Περί Θεοῦ, Ἐπιστήμης καί Πεποιθήσεων

Ἡ λέξη πεποίθηση βγαίνει ἀπό τό πέποιθα (ἔχω πειστεῖ). Σημαίνει ὅτι θεωρῶ κάτι σάν σωστό χωρίς νά ἔχω ἀποδείξεις γιά αὐτό. Ἔτσι πολύ σωστά λέμε «οἱ πολιτικές πεποιθήσεις» κλπ. Ὁ ὅρος ἔχει μπερδευτεῖ στά νεοελληνικά μέ τήν λέξη πίστη ἡ ὁποία ἐμπεριέχει καί τίς ἔννοιες ἐμπιστοσύνη, ἐγγύηση, διαβεβαίωση.
Ἔτσι ὑπάρχουν δυό παρόμοιες λέξεις μέ νοήματα πού ἔχουν μπερδευτεῖ. Ἡ λέξη πεποίθηση σημαίνει «ἔχω πειστεῖ γιά κάτι», ἐνῶ ἡ λέξη πίστη σημαίνει «ἔχω ἀποδείξεις γιά κάτι». Ἔχω τήν πεποίθηση ὅτι ὑπάρχουν ἐξωγήινοι γιατί δέν μπορῶ νά τό ἀποδείξω. Ὅμως γιά τό ἄν ἡ φωτιά καίει ἔχω πίστη, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἔχω καεῖ καί ἔχω ἀποδείξεις ἐπί τοῦ θέματος, οἱ ὁποῖες ἐπιπλέον μποροῦν νά ἐπιβεβαιωθοῦν. Ὅμως πολλές φορές (πρόκειται γιά τόν κακό δαίμονα τῆς γλώσσας μας) χρησιμοποιοῦμε τήν λέξη πίστη καί γιά τίς δυό ἔννοιες.

Ἡ διαμάχη γιά τήν ὕπαρξη ἤ ὄχι τοῦ Θεοῦ ἦταν πάντοτε ἔντονη. Ἀπό τήν ἐποχή ὅμως πού ἡ Ἐκκλησία ἔχασε (εὐτυχῶς) τήν δύναμη νά καίει τούς ἀντιφρονοῦντες, ἡ διαμάχη αὐτή ἔγινε ἀκόμα ἐντονότερη. Σέ πρόσφατη καταχώρησή του, ἕνας φίλος ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ θεός δέν μπορεῖ νά παραβεῖ τούς φυσικούς νόμους κάνοντας θαύματα καί ὡς ἐκ τούτου δέν ὑπάρχει. Ἄν καταπατηθεῖ ἤ ἀλλάξει ἕνας φυσικός νόμος τότε τό σύμπαν μέ τήν μορφή πού ξέρουμε θά καταρρεύσει. Ἡ συλλογιστική εἶναι ὅτι δέν εἶναι δυνατόν ὁ δημιουργός νά δεσμεύεται ἀπό τό δημιούργημά του.
Ἐγώ ἀπό τήν μεριά μου ἀντιπαρέθεσα-συμπλήρωσα τά παρακάτω:
-Πῶς ξέρουμε ὅτι αὐτό ποῦ ἀποκαλεῖται θαῦμα δέν εἶναι ἡ λειτουργία ἑνός νόμου ὁ ὁποῖος μας εἶναι ἀκόμη ἄγνωστος; Τά ἔντομα ποῦ περπατᾶνε ἐπάνω στό νερό παραβιάζουν τόν νόμο τῆς βαρύτητας;
-Οἱ ἐρευνητές τῆς ΝΑΣΑ ἔχουν ἐπιτύχει ἤδη ἕνα 2% μείωση βάρους σέ ἀντικείμενα μέ τήν χρήση συσκευῶν ἀντιβαρύτητας. Σχετικές ἀναφορές βγῆκαν καί στίς ἐφημερίδες. Φυσικά τά πειράματα συνεχίζονται.
-Ὑπάρχει τό φαινόμενο τῆς ἀνάστροφης βαρύτητας στόν δρόμο στήν Πεντέλη. Κανένας δέν θά μπορέσει νά πεῖ ὅτι ὁ δρόμος δέν ἔχει ΑΝΑΠΟΔΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ἄν βέβαια πάει ἐπί τόπου γιά νά δεῖ τί συμβαίνει. Ἐγώ προσωπικά τό ἔχω κάνει. Καί ἐπειδή τό αὐτοκίνητο «προτιμάει» νά κυλάει πρός τήν ἀνηφόρα, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὑπάρχει θεός, ὅτι δέν ὑπάρχει βαρύτητα καί ὅτι καταρρέουν οἱ φυσικοί νόμοι. Σημαίνει ἁπλά ὅτι ἔχουμε ἀκόμα πλήρη ἄγνοια γιά τούς φυσικούς νόμους.
-Τό πρότυπο κιλό ἔχει «ἀδυνατίσει»: Ὁ φυσικός Richard Davis τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου Μέτρων καί Σταθμῶν στίς Σέβρες τῆς Γαλλίας, ἀνέφερε ἀπώλεια 50 μικρογραμμαρίων σέ σχέση μέ τήν ἀρχική του μάζα. Ἡ μείωση τῆς μάζας του προτύπου ἀπό τήν κατασκευή του πρίν ἀπό 118 χρόνια ἔγινε ἀντιληπτή ἐπειδή ὁ κύλινδρος συγκρίνεται μέ δεκάδες ἀντίγραφά του πού φυλάσσονται σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου. «Τό μυστήριο εἶναι ὅτι ὅλα τά ἀντίγραφα κατασκευάστηκαν ἀπό τό ἴδιο ὑλικό, καί πολλά φτιάχτηκαν ταυτόχρονα καί φυλάχτηκαν στίς ἴδιες συνθῆκες, ἀλλά οἱ μάζες τούς σταδιακά ἀποκλίνουν μέ ἀργό ρυθμό», παρατήρησε ὁ Richard Davis. Δέν διαθέτουμε μία ἱκανοποιητική ἐξήγηση γι’ αὐτό. Δέν εἶναι ξεκάθαρο ἄν τό πρωτότυπο εἶναι ἐλαφρύτερο ἤ ἄν τά ἐθνικά πρότυπα βάρυναν».

Τά παραπάνω στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ὑπάρχουν «παράλογα» (ἀπό τήν ἄποψη τῆς φυσικῆς) φαινόμενα, ἀλλά βέβαια τό σύμπαν δέν ἔπαθε ἀπολύτως τίποτε ἀκόμα.
Ἐπιπλέον θά ἤθελα νά προσθέσω δυό ἀκόμη ἐρωτήσεις γιά ὅλους:
-Πῶς ξέρουμε ὅτι κάποτε ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης δέν θά φτάσει στό ἀποδεδειγμένο συμπέρασμα ὅτι δέν ὑπάρχει θεός;
-Πῶς ξέρουμε ὅτι κάποτε ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης δέν θά φτάσει στό ἀποδεδειγμένο συμπέρασμα ὅτι ὑπάρχει θεός;
Τελικά ὅλα καταλήγουν σέ μία γενική ἐρώτηση:
-Πῶς ξέρουμε ὅτι αὐτό ποῦ θεωροῦμε σάν σωστό, δέν θά ἀποδειχθεῖ στό τέλος λάθος;
Πάντως ἡ προσωπική μου ἄποψη (ἡ πεποίθησή μου πιό σωστά) εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά μπορέσει κάποτε ἡ ἐπιστήμη νά ἀποδείξει τήν ὕπαρξη ἤ ὄχι τοῦ θεοῦ.
Περιμένω τήν ἄποψή σας ἐπί τοῦ θέματος.

9 ἀπαντήσεις στὸ “Περί Θεοῦ, Ἐπιστήμης καί Πεποιθήσεων

 1. Σου απάντησα τόσες φορές και ακόμα δεν το κατάλαβες και συνεχίζεις…
  Πρέπει να σου τα πω και από το blog σου;
  Μα τόσες, ανακρίβειες… μέχρι και για την οφθαλμαπάτη της Πεντέλης γράφεις και για τα επιτεύγματα της επιστήμης, ακριβώς την ώρα που τη συκοφαντείς (ΝΑΣΑ).
  Τα έντομα δεν βουλιάζουν επειδή η επιφάνεια του σώματός τους είναι τόση σε σχέση με το βάρος τους ώστε να επιτυγχάνεται η άνωσή τους στο νερό. Διαφορετικά θα βούλιαζαν και οι βάρκες.
  Ώστε η λέξη πίστη σημαίνει «έχω αποδείξεις για κάτι»….
  Με γεια το μυαλό Μιχάλη!
  Θυμήσου τι έγραψε ο Αινστάιν για το σύμπαν και την ηλιθιότητα!

  Μοῦ ἀρέσει

 2. Για τους μη γνωρίζοντες την υπόθεση, ο Αϊνστάιν είχε πει ότι “δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και δεν ήταν σίγουρος για το σύμπαν”.
  Πράγματι! ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ!
  Δεν απαντάς ποτέ από ποιες επιστημονικές αποδείξεις αντλείς την βεβαιότητά σου ότι δεν υπάρχει θεός. Το ερώτημα μου είναι τόσο απλό και επιπλέον δεν σημαίνει καν πως υπονοώ ότι υπάρχει θεός.
  Όσο για την “οφθαλμαπάτη της Πεντέλης” έτσι είναι αφού έτσι σε βολεύει.
  Το ότι εμφανίζεται ένα νέο δεδομένο σχετικά με τους φυσικούς νόμους (ΝΑΣΑ) δεν είναι συκοφαντία, είναι πρόοδος.
  Και τα έντομα χρησιμοποιούν έναν διαφορετικό νόμο για να ακυρώσουν τον νόμο της βαρύτητας. Έχει σχέση με την επιφανειακή τάση του νερού αν έχεις ακουστά. Είναι εκείνος ο νόμος που επιτρέπει στο νερό να ανεβαίνει στα τριχοειδή αγγεία των δέντρων μέχρι το ύψος των 30 και 40 μέτρων προς πείσμα της βαρύτητας χωρίς βαλβίδες και αντλίες. Δηλαδή ένας φυσικός νόμος ακυρώνεται από έναν άλλον, αλλά βέβαια το σύμπαν (όλως περιέργως) δεν κατέρρευσε ακόμα.
  Όσο για την λέξη πίστη άρχισε να ασχολείσαι λίγο με τις έννοιες των λέξεων, όπως τις χρησιμοποιούσαν κάποτε και όχι όπως τις έχουμε καταντήσει σήμερα.
  Πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι μήπως παράτησες τους “άγιους” της θρησκείας και κόλλησες στους “άγιους” της επιστήμης.
  Σε βάθος χρόνου αρκεί ένα σπρώξιμο της τύχης και θα “μετανοήσεις” ευρισκόμενος στο αντίθετο στρατόπεδο. Τότε «πεφωτισμένος» θα ρίχνεις μύδρους στους άθεους που σε παράσυραν στον δρόμο της απώλειας.
  Αυτό το έχω δει να συμβαίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όπως επίσης έχω δει με τα μάτια μου το αυτοκίνητο να ανεβαίνει στην ανηφόρα της Πεντέλης. Παρεπιπτόντως έχεις πάει ποτέ στο σημείο αυτό;

  Μοῦ ἀρέσει

 3. Τα ίδια και τα ίδια. Εγώ πρέπει να λέω δεν απαντάς. Σου απάντησα για το θεό και σου απαντώ πάλι. Δεν είναι δουλειά να αποδείξει κάποιος ότι κάτι δεν υπάρχει παρά υποχρέωση εκείνου που το ισχυρίζεται! «Απόδειξε ότι ο θεός δεν υπάρχει». Γιατί να σου απαντήσω εγώ που δεν τον πιστεύω και όχι εσύ που τον πιστεύεις;
  Δώσε μια απάντηση! Κι άλλη φορά σου είπα: απόδειξε ότι δεν υπάρχει το ΜακαρονοΤέρας! Δεν ασχολήθηκες καθόλου! Απάντηση ήταν αλλά δεν το κατάλαβες.
  Για τη ΝΑΣΑ και τα έντομα, το ίδιο πράγμα λέμε χρησιμοποιώντας και οι δυο την επιστήμη κι όχι υπερβατικές δυνατότητες! Χαμένος είσαι κι εδώ!
  Όσο για την οφθαλμαπάτη της Πεντέλης, τι να σου πω! Εγώ δεν έχω πάει;
  Μαζί πήγαμε πριν 35 χρόνια (πως περνάει ο καιρός…) και το ξέχασες!
  Μαζί ξέχασες και το μυαλό σου εκεί…. κι ακόμα τσουλάει στην ανηφόρα!!!!

  Μοῦ ἀρέσει

 4. Εγώ δεν σκάω να αποδείξω ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει θεός. Εσύ φωνάζεις ότι δεν υπάρχει και έφτιαξες μάλιστα και ειδική σελίδα για αυτό. Επομένως εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει. Αν δεν μπορείς να το αποδείξεις να λες “νομίζω ότι δεν υπάρχει θεός”.
  Και ενώ εγώ σε ρωτάω απλά ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ, γράφεις σοφιστείες σαν επιχειρήματα ερμηνεύοντας όσα γράφω με τον τρόπο που σε βολεύει.
  Αφού ξέρεις ότι δεν υπάρχει θεός, δείξε μας τις αποδείξεις και δώσε ένα τέλος στην αγωνία μας για το θέμα.
  Όσον αφορά την Πεντέλη, θυμάμαι πολύ καλά ότι πήγαμε, αλλά όπως φαίνεται εσύ έλλειπες και καλόν θα ήταν να ξαναπάς. Και να πάρεις και τα μάτια σου μαζί, όχι μόνο τις πεποιθήσεις σου.

  Μοῦ ἀρέσει

 5. Το ποιος απαντά θα το δούμε τώρα:
  Γράψε μου την απάντηση που μου έδωσες για το Ιπτάμενο ΜακαρονοΤέρας.
  Είναι η απάντησή μου στην ερώτηση που συνεχίζεις να μη καταλαβαίνεις!
  Απόδειξέ μου ότι δεν υπάρχει το Τέρας λοιπόν και θα δεχτώ ότι υπάρχει θεός!!
  Εσύ δεν μπορείς να αποδείξεις το θεό σου και ρίχνεις τη ρετσινιά σε μένα…
  Δεν χρειάζεται να πάω στην Πεντέλη ξανά γιατί δεν έχω ερωμένη!

  Μοῦ ἀρέσει

 6. Αυτό πάλι με την Πεντέλη και την ερωμένη τι είναι;

  Μοῦ ἀρέσει

 7. Είδες που δεν καταλαβαίνεις…
  Η Πεντέλη και το παράξενο φαινόμενό της… είναι η πρόφαση… Τα’ άλλα έρχονται μόνα τους….

  Μοῦ ἀρέσει

 8. Το έπιασες το υπονοούμενο…

  Μοῦ ἀρέσει

 9. Έχω μείνει έκθαμβος…

  Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.