟΡΝ, έτσι: Τοοοορρρρνννν.

Μ’ αυτήν την άσκηση εξασκώντας την καθη­μερινά, ο μαθητής θα αποκτήσει μια ισχυρή δύναμη της θέλησης, με την οποία θα μπορεί να εξασκεί την σεξουαλική μαγεία και να κυριαρχεί το κτηνώδες πάθος.

Η δύναμη της θέλησης συμβολίζεται με το ακάνθινο στεφάνι του Ναζωραίου.

Πρέπει να κτυπάμε δυνατά τον σκληρό πυρόλιθο για να αναπηδήσει η σπίθα της αθανασίας. Η δύναμη της θέλησης είναι η τρομερή δύναμη της θυσίας… είναι το ακάνθινο στεφάνι του Δάσκαλου. Η θέληση και η κίνηση της Κουνταλίνι, βρίσκονται συνδεδεμένα εσωτερικά.

Η δύναμη της θέλησης είναι η Ρούνα ΑΓΚΑΘΙ και η κίνηση συμβολίζεται από το σημείο ΟΛΙΝ των μεξικανών Ατζέκων.

Οι Ρούνες ΑΓΚΑΘΙ και ΚΙΝΗΣΗ, ανοίγουν το μυστικό της δικής μας απελευθέρωσης.

Πρέπει να έχουμε δύναμη θέλησης για να βάλουμε σε κίνηση την Κουνταλίνι.

Οι ιεραρχίες που σχετίζονται με την στοι­χειώδη τάξη των κέδρων, έχουν την δύναμη να ανοίξουν την πόρτα του ΟΛΙΝ.

Αυτή η πόρτα είναι τοποθετημένη στο εσω­τερικό στόμιο της σπονδυλικής στήλης, και απ’ αυτήν εισερχόμαστε στα μεγάλα μυστήρια της φωτιάς.

Τα μάντραμς για να ανοίξει αυτή η πόρτα είναι το ΤΟΡΝ, που προσφέρεται μαραίνοντας τον ήχο του κάθε γράμματος, έτσι: Τοοοορρρρρνννν.

Το μάντραμ ΤΟΡΝ έχει την δύναμη να βάλει σε κίνηση το αγνό Ακάσα, για να αφυπνίσει την Κουνταλίνι και να την ανυψώσει μέσω του κάθε ενός από τους τριαντατρείς σπονδύλους της σπονδυ­λικής μας στήλης.

Αυτό το μάντραμ έχει την δύναμη να ενι­σχύει το αγνό Ακάσα, μέσα στο Βραχμανικό μας κορ­δόνι.

Το ΟΛΙΝ, το ιερό σημείο των ινδιάνων Ατζέκων, είναι η πόρτα εισόδου στα μεγάλα μυστή­ρια της φωτιάς. Οι ασκήσεις του ΟΛΙΝ θα γίνονται τοποθε­τώντας το δεξί χέρι στην μέση, κατόπιν θα κατεβαί­νουν και τα δύο χέρια, από την αριστερή πλευρά, και τελικά, θα τοποθετηθούν και τα δύο χέρια στην μέση, φωνοποιώντας το μάντραμ ΤΟΡΝ.

Πρέπει να φωνοποιείται, εισπνέοντας και εκπνέοντας αγνό αέρα, με σκοπό να μεταφέρει τον ζωτικό Χριστό σε κάθε ένα από τα επτά σώματα.

Το σημείο του ΟΛΙΝ κυβερνάται από το σημείο του Σκορπιού, το οποίο διέπει τα σεξουαλικά όργανα.

Ήδη ξέρουμε, ότι όλη η δύναμη της Κουνταλίνι βρίσκεται κλεισμένη στον Φαλλό και την Μήτρα και ότι στην ένωση των δύο βρίσκεται το μυστικό για την αφύπνιση της Κουνταλίνι.

Σε κάποια ευκαιρία, συνομιλώντας μ’ ένα Δάσκαλο της Μεγάλης Λευκής Ιεραρχίας, άγγιξε τα σεξουαλικά μου όργανα για να με εξετάσει. Τότε ένιωσα σ’ όλο το σώμα σοκ ηλεκτρικής φόρτισης και ο Δάσκαλος χάρηκε πολύ και μου είπε: ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.

Η φύση έχει την καταγωγή της στην φωτιά και όλη η δύναμη της φωτιάς βρίσκεται κλεισμένη στα σεξουαλικά μας όργανα.

Ο Δάσκαλος ΟΥΙΡΑΚΟΤΣΑ στο μάθημα του η Μαγεία των Ρούνας, διδάσκει όλα αυτά τα πράγμα­τα, ωστόσο οι Ιερές Ρούνες δεν είναι ιδιοκτησία του Δάσκαλου ΟΥΙΡΑΚΟΤΣΑ, έτσι λοιπόν αυτή η γνώση είναι τόσο παλιά όσο και ο κόσμος και ανήκει στις μεγάλες Σχολές των Εσωτερικών Μυστήριων.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την διαβεβαίωση του Δάσκαλου Ουιρακότσα ότι οι μαύροι ή οι κίτρινοι δεν μπορούν να ανήκουν στην ΛΕΥΚΗ ΣΤΟΑ, διότι αυτή είναι μονάχα για τους ανθρώπους της λευκής φυλής.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τέτοιου είδους ρατσιστικές προκαταλήψεις, διότι η ΛΕΥΚΗ ΣΤΟΑ είναι παγκόσμια.

Στην δική μας αξιοσέβαστη ΛΕΥΚΗ ΣΤΟΑ υπάρχουν Δάσκαλοι όλων των φυλών. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι Δάσκαλοι ΜΟΡΙΑ και Κ Η είναι από την κίτρινη φυλή.

Η λευκή φυλή δεν είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη από τις άλλες, αλλά απλώς διαφορετική, αυτό είναι όλο…

Ούτε είμαστε σύμφωνοι με την περι­φρόνηση που ο Ουϊρακότσα νιώθει για την ανατολική σοφία.

Ο Χριστός δίδαξε τρεις δρόμους για να φθάσουμε στην ένωση με τον Εσώτερο.

Όταν δίδασκε τα πλήθη, όταν εξυψωνόταν μυστικιστικά, μας έδειξε τον δρόμο του Ραμακρίσνα, τον δρόμο του Κέμπις και τον δρόμο του Φραγκίσκου της Ασίζης. Αυτό είναι το μονοπάτι του Αντώνιου της Πάδου και της Θηρεσίας του Ιησού. Αυτό είναι το Μυστικό μονοπάτι.

Όταν περπατούσε ανάμεσα στο λαό και τους ψαράδες και ποτές, με την μετανοούσα πόρνη Μαγδαληνή, μας έδειξε το Γνωστικό μονοπάτι.

Όταν αποσύρθηκε στην μοναξιά της ερήμου, σαράντα μέρες και νύχτες, δίδαξε τον δρόμο της ανατολικής Γιόγκα.

Οι επτά ακτίνες της κοσμικής εξέλιξης, συμπυκνώνονται σ’ αυτούς τους τρεις δρόμους που έδειξε ο Ναζωραίος.

Έτσι λοιπόν, δε μπορούμε να περιφρονήσου­με την ανατολική σοφία…

Όλοι οι Εσώτεροι των ανθρώπων, υπόκεινται στην ρόδα των γεννήσεων και των θανάτων, ανήκουν σ’ αυτούς τους τρεις δρόμους.

Μ’ όλα ταύτα, υποστηρίζουμε ότι η σεξουα­λική μαγεία μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, είναι ο δρόμος που φθάνει στο ΝΙΡΒΑΝΑ.

Δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να αποδεχτού­με τις ρατσιστικές προκαταλήψεις του Δάσκαλου Ουϊρακότσα.

Ο θεός δεν έχει προτίμηση για κανέναν. Όλα τα ανθρώπινα όντα, χωρίς φυλετική διάκριση, φύλου, κάστας ή χρώματος, είναι οι αγαπητοί υιοί του ΠΑΤΕΡΑ και έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Ούτε μπορούμε να δεχτούμε την παράλογη διατριβή του Ουϊρακότσα, το ότι είναι αμάρτημα ένας άνδρας μιας κάποιας φυλής να παντρεύεται με μια γυναίκα άλλης φυλής, και ότι τα νόθα παιδιά είναι παιδιά του διαβόλου.

Αναγνωρίζουμε ότι ο Δάσκαλος Ουϊρακότσα είναι ένας ΓΚΟΥΡΟΥ της Παγκόσμιας Λευκής Αδελφότητας και μου φαίνεται πώς είναι Αρχιεπίσκοπος της Γνωστικής Εκκλησίας, αλλά όταν έκανε αυτές τις βεβαιώσεις στο Σπουδή της Ρουνικής Μαγείας, έκανε οικτρό λάθος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, αν ο Γκουρού Ουϊρακότσα είχε φυσικό σώμα θα επανόρθωνε αυτά τα λάθη, διότι το σφάλμα και η ανοησία είναι του ανθρώπου, να παραμένει στο λάθος.

Να είσαι ΕΣΥ, Ω HADIT, το Γνωστικό μυ­στικό του ΕΙΝΑΙ μου, το κεντρικό σημείο της σύνδε­σης μου και άνθισε στα γόνιμα χείλη μου γινόμενη λόγος.

Όταν η Κουνταλίνι του διανοητικού σώμα­τος φθάνει σ’ αυτό το πύρινο ρόδο του δημιουργικού λάρυγγα, αντηχεί στους εσωτερικούς κόσμους μια τρομπέτα του ναού και μπαίνουμε σ’ αυτόν για να γιορτάσουμε…

Όλα τα ανθρώπινα όντα: λευκοί,, μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι, χαλκόχρωμοι, έχουν το δικαίωμα να ομιλούν τον λόγο του φωτός και να αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας, διότι όλοι είμαστε οι πολυαγαπημένοι υιοί του Πα­τέρα.

Ο θεός δεν έχει προτίμηση για κανένα, με τον ίδιο τρόπο προστατεύει τον άνθρωπο και το μυρμήγκι, το πτηνό και το ερπετό.

Ο θεός δεν έχει ρατσιστικές προκαταλή­ψεις και αγαπά με μια απέραντη αγάπη όλα του τα παιδιά χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, κάστας ή χρώ­ματος.

Οφείλουμε ν’ αγαπάμε όλα τα ανθρώπινα όντα, να δίνουμε μέχρι και την τελευταία σταγόνα του αίματος για όλους τους αδελφούς μας αυτής της μεγάλης ανθρώπινης οικογένειας.

Οι κακόβουλοι με κριτικάρουν, διότι δίδαξα στην ανθρωπότητα την μυστική διδασκαλία των Γνωστικών. Διαδίδω όλες τις εσωτερικές διδασκαλίες για να σωθούν όλοι οι αδελφοί της ανθρωπότητας.

Όλο αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι είμαι διατεθειμένος να διδάξω στους αδελφούς μου τα πιο ιερά πράγματα του Σύμπαντος ώστε να μπουν στην Εδέμ, έτσι όπως εγώ μπήκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΜΑΡΑ

Έχετε φθάσει στην τέταρτη κάμαρα του στε­νού δρόμου που πηγαίνει από το μεσόφρυδο στην καρ­διά. Αυτή η κάμαρα είναι τοποθετημένη κάτω από τον θυρεοειδή αδένα, πάνω από το στέρνo, ανώτερο τμήμα του θωρακικού.

Εκλεπτυσμένοι πειρασμοί σου έχουν επιτε­θεί, στον κόσμο της κοσμικής νοημοσύνης. Έχετε κα­ταλάβει πως το παράπτωμα κρύβεται μέσα στην ίδια την πνευματικότητα.

Έχετε κατανοήσει ότι στο λιβάνι της προ­σευχής επίσης κρύβεται το παράπτωμα.

Ήδη έχετε δει, πως μέσα στο πλήρωμα μιας Πνευματικής Αδελφότητας, επίσης κρύβεται το παρά­πτωμα.

Ήδη είδες αδελφέ μου, πως σε μια απλή πνευματική φίλια μεταξύ δύο όντων αντιθέτου φύλου, μπορεί, να αναβλύσει μια φίνα νοητική μοιχεία, με χροιά υπερβατικής πνευματικότητας.

Τώρα, υιέ μου, θα καταλάβετε με ποια μέ­θοδο και με ποιο τρόπο ο νους και η καρδιά ενώνο­νται και ισορροπούν μέσω της φωτιάς.

Έχει ανοίξει η πόρτα, είσελθε υιέ μου για να γιορτάσεις την γιορτή σου.

Έφθασε ήδη η στιγμή αδελφέ μου, η οποία οφείλεις να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με την μουσική.

Οι ορχήστρες της Εδέμ αναβιώνουν στα απέ­ραντα διαστήματα, στους μεγάλους ρυθμούς της φωτιάς.

Όλο το Σύμπαν στηρίζεται με την υπέροχη ορχήστρα των σφαιρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

Η ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΜΑΡΑ

Έχετε εισέλθει στην πέμπτη καυτή κάμαρα του στενού δρόμου που πηγαίνει από το μεσόφρυδο στην καρδιά.

Ανοίγει μια πόρτα. ΕΙΣΕΛΘΕ υιέ μου.

Άκουσε τώρα, Ω! ARHAT! αυτό που ο άγγελος σου διαβάζει στο βιβλίο…

Τώρα σου διδάσκονται αδελφέ μου, πολλά μεγαλοπρεπή πράγματα που σχετίζονται με τον κόσμο της κοσμικής νοημοσύνης.

Λειτουργείτε ηθελημένα στον κόσμο του αγνού πνεύματος, χωρίς την αναγκαιότητα υλικών οχημάτων…

Όλες οι κυριότερες διδασκαλίες, σου έχουν δοθεί στην ιερή γλώσσα.

Έλαμψε ο ήλιος πάνω στο δέντρο της ζωής σου και μπαίνεις στην πέμπτη κάμαρα.

Βλέπετε ήδη αδελφέ μου, πως θα πλησιάσε­τε στον ιερό ναό της καρδιάς.

Τώρα θα κατανοήσετε πως εξισορροπείται ο νους και η καρδιά.

Κάθε φορά θα σας δίδεται περισσότερη εξήγηση πως μπορείτε να επικοινωνείτε με πλή­ρη συνείδηση, με το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ σου, χωρίς την αναγκαιότητα των τεσσάρων σωμάτων αμαρτίας.

Είσαι ένας γνήσιος ARHAN, είσαι ένας ΝΙΡΒΑΝΙ, υιέ μου.

Είσαι ένας Δάσκαλος των Μεγάλων Μυστή­ριων, αλλά στον κόσμο του ΝΙΡΒΑΝΑ έχετε αρχίσει να ζείτε τώρα σαν ένας μαθητής των θεών.

Είσαι Δάσκαλος και είσαι μαθητής, έχετε μάθει να υπακούτε και να διατάζετε. Είσαι ένας υπεράνθρωπος…

Στον Αστρικό κόσμο και στον Διανοητικό κόσμο, έχετε ανυψώσει ένα μεγαλειώδη ναό, υιέ μου, αλλά στον κόσμο του ΝΙΡΒΑΝΑ κατέχετε ένα τόσο δα μικρό παρεκκλήσι…

Πότε θα έχεις ένα μεγάλο καθεδρικό ναό στο ΝΙΡΒΑΝΑ; Πότε θα μπορείς να είσαι κάτοικος του έβδομου σαλονιού του ΝΙΡΒΑΝΑ; Πότε θα μπορείτε να ζείτε σ’ εκείνη την μεγάλη χρυσαφένια πόλη του έβδομου σαλονιού του ΝΙΡΒΑΝΑ;

Κοίταζε αυτά τα άφατα όντα, που ιερουργούν στους καθεδρικούς τους ναούς του ΝΙΡΒΑΝΑ! Πότε θα είσαι εσύ ένας απ’ αυτούς;

Αχ! Αδελφέ μου, μέχρι στιγμής έχεις ένα παρεκκλήσι στο πρώτο υπό-επίπεδο του ΝΙΡΒΑΝΑ. Είστε ένας αρχάριος στον ΝΙΡΒΑΝΑ, υιέ μου.

Η εργασία τώρα είναι πιο επίπονη για σένα Ω! ARHAT!

Αν θέλετε να προοδεύετε στον ΝΙΡΒΑΝΑ, θα πρέπει να θυσιάζεστε για την ανθρωπότητα.

Οφείλεις να μετατραπείς, αδελφέ μου, σ’ ένα ΜΠΟΝΤΙΣΑΤΤΒΑ της Συμπόνιας.

Κάθε σου Ουσία θα σου πληρωθεί στο ΝΙΡ­ΒΑΝΑ…

Μόνο έτσι, αδελφέ μου θα μπορείτε να προοδεύετε στο ΝΙΡΒΑΝΑ.

Βλέπετε πια αδελφέ μου, πως σας μετασχη­ματίζει η φωτιά. Βλέπετε ήδη, αδελφέ της ψυχής μου, ότι όλο το μυστικό του ΝΙΡΒΑΝΑ βρισκότανε κρυμμένο στα σεξουαλικά σου όργανα…

Υπέφερες το απερίγραπτο ψάχνοντας το ΝΙΡΒΑΝΑ. Συνδέθηκες με διάφορες θρησκείες, σχολές, στοές και τάγματα που σου πρόσφεραν μόνο παρηγοριά μιας μέρας…

Έκανες μετάνοιες, φόρεσες σάκους τρίχι­νους στο σώμα σου, αλλά μάταια, υιέ μου…

Λησμόνησες την πύλη της Εδέμ και γι’ αυτό υπέφερες, αδελφέ της ψυχής μου…

Είδες ήδη ότι το ΝΙΡΒΑΝΑ βρισκόταν στα ίδια σου τα σεξουαλικά όργανα..

ΠΟΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΥΙΕ ΜΟΥ!

Αλλά επιτέλους! Είδες την πύλη της Εδέμ στα σεξουαλικά σου όργανα και μπήκες…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Η ΕΚΤΗ ΚΑΜΑΡΑ

Θα κατηφορίζετε τώρα λίγο-λίγο, αδελφέ μου, στο εσωτερικό του ναού σου, από του πύργο μέχρι την καρδιά.

Έχετε καθίσει στο παράθυρο της βάσης του πύργου σου. Είστε στο εσωτερικό του ναού σου, αδελφέ μου και κατεβαίνεις λίγο-λίγο από τον τρούλο μέχρι το βωμό της καρδιάς. Από το ύψος αυτού του εσωτερικού παράθυ­ρου, παρατηρείς το βάθος, το οδόστρωμα του ναού…

Το ύψος προκαλεί ίλιγγο, αδελφέ μου…

Αλίμονο! στον ARHAT που δεν ξέρει να ελέγχει τον ίλιγγο του ύψους, διότι θα πέσει στην άβυσσο…

Όποιος έχει νοημοσύνη να κατανοεί, και όποιος έχει αυτιά, να ακούει αυτό εγώ λέω στους ARΗΑΤ.

Είστε πολύ ψηλά Ω! ARHAT! Και από τα κατά­βαθα του Ιερού, ανεβαίνει μέχρι το παράθυρο σου μια άφατη χορωδία…

Οι Δάσκαλοι τραγουδούν μαγευτικά την ιερή γλώσσα.

Συνέχισε Ω! ARHAT! Να είσαστε προσεκτικός να είσαστε σώφρων και να μην ματαιοδοξείς με τον ίλιγγο του ύψους. Να είστε ταπεινός, αδελφέ μου, να είστε τέλειος, έτσι όπως ο Πατέρας μας που βρίσκεται στους ουρανούς είναι τέλειος.

Είσελθε στην έκτη σου κάμαρα, αδελφέ μου. Αυτή η κάμαρα είναι διαμορφωμένη από διασταύρωση σαλονιών. Αυτή η κάμαρα ανήκει στο αρκάνο έξη του Ταρώ Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ.

Θυμάσαι τα δικά σου λάθη; Θυμάσαι αδελφέ μου, εκείνες τις σκοτεινές εποχές της ζωής σου όταν βίωνες στον ίδιο σου τον εαυτό το αρκάνο έξη του Ταρώ; Θυμάσαι εκείνους τους καιρούς, όταν απο­τύγχανες στα στριφογυριστά μονοπάτια της πορνείας και της μοιχείας;

Είσελθε τώρα, αδελφέ μου, σ’ αυτήν την κάμαρα φωτισμένη από το φως του καντηλεριού σου. Δέξου με υπομονή τις οδυνηρές αναμνήσεις. Δέξου με υπομονή τις επιπλήξεις σου.

Δέξου την γιορτή σου Ω! ARHAT!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

Η ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΜΑΡΑ

Είστε προ των πυλών της έβδομης κάμαρας Ω! ARHAT! Αυτή η κάμαρα συμβολίζεται από το Αρκάνο του Ταρώ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ.

Θυμήσου την πρώτη σου αγάπη, αδελφέ μου. θυμήσου την Θεϊκή σου Μητέρα, την ευλογημένη Θεϊκή Μητέρα του Κόσμου, που εγκατέλειψες όταν έφαγες τον απαγορευμένο καρπό. Μήπως δεν σε αγαπούσε Εκείνη; Τι σου φταίει αδελφέ μου; Γιατί εγκαταλείψατε την Μητέρα σας; Κτύπα, αχάριστε υιέ, κτύπα δυνατά την πόρτα της έβδομης κάμαρας για να ανοίξουν.

Κακέ υιέ, μετάνιωσε για την αχαριστία σου και κλάψε και θρήνησε και πάλεψε στο άφατο, έτσι ώστε οι Θεοί να σου ανοίξουν την πόρτα αυτής της κάμαρας.

Αυτό είναι το Αρκάνο επτά του Ταρώ και πρέπει να παλέψεις πολύ, αδελφέ μου, ώστε οι Θεοί να σου ανοίξουν την πόρτα αυτής της κάμαρας. Το Αρκάνο επτά του Ταρώ αναπαριστάται από ένα άρμα μάχης που το σέρνουν δύο σφίγγες: μια άσπρη και μια μαύρη.

Η άσπρη Σφίγγα, συμβολίζει την ευλογημένη Θεϊκή Μητέρα του Κόσμου και η μαύρη Σφίγγα συμβολίζει την σκιά της Θεϊκής Μητέρας, ΕΚΑΤΗ, ΠΡΟΣΕΡΠΙΝΑ, την Βασίλισσα των ατομικών κολάσεων αυτής της Φύσης, την μαύρη θεά που τόσο λατρεύουν οι δαί­μονες της σκιάς.

Εσύ εγκατέλειψες την Μητέρα σου για να ακολουθήσεις την θεά των σκοταδιών των σαρκικών παθών και τώρα οφείλεις να μετανιώσεις για την αχαριστία σου και να κτυπήσεις δυνατά την έβδομη κάμαρα, ώστε οι Θεοί να σου ανοίξουν. Μπες με το άρμα της μάχης σου Ω! ARHAT! Κτύπα δυνατά για να σου ανοίξουν.

Η πόρτα έχει ανοιχτεί, μπες στην κάμαρα σου, Ω! ARHAT! Μπες στην έβδομη κάμαρα και δέξου την γιορτή σου.

Είσαι ένα παιδί και σου έχουν παραδώσει ισχυρά όπλα που αν δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς θα πληγώσεις τους άλλους και θα πληγώσεις τον ίδιο σου τον εαυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

Η ΟΓΔΟΗ ΚΑΜΑΡΑ

Κτύπα δυνατά στον ναό σου Ω! ARHAT! Να χαίρεσαι, αδελφέ μου, να χαίρεσαι, που έχεις φθάσει πλέον στο τέρμα της Καρδιάς.

Βεβαίως θα πληρώσουν τον ειδήμονα που αφύπνισε το τέταρτο του φίδι και που μέσω των υπέρτατων ισχύων έχει οδηγήσει σοφά το φίδι του μέχρι εκείνα τα ιερά κέντρα της καρδιάς.

Όλη η δουλειά πρέπει να πληρώνεται και βέβαια πληρώνουν τον ειδήμονα, την μεγαλειώδη υπη­ρεσία που έχει οδηγήσει το φίδι του σοφά από τον κόκκυγα μέχρι αυτές τις άφατες κάμαρες της καρδιάς.

Μόνο η ανιδιοτελής υπηρεσία, η αγνότητα και η αγιότητα, μας φέρνουν στις άρρητες κορυφές.

Ήδη είδες αδελφέ μου, τι είναι η μεγάλη υπηρεσία.

Γνωρίζω πολλούς καλούς πνευματιστές αδελ­φούς και δεξιοτέχνες που αγωνίζονται για την τελειό­τητα. Γνωρίζω πολλούς αδελφούς που αγωνίζονται στο άφατο για να διορθώσουν τα ελαττώματα τους και να καθαριστούν, αλλά δεν ενθυμούνται τους άλ­λους… Αυτοί, νιώθουν μόνοι και αγωνίζονται για την πνευματική αυτο-υπεροχή τους και για την ηθι­κή τους εξύψωση, αλλά δεν ενθυμούνται το γεγονός ότι έχουν πολλούς αδελφούς και το γεγονός ότι όλοι είμαστε παιδιά της μιας Μητέρας.

Η πνευματικότητα τους είναι μια εγωιστική πνευματικότητα και αφού δεν εξυπηρετούν κανένα, ούτε θυσιάζονται για κανένα, ούτε αγωνίζονται για την πνευματικότητα κανενός, οι Δάσκαλοι δεν τους οφείλουν τίποτα, και γι’ αυτό δεν πρέπει να τους πληρώσουν τίποτα, διότι δεν τους οφείλουν τίποτα.

Όλη η ΜΥΗΣΗ είναι μια πληρωμή που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, αλλά αν τίποτα δεν του οφεί­λεται, δεν του δίνεται τίποτα, και γι’ αυτό ακόμη και αν ουρλιάζει και φωνάζει ζητώντας την ΜΥΗΣΗ, πρώτα πρέπει να ασπρίσουν τα μαλλιά του…

Έχει ανοίξει η μεγαλοπρεπής πύλη του ιερού ναού της καρδιάς.

Είσελθε Αδελφέ μου στον μεγάλο καθεδρι­κό της ψυχής, για να γιορτάσεις την γιορτή του ARHAT.

Είσελθε Αδελφέ μου, στον Ναό Καρδιά, για να λάβεις την Τέταρτη Μύηση των Μεγάλων Μυστή­ριων.

Ντύθηκες με τα καλύτερα σου ενδύματα… Ο ναός γιορτάζει διότι ο νους και η καρδιά ενώθη­καν πια μέσω της φωτιάς.

Μερικές άφατες καλλονές χορεύουν μπροστά σου, τον ιερό χορό των RUNAS.

Ο νους σου κρέμεται από ένα δοκάρι! Εί­ναι χριστικοποιημένος! Και τώρα αποχωρίζεται από τον σταυρό του για να γιορτάσει την γιορτή.

Ο νους σου τώρα είναι ένας ζωντανός Χρι­στός. Ο νους σου απαστράπτει με την ιερή δύναμη της φωτιάς.

Άφατη μουσική αντηχεί στις θείες περιο­χές…

Μέσα στην καθαγιασμένη κάμαρα της καρδιάς σου, ακτινοβολεί η φωτιά του ARHAT. Τώρα φέρεις τον Χριστό στην καρδιά σου και το λευκό περιστέρι του Αγίου Πνεύματος έχει διαμορφώσει την κατοικία του στον ναό καρδιά σου.

Μερικοί άφατοι άγγελοι κρατούν την μακριά ουρά του μανδύα σου… Χορεύουν οι καλλονές τον χορό των RUNAS. Ο Βασιλιάς του κόσμου κάθεται στον θρόνο του, σε περιμένει, αδελφέ μου…

Ο SANAT KUMARA ντυμένος με το τελετουρ­γικό ένδυμα σου παραδίδει το ιερό σύμβολο του Ερμή.

Είσαι ένας Αυτοκράτορας του νου, είσαι ένας ARHAT της νοημοσύνης. Τώρα ο νους σου καίει ζεματιστός μέσα στις σπίθες των φλογών του Σύμπαντος. Τώρα ο νους σου ακτινοβολεί μέσα στο ΠΥΡΙΝΟ ΡΟΔΟ του Σύμπαντος.

Έχεις απελευθερωθεί από την παραίσθηση του διαχωρισμού. Εσύ είσαι ΕΚΕΙΝΟ… ΕΚΕΙΝΟ… ΕΚΕΙΝΟ… Εσύ ζεις σ’ όλες τις καρδιές, εσύ βλέπεις μέσω όλων των ματιών, εσύ ακούς μέσω όλων των αυτιών, διότι είσαι ΕΚΕΙΝΟ… ΕΚΕΙΝΟ… ΕΚΕΙΝΟ..

Τώρα μπορείτε να αναφωνείτε: ΕΓΏ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΤΜΑΝ! Ο ΑΦΑΤΟΣ. Είμαι αυτό που Είμαι, αυτό που πάντα Ήταν και αυτό που πάντα θα Είναι. Όλο το άπειρο στερέωμα είναι το σώμα μου… Όλο το Σύμπαν είναι η προσωπικότητά μου και γι’ αυτό εκφράζομαι με δύναμη και ισχύ μέσω του ARHAT μου… Κλαίω στο παιδί, κελαηδάω στο πουλί, ανθίζω στους σπόρους μου…

Τώρα πρέπει να καταλάβεις αδελφέ μου την προσωπικότητα μέσα στην απροσωπία. Τώρα πρέπει να καταλάβεις, αδελφέ μου, ότι η παραίσθηση του διαχωρισμού είναι μια αίρεση και πως η εγωιστική προσωπικότητα εκείνων που θέλουν να είναι μοναδικοί, και τίποτα άλλο, είναι οι χειρότερη αίρεση.

Όταν ΕΓΩ, ο ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ, δήλωσα ότι πρέπει να έχουμε ένα ΕΓΏ ισχυρό και δυνατό, και μια ρωμα­λέα και ισχυρή προσωπικότητα, δεν αναφερόμουν στην εγωιστική προσωπικότητα, ούτε στο ζωικό εγώ… Αναφερόμουν μοναδικά στο ΘΕΪΚΟ ΕΓΩ και στην γιγα­ντιαία μας προσωπικότητα την σχηματισμένη απ’ όλα τα όντα του Άπειρου…

Ο ΑΤΜΑΝ φεγγοβολάει και απαστράπτει σε όλα τα άπειρα διαστήματα και εκδηλώνεται μέσω της ισχύος του ARHAT του. Ο ΑΤΜΑΝ ο Άφατος, δεν έχει καθόλου αδυ­ναμίες και εκφράζεται με δύναμη και μεγαλειότητα μέσω των προφητών του.

Το δικό μας ΕΓΩ είναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ και όλα τα σώματα όλων των ζωντανών όντων, είναι τα σώματα του δικού μας εσωτερικού και θεϊκού ΕΓΏ. Όταν εμείς μιλάμε για μια ρωμαλέα και ισχυρή προσωπικότητα, πολλοί δεν έχουν καταλάβει αυτό που είναι η προσωπικότητα μέσα στην απροσωπία και έχουν πέσει στην τρομερή αίρεση του διαχωρισμού.

Εσείς μην αφήνεστε να καθοδηγηθείστε αδελ­φοί μου, από την εγωιστική προσωπικότητα του διανοητικού σας σώματος, ούτε από την ζωική νοημοσύνη. Εσείς οφείλετε ν’ ακούτε μονάχα τον Εσώτερο που διαμένει στην καρδιά, εσείς πρέπει να μάθετε ν’ ακούτε την φωνή της σιωπής…

Όταν μιλάμε για ένα Παγκόσμιο ΕΓΏ, δεν πέφτουμε στον παραλογισμό της Αννί Μπεσάντ ξεχνώ­ντας την ατομικότητα του Εσώτερου. Εμείς αναγνωρίζουμε την ατομικότητα μέσα στην Ενότητα της ζωής και εφ’ όσον ξέρουμε ότι η σταγόνα βυθίζεται μέσα στον ωκεανό, επίσης ξέρουμε ότι ο ωκεανός βυθίζεται μέσα στην σταγόνα.

Ο ΑΤΜΑΝ είναι ένας που εκφράζεται σαν πολλούς: η καυτή θάλασσα της ζωής στην ελεύθερη κίνηση της έχει πολλές φλόγες… Όμως, όλες οι φλόγες σχηματίζουν στο σύνολο τους την καυτή θάλασσα της φωτιάς… τον Κόσμο της Ομίχλης της Φωτιάς…

Ο Εσώτερος είναι ατομικός και παγκόσμιος συγχρόνως…

Εγώ είμαι η φλόγα που καίει σε κάθε ανθρώπινη καρδιά όπως καίει σε κάθε σπόρο και στον πυρήνα κάθε αστεριού. Εγώ είμαι το δέντρο, η πέτρα, το πουλί, ο άνθρωπος, το φως, το ψωμί και το κρασί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Στην ανθρώπινη καρδιά υπάρχουν επτά θεία κέντρα και ανάλογα που θα φθάνει ο ΜΥΣΤΗΣ σε κάθε μία από τις μεγάλες ΜΥΗΣΕΙΣ των Μεγαλυτέρων Μυστή­ριων, θα διεισδύει σε κάθε ένα απ’ αυτά τα καρδιακά κέντρα. Σε κάθε μια από τις 7 Μεγάλες Μυήσεις των Μεγαλυτέρων Μυστηρίων, ο Μύστης έχει πρόσβαση σε κάθε ένα από αυτά τα κέντρα.

Στην πρώτη Μύηση των Μεγαλυτέρων Μυστήριων ο Μύστης έχει το δικαίωμα να εισέλθει στο πρώτο κέντρο. Με την δεύτερη, εισέρχεται στο δεύτερο, με την τρίτη στο τρίτο, με την τέταρτη στο τέταρτο, με την πέμπτη στο πέμπτο, με την έκτη στο έκτο και με την έβδομη στο έβδομο.

Ένα βουνό άσπιλης λευκότητας σε σχήμα πυραμίδας, παρουσιάζεται μπροστά σου. Είσελθε αδελ­φέ σ’ αυτήν την ιερή κάμαρα, όπου ακτινοβολεί η εικόνα του εσταυρωμένου: ήδη προηγουμένως έχετε εισέλθει σ’ αυτό το κέντρο, αλλά τώρα εισέρχεστε σ’ αυτό για τέταρτη φορά, πολύ πιο ανυψωμένος. Πάντα περνάμε από τα ίδια κέντρα κάθε φορά και πιο ανεβασμένοι, ακολουθώντας την καμπύλη της κοσμικής εξέλιξης.

Είσελθε τώρα αδελφέ μου, στο δεύτερο κέ­ντρο και δέξου τα δώρα σου και τις γιορτές σου. Είσελθε στο τρίτο κέντρο και κάνε να γυ­ρίζει η καιόμενή σου σφαίρα που κρέμεται από το σκοινί… Δέξου αδελφέ μου, την μουσική και τις γιορτές. Είσελθε τώρα Ω! ARHAT! ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ του κοσμικού νου, στο τέταρτό σου κέντρο.

Αυτό το τέταρτο κέντρο ανταποκρίνεται. στην Τέταρτη Μύηση των Μεγαλυτέρων Μυστήριων. Βρίσκεστε μπρος την χαραυγή της ζωής, αδελφέ μου… είστε ένας άγριος πρωτόγονος ινδιά­νος μέσα στις παρθένες ζούγκλες της Αρκαδίας… Λατρεύατε τον ανατέλλοντα ήλιο και δεν χρησιμοποι­ούσατε την λογική… Μόνο σας καθοδηγούσε σοφά η φωνή του ένστικτου…

Στο τέλος της διαδρομής αδελφέ μου, αφού έχει χριστικοποιηθεί ο νους σου, βρίσκεις ότι το τέλος είναι ίδιο με την αρχή, η μέγιστη εμπειρία του κύκλου.

Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να ξέρε­τε περισσότερα από τον Θεό; Η λογική είναι ένα παράπτωμα πληγωμένης μεγαλειότητας ενάντια στον Θεό. Με το φτωχό συλλογισμό σας πιστεύατε ότι μπορούσατε να ξέρετε περισσότερα από τον Δημι­ουργό… και κάνατε λάθος αδελφέ μου…

Τώρα επέστρεψε αδελφέ μου, στον θετικό πόλο του ένστικτου, διότι το τέλος πάντα είναι ίδιο με την αρχή, η καλύτερη εμπειρία του κύκλου.

Έχετε επιστρέψει στο βασίλειο της Διαί­σθησης.

Ήδη πίστεψες αδελφέ μου, στο ανώφελο των συλλογισμών. Μόνο το μονοπάτι της ευθείας δράσης, διέπεται από την φωνή της σιωπής, μπορεί να μας μεταφέρει στις άφατες κορυφές του ΝΙΡΒΑΝΑ.

Αντί να σκέπτεσαι και να καταστρέφεις το διανοητικό σώμα με την μάχη των αντιθέτων, είναι καλύτερα να εργάζεσαι εντατικά για το όφελος του ανθρώπινου είδους. Όταν οι σκέψεις, σου επιτίθενται νίκησέ τις με το μαστίγιο της θέλησης. Όταν η μάχη των αντίθετων ιδεών θέλει να μπλοκάρει τον νου σου, πέταξε τις έξω από σένα με το μαστίγιο της θέλησης και ασχολήσου με τις υποθέσεις σου για να μην αφήσεις πεδίο δράσης στις σκέψεις. Τους κυρίους του Κάρμα το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα έργα σου. Τους κυρίους του Κάρμα δεν τους ενδιαφέ­ρουν η πορεία των συλλογισμών σου.

Η διαδικασία της ιδεολογικής σου επιλο­γής, η διαδικασία της καταπιεστικής επιλογής, προ­καλούν σοβαρές βλάβες στο διανοητικό σώμα. Όταν οι βλάβες κρυσταλλώνονται στο φυσι­κό εγκέφαλο έρχονται εγκεφαλικές αρρώστιες, διανοη­τικές λόξες, αλκοολισμός, νευρασθένεια και τρέλα.

Εσύ δε μπορείς να ξέρεις περισσότερο από τον θεό αδελφέ μου, σε τίποτα δεν σου εξυπηρε­τούν λοιπόν οι σκέψεις σου, πέτα από τον ναό του νου σου όλους τους εμπόρους, με το τρομερό μαστίγιο της θέλησης.

Χριστικοποίησε τον νου σου, καλέ μου σπουδα­στή, μετάτρεψε το νερό σε κρασί, και άνοιγε τις πύλες σου στον εσωτερικό σου θεό, ώστε Αυτός να σου διδάξει την θεϊκή σοφία και έτσι θα φας τον άρτο της σοφίας, χωρίς την αναγκαιότητα των μά­ταιων συλλογισμών που καταστρέφουν το διανοητικό σώμα.

Στο διανοητικό επίπεδο υπάρχουν νοσοκο­μεία και κλινικές όπου στις μέρες μας είναι έγκλει­στα εκατομμύρια άρρωστα διανοητικά σώματα, από την επώδυνη διαδικασία των συλλογισμών. Σ’ αυτά τα νοσοκομεία του Διανοητικού κόσμου, εισάγονται τα διανοητικά σώματα πολλών Μυημένων που έχουν καταστρέψει τον νου τους με την διαδικασία του συλλογισμού. Ο νους πρέπει να ρέει σιωπηλά και αναπό­σπαστος χωρίς την καταπιεστική διαδικασία των συλ­λογισμών.

Το σημαντικό είναι το μονοπάτι της ευ­θείας δράσης, το σημαντικό είναι η διαισθητική δράση.

Η διαισθητική δράση είναι η ορθή δράση, είναι η ορθή σκέψη, είναι η ορθή αίσθηση, είναι η θεϊκή μετατροπή, είναι η πράξη πληρότητας, είναι η πλήρη δραστηριότητα, είναι η ορθή δραστηριότητα, είναι η προαναφερόμενη αγιότητα, είναι η εργασία στην πληρότητα, είναι η σοφία στην δράση, ενεργητι­κή αγάπη.

Η ΥΔΡΟΧΟΪΚΗ Ανθρωπότητα θα είναι η διαισθητική Ανθρωπότητα. Βλέπεις Ω ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ! πόσα όντα ξεκίνη­σαν μαζί σου την ημερίδα. Εκατομμύρια ανθρώπινα όντα άρχισαν να ανεβαίνουν το σπειροειδές βουνό της ζωής, αλλά η πλειοψηφία απ’ αυτούς κύλησε στην άβυσσο και μετα­τράπηκαν σε δαίμονες… Μόνο μια χούφτα όντων έφθασαν μαζί σου μέχρι την κορυφή του βουνού…

Είσελθε στον ναό Ω! ARHAT! για να γιορτά­σεις την γιορτή…

Ο ναός ντύθηκε με το επίσημο ένδυμα…

Ο SANAT KUMARA, ο Αρχαίος των Ημερών, σε περιμένει στον θρόνο του…

Η μεγαλειώδης φωνή του αντηχεί σαν φωνή στρατιάς…

Η Θεϊκή Μητέρα του Κόσμου τοποθετεί στο κεφάλι σου το ιερό μανδύα των Βούδας και το διάδη­μα με το Μάτι του Σίβα.

Στο μεσόφρυδό σου απαστράπτει το Μάτι του Ντάγμα και ο SANAT KUMARA αναφωνεί: Είσαι ένας Βούδας! Έχεις απελευθερωθεί από τα τέσσερα σώματα αμαρτίας, είσαι ένας κάτοικος του κόσμου των θεών… ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΒΟΥΔΑΣ!

Ο Αρχαίος των Ημερών σου παραδίδει τον χιτώνα του Βούδα… Λάβε το αδελφέ μου…

Από το Διανοητικό σου σώμα βγαίνει αυτές τις στιγμές ένα όμορφο παιδί γεμάτο ομορφιά, είναι το ψυχικό εκχύλισμα του διανοητικού σώματος, είναι ο Χριστός-Νους σου…

Αυτό το όμορφο πλάσμα συγχωνεύεται τώρα εντελώς με την αιώνια Θεϊκή σου ΤΡΙΑΔΑ…

Ο Διανοητικός Χριστός διαμορφώθηκε στο Διανοητικό σου σώμα… Ο Διανοητικός Χριστός είναι το αγνό με­τατρεμμένο σπέρμα… Ο Διανοητικός-Χριστός είναι το αποτέλε­σμα της σεξουαλικής μαγείας.

Είσαι ένας Μακάριος, Ω ΒΟΥΔΑ!

Ο SANAT KUMARA σου προσφέρει έναν νέο θρόνο…

Όλοι οι αδελφοί του ναού χαίρονται, όλοι χαροποιούνται με τον νέο Βούδα, όλοι τον αγκαλιά­ζουν και τον φιλούν με αγιότητα. Η γιορτή είναι άφατη…

Η Θεϊκή Μητέρα του Κόσμου παρουσιάζει έναν νέο Βούδα στον κόσμο των θεών. Τώρα απαστράπτει με άσπιλη ομορφιά μέσα στο ΠΥΡΙΝΟ ΡΟΔΟ της φύσης.

Το Μάνας συγχωνεύεται με το ΑΤΜΑΝ-ΜΠΟΥΔΙ-ΜΑΝΑΣ, στην έδρα του αγνού Βράχμα, όπου ακτινοβο­λεί μονάχα η ιερή σοφία του BODDHIDHARMA.

Η Θεϊκή Μητέρα του Κόσμου αναφωνεί: Εδώ υπάρχει ένας πολύ αγαπητός υιός, εδώ υπάρχει ένας νέος Βούδας.

Αυτή είναι η σοφία της Καρδιάς, αυτή είναι η σοφία της ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Επιτέλους ο θάνατος και η Καρδιά συγχω­νεύονται ολοκληρωτικά…

Ηχεί η μουσική των σφαιρών μέσα στις Θεϊκές περιοχές και οι Θεές χορεύουν με τις ιερές ΡΟΥΝΕΣ στον ναό των Θεών.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.