ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι η πολιτική της, οι πολιτικοί της, η φύση της, οι αρχαίοι της και δυστυχώς οι νέοι της κάτοικοι.