Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς

Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικά από τα  κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Ευτυχώς που υπάρχουν Άγγλοι, Γάλλοι και Γερμανοί φιλόλογοι που έχουν αντιγράψει και εκδώσει τα εθνικιστικά φασιστικά αυτά κείμενα και μπορούμε να τα αντιγράψουμε, διαφορετικά αν περιμέναμε από τους Έλληνες πανεπιστημιακούς “καλά κρασά” που λέγανε στην εποχή μου.
Πρόκειται για την πιο άχρηστη σελίδα μου. Κανένας δεν θα τα διαβάσει ποτέ, ούτε και εγώ φυσικά αφού ήδη δυσκολεύομαι πλέον να καταλάβω την Αττική διάλεκτο των κειμένων.
Όμως είναι μία σελίδα “τιμής ένεκεν” στον αρχαίο πολιτισμό των Ελλήνων που κάποτε υπήρξε και  πιά δεν είναι.

 

Αλκιβιάδης

Ἀλκιβιάδης

 

Απολλόδωρος

Βιβλιοθήκης Επιτομή

Βιβλιοθήκη Α’

Βιβλιοθήκη Β’

Βιβλιοθήκη Γ’

 

Αριστοτέλης

Ἠθικὰ Νικομάχεια Ι

Ἠθικὰ Νικομάχεια ΙΙ

Ἠθικὰ Νικομάχεια ΙΙΙ

Ἠθικὰ Νικομάχεια ΙV

Ἠθικὰ Νικομάχεια E

Ἠθικὰ Νικομάχεια Ζ

Ἠθικὰ Νικομάχεια Η

Ἠθικὰ Νικομάχεια Θ

Ἠθικὰ Νικομάχεια Ι

Ἠθικὰ Νικομάχεια Κ

Περὶ Ποιητικῆς

Περὶ Ἐνυπνίων

Περὶ ἀναπνοῆς

Περὶ Αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν

Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως

Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως

Περὶ τῆς καθ΄ ὕπνον μαντικῆς

Περὶ Μακροβιότητος καὶ Βραχυβιότητος

Περὶ Νεότητος καὶ Γήρως καὶ Ζωῆς καὶ Θανάτου

Περί αρετών και κακιών

 

Αριστοφάνης

Σφῆκες

Ἱππεῖς

Ἀχαρνεῖς

Εἰρήνη

Λυσιστράτη

Βάτραχοι

 

Αισχίνης

Κατὰ Τιμάρχου

 

Αισχύλος

Χοηφόροι

Εὐμενίδες

Προμηθεὺς Δεσμώτης

Αγαμέμνων

Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας

 

Αρχίας

Αρχίας

 

Επίκτητος

Ἐγχειρίδιον

 

Ευριπίδης

Ηλέκτρα

Ιππόλυτος

Ιφιγένεια εν Ταύροις

Μήδεια

Βάκχαι

 

Επίκουρος

Επιστολή προς Μενοικέα

Κύριαι δόξαι

 

Ηράκλειτος

Σπαράγματα κειμένων

 

Ηρόδοτος

Καλλιόπη

Οὐρανία

Τερψιχόρη

Μελπομένη

Πολύμνια

Κλειὼ

Κλειὼ (β’ μέρος)

Θάλεια

Ἐρατώ

Εὐτέρπη

 

Ησίοδος

Ἀσπὶς Ἡρακλέους

Θεογονία

 

Θουκυδίδης

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ

 

Ισοκράτης

Φίλιππος

Ἰσοκράτους Φίλιππος

Ἰσοκράτους Παναθηναϊκός

Κατὰ τῶν σοφιστῶν

Νικόκλης ἢ Κύπριοι

Βούσιρις

Πανηγυρικός

 

Λουκιανός

ΜΕΝΙΠΠΟΥ και ΧΕΙΡΩΝΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΕΝΙΠΠΟΥ και ΤΑΝΤΑΛΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΕΝΙΠΠΟΥ και ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΒΕΡΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ και ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΝΙΡΕΩΣ και ΘΕΡΣΙΤΟΥ και ΜΕΝΙΠΠΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΝΕΚΡΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΚΑΤΑ ΜΕΝΙΠΠΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΙΝΩΟΣ και ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΕΝΙΠΠΟΥ, ΑΜΦΙΛΟΧΟΥ και ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΧΑΡΩΝΟΣ και ΕΡΜΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΤΕΡΨΙΩΝΟΣ και ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΣΙΜΥΛΟΥ και ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΕΝΙΠΠΟΥ και ΕΡΜΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΜΕΝΙΠΠΟΥ και ΑΙΑΚΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού )

ΚΡΑΤΗΤΟΣ και ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΚΝΗΜΩΝΟΣ και ΔΑΜΝΙΠΠΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΥ και ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΕΡΜΟΥ και ΧΑΡΩΝΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού )

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού )

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ και ΜΑΥΣΩΛΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού )

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ και ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού )

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ, ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ και ΚΡΑΤΗΤΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού )

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΑΧΙΛΕΩΣ και ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΝΙΒΟΥ, ΜΙΝΩΟΣ και ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΑΙΑΝΤΟΣ και ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ

ΑΙΑΚΟΣ και ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ (Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανού)

Χάρων ἢ ἐπισκοποῦντες

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ

ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ

ΠΟΔΑΓΡΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν διαβολῆ

ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ

Δίκη Συμφώνων

Αληθών διηγημάτων

Περὶ τοῦ ἐνυπνίου

 

Λυρικά

Διάφορα λυρικά

 

Λυσίας

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙ ΘΕΩΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

 

Μένανδρος

ΔΥΣΚΟΛΟΣ

 

Μουσαίος

Ηρώ και Λέανδρος

 

Ξενοφών

Κύρου Ἀνάβασις Βιβλίον Α

Κύρου Ανάβασις Βιβλίον Β

Κύρου Ανάβασις Βιβλίον Γ

Κύρου Ανάβασις Βιβλίον Δ

Κύρου Ανάβασις Βιβλίον Ε

Κύρου Ανάβασις Βιβλίον ΣΤ

Κύρου Ανάβασις Βιβλίον Ζ

 

Όμηρος

Οδύσσεια Α

Ὀδύσσεια Β

Ὀδύσσεια Γ

Ὀδύσσεια Δ

Ὀδύσσεια Ε

Οδύσσεια ΣΤ

Οδύσσεια Ζ

Ὀδύσσεια Η

Ὀδύσσεια Θ

Ὀδύσσεια Ι

Οδύσσεια ΙΑ

Οδύσσεια ΙΒ

Οδύσσεια ΙΓ

Οδύσσεια ΙΔ

Οδύσσεια ΙΕ

Οδύσσεια ΙΣΤ

Οδύσσεια ΙΖ

Ὀδύσσεια ΙΗ

Ὀδύσσεια ΙΘ

Ὀδύσσεια Κ

Όδύσσεια ΚΑ

Ὀδύσσεια ΚΒ

Ὀδύσσεια ΚΓ

Ὀδύσσεια ΚΔ

Ἰλιάδος Α

Ἰλιὰς Β

Ἰλιὰς Γ

Ἰλιὰς Δ

Ἰλιὰς Ε

Ἰλιὰς Ζ

Ἰλιὰς Η

Ἰλιὰς Θ

Ἰλιὰς Ι

Ἰλιὰς Κ

Ἰλιὰς Λ

Ἰλιὰς Μ

Ἰλιὰς N

Ἰλιὰς Ξ

Ἰλιὰς Ο

Ἰλιὰς Π

Ἰλιὰς Ρ

Ἰλιὰς Σ

Ἰλιὰς Τ

Ἰλιὰς Υ

Ἰλιὰς Φ

Ἰλιὰς Χ

Ἰλιὰς Ψ

Ἰλιὰς Ω

 

Παυσανίας

Ἑλλάδος Περιήγησις Κορινθιακά

Ἑλλάδος Περιήγησις Ἀττικά

 

Πίνδαρος

Ὀλυμπία

 

Πλάτωνας

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Η σπηλιά του Πλάτωνα

Ἀπολογία Σωκράτους

ΝΟΜΟΙ Α

NOMOI B

NOMOI Γ

NOMOI Δ

NOMOI Ε

NOMOI ΣΤ

NOMOI Ζ

NOMOI Η

NOMOI Θ

NOMOI Ι

NOMOI ΙΑ

NOMOI ΙΒ

 

Πλούταρχος

Ἀριστείδης

 

Σοφοκλής

Ἀντιγόνη

 

Στρεψιάδης

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.