Θρησκευτικά ανέκδοτα

Τα ανέκδοτα σε γενικές γραμμές σατιρίζουν διάφορες καταστάσεις. Όσον αφορά την κατηγορία των θρησκευτικών ανέκδοτων μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: αυτά με “καλή” και αυτά με κακή πρόθεση. Τα πρώτα είναι ανέκδοτα που δεν έχουν σαν σκοπό την προσβολή των θρησκευτικών πεποιθήσεων έστω και αν θα υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που θα προσβάλλονται από αυτά.

Πάντως, ο σκοπός αυτής της στήλης ΦΥΣΙΚΑ δεν είναι να προσβάλλει κανέναν.

Δεν τον πέτυχε

Ο παράδεισος και το δίφραγκο

Μιλάμε για μεγάλη κούραση

Όχι θαύματα

Δεν έφταιγε αυτός

Οι αρετές των Ελλήνων

Θα περίμεναν πολύ

Ο Πέτρος και το περπάτημα στο νερό

Διορθώσεις