Στον πολιτισμό του "το δικό μου" και "εγώ είμαι πιο"

Θά ἀρκοῦσε μόνο ἡ πρώτη ἀναφορά, ἀλλά εἶπα νά σᾶς φτιάξω τό κέφι. Ἔτσι θά κάνω μία συνολική καταχώρηση γιά τό θέμα τοῦ «σύγχρονου πολιτισμοῦ» μας…

-Αὔγουστος 1987, στοιχεῖα ἀπό φυλλάδιο γιά τήν εἰρήνη: Ὑπάρχουν σήμερα (δηλαδή το 1987) 50.000 πυρηνικές κεφαλές. Ἀναλογικά ἀντιστοιχοῦν 3 τόνοι δυναμίτιδας γιά κάθε ἄνδρα, γυναίκα ἤ παιδί στήν γῆ. Σέ κάθε 100.000 ἄτομα ἀντιστοιχοῦν 556 στρατιῶτες καί 85 γιατροί. Γιά κάθε στρατιώτη δαπανῶνται 20.000 δολάρια κατά μέσο ὄρο. Γιά κάθε μαθητή μόνο 380. Φανταστεῖτε τά σημερινά ποσοστά.

-Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ὑπέβαλλαν, κατά τήν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, μεγάλες ὁμάδες πολιτῶν σέ μυστικά πειράματα. Προκαλοῦσαν μολύνσεις μέ χημικά ὄπλα, βακτηρίδια καί ραδιενεργά ὑλικά γιά νά διαπιστώσουν τήν τοξικότητά τους γιά πιθανή χρήση ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ!!!

-Οἱ Ρῶσοι τό 1954 χρησιμοποίησαν 45.000 ἄνδρες σάν πειραματόζωα προκειμένου νά μελετήσουν τίς συνέπειες τῆς ραδιενέργειας. Οἱ στρατιῶτες πού «κατέλαβαν» τήν περιοχή πού χτυπήθηκε ἀπό τήν ἀτομική βόμβα εἶχαν σάν μόνο προστατευτικό μέσον ἀντιασφυξιογόνες μάσκες! Ἀνάλογα πειράματα ἔκαναν καί οἱ Ἀμερικανοί.

-Ἀπό τό τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου μέχρι σήμερα ἔχουν χαθεῖ στόν βόρειο Ἀτλαντικό 51 πυρηνικές κεφαλές καί 9 πυρηνικοί ἀντιδραστῆρες.

-Οἱ Ρῶσοι ἔκαναν τήν Βόρειο θάλασσα σκουπιδότοπο ὅπου ἔχουν ρίξει δεκάδες παλιούς πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες καθώς καί ἀτομοκίνητα σκάφη. Σέ αὐτά μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε ἀρκετά ἀμερικανικά καί ρωσικά ἀτομοκίνητα ὑποβρύχια ἐξοπλισμένα μέ πυραύλους πού εἶχαν πυρηνικές κεφαλές καί πού βυθίστηκαν σέ ἀτυχήματα κατά τόν Ψυχρό Πόλεμο.

-Οἱ Ἀμερικάνοι μόλυναν ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ Εἰρηνικοῦ μέ τίς πυρηνικές δοκιμές στά νησιά Μπικίνι. Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ Γάλλοι στά νησιά Μουρουρόα.

-Στό Σνεζνογκόρκ 200 πυρηνικοί ἀντιδραστῆρες, 80 πυρηνικά ὑποβρύχια, ἕνα φορτηγό πλοῖο φορτωμένο μέ ἐξαντλημένο πυρηνικό καύσιμο καί 20.000 ράβδοι ἐπίσης ἐξαντλημένου καυσίμου σέ ἀποθῆκες περιμένουν 1,5 δίς δολάρια (πού κανένας δέν θέλει νά πληρώσει) γιά νά ὑπάρξει μία «ἀσφαλής» διαχείρισή τους. Ὅλα αὐτά εἶναι «παρακαταθήκη» τῆς πάλαι ποτέ πανίσχηρης ΕΣΣΔ.
Δέν ξέρουμε τούς ἀντίστοιχους ἀμερικάνικους σκουπιδότοπους ἀφοῦ τά δολάρια ἐξασφαλίζουν σιωπή ἀλλά καί τήν συνεργασία φτωχῶν χωρῶν ὅπου θάβονται ἀπόβλητα.

-Οἱ Κινέζοι, Ἰνδοί, Πακιστανοί ἐπίσης ἀναπτύσσουν τόν σχετικό «πολιτισμό» παρά τήν φτώχεια τῶν λαῶν τους. Στά ἐργοστάσια παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ σημειώνονται σχεδόν καθημερινά μικροατυχήματα πού προσθέτουν συνεχῶς νέες ποσότητες ραδιενέργειας στό περιβάλλον.

-Πρόσφατα πρέπει νά ἔπεσε καί ἕνα ἑλικόπτερο ἤ ἀεροπλάνο μας κάπου στήν Εὔβοια. Δέν εἶμαι σίγουρος γιατί δέν βλέπω εἰδήσεις. Κάποιοι ἔλεγαν ὅτι ὑπῆρχε κίνδυνος ραδιενέργειας. Σίγουρα θά ἦταν ἐξοπλισμένο μέ πυρομαχικά πού εἶχαν ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο.
Τί σημαίνει αὐτό;
Τό οὐράνιο πού δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ πλέον σέ πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες σάν καύσιμο εἶναι ἄχρηστο, κοστίζει χρήματα καί πιάνει τόπο. Ἐπιπλέον εἶναι πολύ βαρύ καί σκληρό σάν μέταλλο. Ὁ ἰδανικός τρόπος νά τό ξεφορτωθεῖς εἶναι νά τό κάνεις σφαῖρες καί βόμβες. Οἱ περίφημες διατρητικές ὀβίδες πού διαφήμιζαν οἱ Ἀμερικανοί πρίν ἐπιτεθοῦν στόν Σαντάμ ἦταν κατασκευασμένες μέ αὐτό τό οὐράνιο. Μποροῦσαν νά τρυπήσουν μεγάλο πάχος μπετόν ἤ χώματος πρίν ἐκραγοῦν. Θυμᾶμαι μάλιστα τούς Ἕλληνες παρουσιαστές νά ἀναφέρουν τό γεγονός σάν ἕνα νέο τεχνολογικό ἐπίτευγμα τονίζοντας ὅτι τό οὐράνιο σέ αὐτήν τήν μορφή εἶναι ἀσφαλές. Ὅμως μετά τήν ἔκρηξη τό οὐράνιο μετατρέπεται σέ σκόνη καί ἁπλώνεται παντοῦ.
Σήμερα εἶναι γνωστό ὅτι ἕνας κόκκος σκόνης ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου πού κάθεται στά πνευμόνια ἐκπέμπει ραδιενέργεια ἴση μέ μία ἀκτινογραφία θώρακος ἀνά ὤρα!
Γιά αὐτόν τόν λόγο βλέπατε στίς εἰδήσεις τούς Ἀμερικανούς «ἀπελευθερωτές» νά φορᾶνε μάσκες, σέ κάποιες περιπτώσεις, στόν πόλεμο τοῦ Κόλπου καί στόν πόλεμο τῆς Γιουγκοσλαβίας.
Ἐπιπλέον στήν Ἀδριατική ἔχει πέσει ἄγνωστος ἀριθμός βομβῶν. Τά ἀμερικανικά ἀεροπλάνα πρίν προσγειωθοῦν στά ἀεροδρόμια τῆς Ἰταλίας (ἐάν γιά κάποιον λόγο δέν εἶχαν ρίξει τίς βόμβες τους στούς κακούς Σέρβους) τίς πέταγαν στήν θάλασσα γιά λόγους ἀσφαλείας! Τό γεγονός πνίγηκε καί ἀναφέρθηκε ἐλάχιστα στίς εἰδήσεις.
Ἐπιπλέον στό Αἰγαῖο τό Ἑλληνικό ναυτικό ἔχει ρίξει (σέ γυμνάσια) περίπου 40.000 βλήματα ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου. Τήν ἴδια στιγμή οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ρίξει ἄγνωστο ἀριθμό ἀπό τά 107.500 βλήματα πού πῆραν. (Κ. Ἐλευθεροτυπία 14/1/2001).
Ἄν βάλετε «καπάκι» καί τήν ραδιενέργεια πού φάγαμε ἀπό τό Τσερνόμπιλ, ἀλλά καί τίς (σίγουρες καί ἄγνωστες κατά τήν γνώμη μου) διαρροές ραδιενέργειας πού συμβαίνουν στά πυρηνικά ἐργοστάσια τῶν Βαλκανίων, τότε δέν πρέπει νά σᾶς παραξενεύει οὐ ὅλο καί περισσότεροι Ἕλληνες ἔχουν προβλήματα θυρεοειδοῦς καί οἱ καρκίνοι αὐξάνονται γενικά.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά μπορῶ νά ὑποστηρίξω ὅτι δέν ἔχουμε ἐξελιχθεῖ καθόλου. Ὁ πολιτισμός μας εἶναι ἀποκλειστικά τεχνολογικός καί καθόλου ἠθικός. Εἴμαστε οἱ ἴδιοι βάρβαροι τῶν σπηλαίων. Μόνο πού ἀντί γιά ρόπαλα ἔχουμε τώρα ἀεροπλάνα καί πυραύλους γιά νά βαρᾶμε ἀπό μακριά.
Ὅσοι εἶστε ἀρκετά ἀνόητοι γιά νά πιστεύετε ὅτι ζεῖτε σέ ἕναν πολιτισμένο κόσμο ἄς προσέχατε. Κάποτε θά ξυπνήσετε ἀπότομα…

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.