Ισότητες: ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Σήμερον, τὴν ……. καὶ ὤρα ….. οἱ ………………… καὶ ……………………. ποῦ στὸ ἑξῆς θὰ ἀποκαλοῦνται «Ἀφέντης» καὶ «Γυναίκα», συμφωνοῦν καὶ ἀποδέχονται τοὺς κάτωθι ὅρους, προκειμένου νὰ προχωρήσουν ὁμαλά, στὴν τελετὴ τοῦ ἀρραβώνα τους.

Μὲ τὸ παρὸν συμφωνεῖται ρητὰ ὅτι σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις οἱ κάτωθι ὄροι θὰ τηροῦνται ἀπαρεγκλίτως, ἀπὸ τὰ συμβαλλόμενα μέρη, καὶ ὁποιαδήποτε παρέκκλιση θὰ δίνει αὐτομάτως τὸ ἠθικὸ καὶ πρακτικὸ δικαίωμα στὸν «Ἀφέντη» νὰ διαλύσει τὸν ἀρραβώνα του.

 

Ἄρθρον 1ον 

 Τὸ σπίτι διοικεῖται ἀπὸ τὸν «Ἀφέντη» καὶ ἡ «Γυναίκα» ὀφείλει νὰ ἐφαρμόζει καὶ νὰ ὑποστηρίζει ἄνευ οἱασδήποτε ἀντιρρήσεως, τὶς ἀποφάσεις καὶ θέσεις αὐτοῦ.

 

Ἄρθρον 2ον 

 Ὁποιουδήποτε αἰτήματος τῆς «Γυναίκας» θὰ προηγεῖται ἔγγραφο request (θὰ ἐφοδιαστεῖ μὲ ἔντυπα request ἀνάλογα τῶν περιπτώσεων). Ὁ «Ἀφέντης» ὀφείλει νὰ ἀπαντᾶ ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν τὸ πολύ.

 

Ἄρθρον 3ον 

 Ἡ γκρίνια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Ἡ «Γυναίκα» ὀφείλει, τουλάχιστον ὅσες ὧρες βρίσκεται στὸ ὀπτικὸ πεδίο τοῦ «Ἀφέντη», νὰ εἶναι γλυκιά, χαμογελαστὴ καὶ πρόσχαρη, πειθαρχώντας σὲ κάθε του ἀπόφαση.

 

Ἄρθρον 4ον 

 Ἡ «Γυναίκα» ὀφείλει νὰ κρατάει τὸ νοικοκυριὸ σὲ ἄριστη κατάσταση χρησιμοποιώντας τὸν ἐλεύθερο χρόνο της, ἀκόμα καὶ σὲ βάρος τῆς ἀναπαύσεώς της – καὶ μὲ τὰ μέσα ποὺ τῆς παραχωρεῖ ὁ «Ἀφέντης» – προκειμένου νὰ προσφέρει περιβάλλον καθαρὸ καὶ ὄμορφο στὸν «Ἀφέντη».

 

Ἄρθρον 5ον 

 Ὀφείλει ἐπίσης νὰ προσφέρει φαγητὸ ἡμέρας στὸν «Ἀφέντη», σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες καὶ ἀπαιτήσεις αὐτοῦ.

 

Ἄρθρον 6ον 

 Ἡ «Γυναίκα» ὀφείλει νὰ παραδίδει στὸν «Ἀφέντη» ὅλα τὰ χρήματα ποὺ βγάζει ἀπὸ τὴ δουλειά της, ἔχει δὲ τὸ δικαίωμα νὰ προτείνει ἅπαξ τοῦ τρόπου ἐπένδυσης. Ὁ «Ἀφέντης» ἀποφασίζει σὲ διάστημα τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τὴν κοινοποίηση τοῦ αἰτήματος τῆς «Γυναίκας». ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ στὴν «Γυναίκα» νὰ κρίνει καὶ κυρίως νὰ ἐπικρίνει τὶς ἐπιλογὲς τοῦ «Ἀφέντη».

 

Ἄρθρον 7ον

 Χειροδικία πρὸς συμμόρφωση τῆς «Γυναίκας» ἐπιτρέπεται μόνον σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις καὶ ἀφοῦ γίνει προσπάθεια, ἀπὸ τὸν «Ἀφέντη», γιὰ χειραγώγηση μὲ λεκτικὸ τρόπο. Οἱ εἰδικὲς περιπτώσεις θὰ κρίνονται καὶ θὰ ἀξιολογοῦνται πάντα κατὰ τὴν κρίση τοῦ «Ἀφέντη».

 

Ἄρθρον 8ον 

 Ἡ «Γυναίκα» τεκνοποιεῖ μόνο ἄρρενες. Ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος ἐγκυμοσύνης ἀποτελεῖ θέμα τὸ ὁποῖο ἔγκειται στὴν διακριτικὴ εὐχέρεια τοῦ «Ἀφέντη». Τὰ ὀνόματα τῶν τέκνων ἐπιλέγονται ἀπὸ τὸν «Ἀφέντη» κατὰ τὴν ἀπόλυτο κρίση αὐτοῦ. Ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν τέκνων θὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ «Ἀφέντη».

 

Ἄρθρον 9ον 

 Κατὰ παράβαση τοῦ ἄνω ἄρθρου καὶ προκειμένου νὰ δοθεῖ καὶ τὸ ὄνομα …………… ἐπιτρέπεται ἡ τεκνοποίηση θηλαῖος ἅπαξ.

 

Ἄρθρον 10ον 

 Ὁ «Ἀφέντης» ἔχει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα νὰ διατηρήσει ποικιλία στὴν ἐρωτική του ζωὴ συνευρισκόμενος κατὰ τὴν ἀπόλυτο κρίση αὐτοῦ, ὁποτεδήποτε, ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὁποιανδήποτε ἐρωτικὴ σύντροφο ἐπιλέξει κατὰ προτίμηση.

 

Ἄρθρον 11ον

 Ἡ «Γυναίκα» ὀφείλει νὰ εἶναι ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΗ. Στὸν «Ἀφέντη» ἐπιτρέπεται τὸ «συνευρίσκεσθαι» μὲ ἄλλες «Γυναῖκες» γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ παραμένει χαλαρός.

 

Ἄρθρον 12ον 

 Ἀπαγορεύεται ρητὰ τόσο ἡ παρακολούθηση ρόζ τηλεοπτικῶν προγραμμάτων ὅσο καὶ ἡ ἀκρόαση μουσικῶν ἀκουσμάτων μὴ ἐγκεκριμένων ἀπὸ τὸν «Ἀφέντη».

 

Ἄρθρον 13ον

 Ὁ «Ἀφέντης» διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τροποποιήσει ἢ νὰ συμπληρώσει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τὸ παρὸν συμφωνητικό, ὁποιαδήποτε στιγμὴ θεωρηθεῖ ἀπαραίτητο ἀπὸ αὐτόν.

 

Ἄρθρον 14ον

 Ἡ ἀπόλυτη παραδοχὴ ὅλων τῶν ὡς ἄνω ὅρων καὶ ἀπὸ τοὺς δυὸ συμβαλλομένους, ἀποτελεῖ αὐτονόητη προϋπόθεση γιὰ τὴν συνέχιση τῆς διαδικασίας τοῦ ἀρραβῶνος των.

 

Οἱ συμβαλλόμενοι 

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.